Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Dane kontaktowe

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XXV/212/2020

uchwała nr XXV/212/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Świnoujście i wyboru Przewodniczącego tej Komisji

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXV/211/2020

uchwała nr XXV/211/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Miasta Świnoujście i wyboru Przewodniczących tych Komisji

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXV/210/2020

uchwała nr XXV/210/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz pozbawiania stypendiów sportowych

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXV/209/2020

uchwała nr XXV/209/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXV/208/2020

uchwała nr XXV/208/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym szkołom i niepublicznym przedszkolom, innych formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miasto Świnoujście, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 636

uchwała nr: XXV/207/2020

uchwała nr XXV/207/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Świnoujście, w roku szkolnym 2019/2020

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 594

uchwała nr: XXV/206/2020

uchwała nr XXV/206/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXV/205/2020

uchwała nr XXV/205/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXV/204/2020

uchwała nr XXV/204/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXV/203/2020

uchwała nr XXV/203/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Izolacja posadzek oraz renowacja stropu piwnicy budynku przy ul. Hołdu Pruskiego 8"

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXV/202/2020

uchwała nr XXV/202/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "renowacja klatki schodowej w budynku przy ul. Hołdu Pruskiego 6"

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXV/201/2020

uchwała nr XXV/201/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXV/200/2020

uchwała nr XXV/200/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 635

uchwała nr: XXV/199/2020

uchwała nr XXV/199/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020-2033

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXV/198/2020

uchwała nr XXV/198/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2020

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 634

uchwała nr: XXIV/197/2019

uchwała nr XXIV/197/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujście na rok 2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/196/2019

uchwała nr XXIV/196/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/195/2019

uchwała nr XXIV/195/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie ustalenia terminów sesji Rady Miasta w 2020 roku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/194/2019

uchwała nr XXIV/194/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6795

uchwała nr: XXIV/193/2019

uchwała nr XXIV/193/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 506

uchwała nr: XXIV/192/2019

uchwała nr XXIV/192/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zawaracia na czas nieoznaczony umów najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście poza listą wnioskodawców oczekujących na zawarcie takiej umowy

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/191/2019

uchwała nr XXIV/191/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście na dwa odrębne lokale mieszkalne

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/190/2019

uchwała nr XXIV/190/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Mazowieckiej, Szkolnej, Wielkopolskiej i Drawskiej

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 517

uchwała nr: XXIV/189/2019

uchwała nr XXIV/189/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6924

uchwała nr: XXIV/188/2019

uchwała nr XXIV/188/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij