Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.02.2018

Statystyki strony Miasto Świnoujście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Status Miasta Świnoujścia 23609
Cmentarze komunalne 3408
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" 3111
Dane statystyczne 2771
Strategia Rozwoju Miasta Świnoujścia 2544
Zadania publiczne 2351
Mienie miasta Świnoujście 2292
Oferty inwestycyjne 2081
Nabór dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 2041
Gminna ewidencja zabytków 1937
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 1592
Dług publiczny 2010-2019 1534
Stan realizacji zadań oświatowych 1526
Czyste powietrze 1433
Świnoujska Organizacja Turystyczna 1327
Nabór uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 1281
Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu 1200
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 1187
Budżet miasta na 2003 rok 1170
Dług publiczny 2011-2019 1154
Związek Powiatów Polskich 1103
Związek Miast Polskich 1087
Uchwała Nr VII/32/2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Świnoujście na lata 2014-2028 1063
Celowy Związek Gmin R-XXI 1001
Nabór dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 993
Uchwała Nr XV/041/ 2007 w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego oraz wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta Świnoujścia w 2007r. 971
Budżet Miasta Świnoujścia na 2005 rok 948
Budżet Miasta Świnoujścia na 2008r. 945
Uchwała nr LXXVII/608/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 października 2010 w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta Świnoujście. 942
Budżet miasta na 2004 rok 938
Uchwała Nr I/6/2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Świnoujście na lata 2013-2028 923
Budżet 2020 916
Stowarzyszenie pn. Związek Portów i Przystani Jachtowych - Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego 903
Uchwała Nr X/53/2012 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Świnoujście na lata 2012-2028 891
Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 823
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świnoujście 813
Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych 790
Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki Miasta Świnoujście 749
Nabór uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 713
Uchawły Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachynkowej dot. budżetu Miasta na 2019 rok 609
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świnoujścia 600
Uchwała Nr LII/385/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2018 567
Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2018/2019 554
Wieloletnie Strategiczne Programy Operacyjne Miasta Świnoujście na lata 2014 - 2020 542
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 531
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za rok 2016 529
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023. 528
Komunikat dotyczący podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w świnoujskich placówkach oświatowych na rok 2018 521
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście 512
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za 2015r. 503
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Strefa Płatnego Parkowania 28403
Opłata uzdrowiskowa 9111
Podatek od nieruchomości 7498
Wzory formularzy podatkowych dla zobowiązań powstałych do 30.06.2019 r. 6376
Statut Miasta Świnoujścia 5781
Rada Miasta Świnoujście VIII kadencji 2018 - 2023 5498
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, Obszar II 5254
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia dla obszaru Dzielnicy Przytór Łunowo. 4451
Rada Miasta Świnoujście VII Kadencji 2014-2018 4029
Rejestr graficzny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg. stanu na dzień 20.04.2018 r. 3713
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 3679
Opłata od posiadania psów 2956
Rejestry uchwał 2818
Rejestr petycji 2630
Uchwały archiwalne 2359
Wzory formularzy podatkowych dla zobowiązań powstałych od 01.07.2019 r. 1932
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście - 2012 rok. 1913
Dyżury Radnych w 2018 roku 1815
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia, obszar VI- Karsibór 1797
Podatek rolny 1597
Zbiorówka (tabela) do podatku od nieruchomości 1592
Dyżury Radnych w 2019 roku 1537
Zarząd Osiedla Warszów 1529
Harmonogram sesji Rady Miasta Świnoujście w 2018 roku 1454
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście 1363
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - Jednostka obszarowa V. 1301
Skład Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta 1271
Skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 1255
Podatek od środków transportowych 1229
Indywidualne interpretacje podatkowe 1222
Skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 1214
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V - rejon ulic : Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego 1127
Skład Komisji Rewizyjnej 1095
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla Obszaru VI - Karsibór w rejonie ul. 1 Maja 1092
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – Jednostka obszarowa III 1063
Skład Komisji Gospodarki Morskiej 1047
Zarząd Osiedla Przytór-Łunowo 1026
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego 988
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - rejon Basenu Północnego i fortów 952
Skład Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki 949
Oświadczenia złożone w 2017 r. 915
Harmonogram sesji Rady Miasta Świnoujście w 2019 roku 819
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta 778
Zarząd Osiedla Karsibór 733
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Wybrzeże Władysława IV 713
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujścia 692
Informacja o wyborze ławników na kadencję 2020-2023 690
Podatek leśny 689
Skład Młodzieżowej Rady Miasta I Kadencja 658
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w rejonie ulic : Bohaterów Września, Placu Słowiańskiego i Placu Wolności 657
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Świnoujście 21607
236/2016 1066
183/2017 868
Informacje Prezydenta Miasta Świnoujście 816
zarządzenia - rok 2005 802
Zarządzenia archiwalne 665
Zarządzenie Nr 635/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w Świnoujściu 534
Zarządzenie Nr 458/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Świnoujściu na przedłużeniu ul. Bydgoskiej, działka nr 243/26 obr. 0005 438
66/2018 434
Zarządzenie nr 86/2018 428
65/2018 401
Zarządzenie nr 91/2018 400
Zarządzenie nr 117/2018 398
Zarządzenie nr 235/2020 382
58/2018 374
Zarządzenie nr 89/2019 363
Zarządzenie Nr 392/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Zespołu Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Świnoujściu 361
Zarządzenie Nr 398/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Młodzieżowego Domu Kultury w Świnoujściu 331
Zarządzenie Nr 546/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na teren o pow. 14 m² położony w Świnoujściu, przy ul. Skandynawskiej 325
Zarządzenie Nr 951/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2005 325
55/2018 322
Zarządzenie nr 134/2018 318
Zarządzenie Nr 393/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu 317
Zarządzenie Nr 603/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego poza kolejnością z Panią (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), zam. w Świnoujściu 315
Zarządzenie Nr 611/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki obiektu budowlanego położonego w Świnoujściu przy ulicy Stefana Żeromskiego nr 48 na działce nr 26 w obrębie 1 312
Zarządzenie Nr 394/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Zespołu Szkół w Świnoujściu 308
Zarządzenie Nr 397/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świnoujściu 307
57/2018 303
83/2018 301
Zarządzenie nr 104/2018 299
Zarządzenie nr 662/2018 298
75/2018 293
Zarządzenie nr 170/2019 292
54/2018 291
72/2018 287
Zarządzenie nr 270/2018 286
1/2016 283
78/2018 281
Zarządzenie Nr 543/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na teren o pow. 261 m² położony w Świnoujściu, przy ul. Norweskiej 281
Zarządzenie Nr 864/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy nr 1199 z dnia 06.02.1984r., zawartej na teren o pow. 70m², położony w Świnoujściu przy ul. Barlickiego (część działki nr 19/2, obr. 14) ... 278
Zarządzenie Nr 358/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Świnoujściu przy Grunwaldzkiej, dz. nr 66/3 obręb 0010 276
69/2018 275
79/2018 275
Zarządzenie nr 92/2018 271
67/2018 270
80/2018 267
82/2018 267
Zarządzenie nr 124/2018 267
81/2018 266
76/2018 265
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miasta Świnoujście 52539
Prezydent Miasta Świnoujście 21607
Wydział Komunikacji (WKM) 16336
Konta bankowe 14573
Godziny pracy 14430
Druki oświadczenia do pobrania 12375
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Świnoujście 12360
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (WSO) 11562
Numer adresu PEF, NIP i REGON oraz adres ePuap 10353
Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ) 7774
Biuro Geodety Miasta (BGM) 7755
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa (WOS) 7316
Wydział Urbanistyki i Architektury (WUA) 7150
Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami (WEN) 5520
Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) 5490
I Zastępca Prezydenta Miasta 5330
Wydział Podatów i Opłat Lokalnych (WPO) 4764
Druki do pobrania 4376
WIM.271.1.69.2017 4271
Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu (WPT) 3957
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 3795
WIM.271.1.13.2018 3704
Straż Miejska (SM) 3668
Miejski Rzecznik Konsumentów (MRK) 3597
II Zastępca Prezydenta Miasta 3535
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (WZP) 3486
WIM.271.1.57.2018 3185
Sekretarz Miasta 3091
Wydział Edukacji (WE) 3022
Wydział Organizacyjny (WO) 2830
WIM.271.1.49.2018 2783
WIM.271.2.156.2018 2775
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów (WRG) 2769
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 2712
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta Świnoujście 2712
Zasady udzielania dotacji wraz z wnioskiem 2600
Biuro Rzeczy Znalezionych 2506
WIM.271.1.48.2018 2496
Oświadczenia składane co roku do 30 kwietnia - rok 2017 2492
Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych (BIK) 2490
WIM.271.1.3.2019 2348
WIM.271.1.31.2018 2270
Skarbnik Miasta 2243
WIM.271.1.5.2019 2193
WIM.271.1.68.2018 2147
Terenowy Punkt Paszportowy 2098
Nieruchomości 2068
Baza organizacji pozarządowych 2055
WK.271.1.2018 2052
WIM.271.1.13.2019 2014
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 38088

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij