Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 327 86 04


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: LIX/440/2018

uchwała nr LIX/440/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście

Status Obowiązująca

uchwała nr: LIX/439/2018

uchwała nr LIX/439/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Wybrzeże Władysława IV

Status Obowiązująca

uchwała nr: LIX/438/2018

uchwała nr LIX/438/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście położonego w Świnoujściu przy ul. Krzywej

Status Obowiązująca

uchwała nr: LIX/437/2018

uchwała nr LIX/437/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Miasto Świnoujście środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym - Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Status Obowiązująca

uchwała nr: LIX/436/2018

uchwała nr LIX/436/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2018-2028

Status Obowiązująca

uchwała nr: LIX/435/2018

uchwała nr LIX/435/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2018

Status Obowiązująca

uchwała nr: LIX/434/2018

uchwała nr LIX/434/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 oraz w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVIII/433/2018

uchwała nr LVIII/433/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVIII/432/2018

uchwała nr LVIII/432/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu za 2017 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVIII/431/2018

uchwała nr LVIII/431/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Miasto Świnoujście”

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVIII/430/2018

uchwała nr LVIII/430/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwały w sprawie dodatków do wynagrodzeń nauczycieli oraz godzin pracy pracowników pedagogicznych

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVIII/429/2018

uchwała nr LVIII/429/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w Kościele filialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Świnoujściu – Karsiborze”

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVIII/428/2018

uchwała nr LVIII/428/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: „Rewaloryzacja wnętrza budynku kościoła pw. Chrystusa Króla”

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVIII/427/2018

uchwała nr LVIII/427/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Świnoujście

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVIII/426/2018

uchwała nr LVIII/426/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVIII/425/2018

uchwała nr LVIII/425/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Miasto Świnoujście środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towaru i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym - Ośrodkiem Sportu i Rekreacji ”Wyspiarz” w Świnoujściu

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVIII/424/2018

uchwała nr LVIII/424/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2018-2028

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVIII/423/2018

uchwała nr LVIII/423/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia terminów sesji Rady Miasta w 2018 roku

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVII/422/2018

uchwała nr LVII/422/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie stanowiska dotyczącego rozwiązań ujętych w Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowym dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku Świnoujście – Troszyn”

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVI/421/2018

uchwała nr LVI/421/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-1989 o przyznanie prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVI/420/2018

uchwała nr LVI/420/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, Plac Wolności i Plac Kościelny

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVI/419/2018

uchwała nr LVI/419/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego grupy A poza listą osób oczekujących na zawarcie umowy najmu takiego lokalu

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVI/418/2018

uchwała nr LVI/418/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu za 2017 rok.

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVI/417/2018

uchwała nr LVI/417/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu za 2017 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVI/416/2018

uchwała nr LVI/416/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij