Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XV/124/2019

uchwała nr XV/124/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Świnoujście

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 4241

uchwała nr: XV/123/2019

uchwała nr XV/123/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie Strategii Rozwoju Sportu Miasta Świnoujście na lata 2019-2028

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/122/2019

uchwała nr XV/122/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/121/2019

uchwała nr XV/121/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/120/2019

uchwała nr XV/120/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 4240

uchwała nr: XV/119/2019

uchwała nr XV/119/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności publicznych gimnazjów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/118/2019

uchwała nr XV/118/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony poza kolejnością na liście osób oczekujących na taki lokal

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/117/2019

uchwała nr XV/117/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony poza kolejnością na liście osób oczekujących na taki lokal

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/116/2019

uchwała nr XV/116/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2027

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/115/2019

uchwała nr XV/115/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zaopiniowania projektu zmiany granic portu morskiego w Świnoujściu

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/114/2019

uchwała nr XV/114/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wyko0nania budżetu za rok 2018 oraz w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/113/2019

uchwała nr XV/113/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świnoujście wotum zaufania

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/112/2019

uchwała nr XV/112/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2019-2028

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/111/2019

uchwała nr XV/111/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 4172

uchwała nr: XIII/110/2019

uchwała nr XIII/110/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przyjęcia uroczystej deklaracji z okazji 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w wolnej Polsce

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XII/109/2019

uchwała nr XII/109/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świnoujście

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 3624

uchwała nr: XII/108/2019

uchwała nr XII/108/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi Uchwałą Nr XXI.186.S.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdzono nieważność części uchwały - § 2 pkt 2 oraz § 5.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 3226

uchwała nr: XII/107/2019

uchwała nr XII/107/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy ochronnej pomnika przyrody

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XII/106/2019

uchwała nr XII/106/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 90 szt. dębów – pomników przyrody przy ul. 1 Maja, Świnoujście - Karsibór

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XII/105/2019

uchwała nr XII/105/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zawarcia umów najmu socjalnego lokali typu A poza listą osób oczekujących na taki najem

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XII/104/2019

uchwała nr XII/104/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Miasto Świnoujście Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podobszarach rewitalizacji: OR-1 Centrum i OR-3 Warszów

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 3623

uchwała nr: XII/103/2019

uchwała nr XII/103/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 3622

uchwała nr: XII/102/2019

uchwała nr XII/102/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zasad udzielania świadczenia pieniężnego „Bon Seniora”

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 3486

uchwała nr: XII/101/2019

uchwała nr XII/101/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przyjęcia Założeń polityki senioralnej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2019 – 2025

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XII/100/2019

uchwała nr XII/100/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na Budżet Obywatelski 2020 r.

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij