Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XXVII/222/2020

uchwała nr XXVII/222/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 1534

uchwała nr: XXVII/221/2020

uchwała nr XXVII/221/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zasad udzielania świadczenia pieniężnego „Bon Wyspiarza Seniora”

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 1533

uchwała nr: XXVII/220/2020

uchwała nr XXVII/220/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świnoujście w 2020 roku

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 1532

uchwała nr: XXVII/219/2020

uchwała nr XXVII/219/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę okresu obowiązywania umowy dzierżawy

uchwała nr: XXVII/218/2020

uchwała nr XXVII/218/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Grunwaldzkiej i Nowokarsiborskiej

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 1688

uchwała nr: XXVII/217/2020

uchwała nr XXVII/217/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 1329

uchwała nr: XXVII/216/2020

uchwała nr XXVII/216/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach pożarniczych lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miasto Świnoujście

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 1531

uchwała nr: XXVII/215/2020

uchwała nr XXVII/215/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów,jakim powinny odpowiadać składane projekty

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 1530

uchwała nr: XXVII/214/2020

uchwała nr XXVII/214/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie uhonorowania 30-lecia Samorządu Terytorialnego

uchwała nr: XXVI/213/2020

uchwała nr XXVI/213/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020 - 2033

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXV/212/2020

uchwała nr XXV/212/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Świnoujście i wyboru Przewodniczącego tej Komisji

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXV/211/2020

uchwała nr XXV/211/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Miasta Świnoujście i wyboru Przewodniczących tych Komisji

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXV/210/2020

uchwała nr XXV/210/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz pozbawiania stypendiów sportowych

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 964

uchwała nr: XXV/209/2020

uchwała nr XXV/209/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXV/208/2020

uchwała nr XXV/208/2020

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym szkołom i niepublicznym przedszkolom, innych formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miasto Świnoujście, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi Uchwałą Nr VI.58.S.2020 z dnia 19 lutego 2020 r. Kolegium Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdzono nieważność części uchwały w zakresie przywołanego w podstawie prawnej uchwały art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz §12 w zakresie wyrażenia: „i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r”.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 636

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij