Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 327 86 04


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: LXI/452/2018

uchwała nr LXI/452/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Status Obowiązująca

uchwała nr: LXI/451/2018

uchwała nr LXI/451/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Świnoujście

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 3772 z dnia

uchwała nr: LX/450/2018

uchwała nr LX/450/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

Status Obowiązująca

uchwała nr: LX/449/2018

uchwała nr LX/449/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4 na rzecz PL 2014 Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie

Status Obowiązująca

uchwała nr: LX/448/2018

uchwała nr LX/448/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie wyspy Karsibór

Status Obowiązująca

uchwała nr: LX/447/2018

uchwała nr LX/447/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2012-2018

Status Obowiązująca

uchwała nr: LX/446/2018

uchwała nr LX/446/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie uznania skargi za bezzasadną

Status Obowiązująca

uchwała nr: LX/445/2018

uchwała nr LX/445/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miasto Świnoujście oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Status Obowiązująca

uchwała nr: LX/444/2018

uchwała nr LX/444/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz nagród za osiągnięcia artystyczne

Status Obowiązująca

uchwała nr: LX/443/2018

uchwała nr LX/443/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy

Status Obowiązująca

uchwała nr: LX/442/2018

uchwała nr LX/442/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2018-2028

Status Obowiązująca

uchwała nr: LX/441/2018

uchwała nr LX/441/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2018

Status Obowiązująca

uchwała nr: LIX/440/2018

uchwała nr LIX/440/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście

Status Obowiązująca

uchwała nr: LIX/439/2018

uchwała nr LIX/439/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Wybrzeże Władysława IV

Status Obowiązująca

uchwała nr: LIX/438/2018

uchwała nr LIX/438/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście położonego w Świnoujściu przy ul. Krzywej

Status Obowiązująca

uchwała nr: LIX/437/2018

uchwała nr LIX/437/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Miasto Świnoujście środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym - Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Status Obowiązująca

uchwała nr: LIX/436/2018

uchwała nr LIX/436/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2018-2028

Status Obowiązująca

uchwała nr: LIX/435/2018

uchwała nr LIX/435/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2018

Status Obowiązująca

uchwała nr: LIX/434/2018

uchwała nr LIX/434/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 oraz w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

Status Obowiązująca

uchwała nr: LVIII/433/2018

uchwała nr LVIII/433/2018

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij