Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.02.2018

Statystyki strony Miasto Świnoujście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Status Miasta Świnoujścia 15306
Adres i telefony 2414
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" 2237
Cmentarze komunalne 2027
Zadania publiczne 1836
Dane statystyczne 1802
Strategia Rozwoju Miasta Świnoujścia 1802
Mienie miasta Świnoujście 1800
Mapa zagrożenia powodziowego dla Gminy Miasto Świnoujście 1501
Oferty inwestycyjne 1444
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 1360
Gminna ewidencja zabytków 1281
Dług publiczny 2010-2019 1168
Stan realizacji zadań oświatowych 1083
Struktura organizacyjna 999
Czyste powietrze 995
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 979
Świnoujska Organizacja Turystyczna 979
współpraca zagraniczna 959
Budżet miasta na 2003 rok 948
Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu 880
Uchwała Nr VII/32/2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Świnoujście na lata 2014-2028 850
Dług publiczny 2011-2019 843
Nabór dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 785
ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 770
Związek Powiatów Polskich 763
Uchwała Nr XV/041/ 2007 w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego oraz wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta Świnoujścia w 2007r. 752
Budżet miasta na 2004 rok 721
Nabór uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 720
Budżet Miasta Świnoujścia na 2008r. 706
Uchwała Nr I/6/2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Świnoujście na lata 2013-2028 705
Budżet Miasta Świnoujścia na 2005 rok 701
Uchwała nr LXXVII/608/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 października 2010 w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta Świnoujście. 696
WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 690
OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY BIOZ 680
Uchwała Nr X/53/2012 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Świnoujście na lata 2012-2028 680
Związek Miast Polskich 669
Celowy Związek Gmin R-XXI 663
Stowarzyszenie pn. Związek Portów i Przystani Jachtowych - Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego 633
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA BUDOWY 590
ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY 580
Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki Miasta Świnoujście 576
Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych 574
Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 566
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świnoujście 561
Uchawły Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachynkowej dot. budżetu Miasta na 2019 rok 503
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 488
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świnoujścia 471
Uchwała Nr LII/385/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2018 459
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023. 434
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Strefa Płatnego Parkowania 22413
Opłata uzdrowiskowa 6392
Wzory formularzy podatkowych dla zobowiązań powstałych do 30.06.2019 r. 5112
Podatek od nieruchomości 4622
Statut Miasta Świnoujścia 4090
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, Obszar II 3810
Rada Miasta Świnoujście VII Kadencji 2014-2018 3766
Rada Miasta Świnoujście VIII kadencji 2018 - 2023 3038
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 3025
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia dla obszaru Dzielnicy Przytór Łunowo. 2996
Rejestr graficzny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg. stanu na dzień 20.04.2018 r. 2756
Rejestr petycji 2233
Rejestry uchwał 2035
Uchwały archiwalne 1752
Dyżury Radnych w 2018 roku 1636
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście - 2012 rok. 1620
Opłata od posiadania psów 1590
Harmonogram sesji Rady Miasta Świnoujście w 2018 roku 1306
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia, obszar VI- Karsibór 1259
Zarząd Osiedla Warszów 1133
Zbiorówka (tabela) do podatku od nieruchomości 1123
Dyżury Radnych w 2019 roku 1029
Skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 944
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście 936
Skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 927
Skład Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta 869
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - Jednostka obszarowa V. 862
Skład Komisji Rewizyjnej 858
Indywidualne interpretacje podatkowe 857
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V - rejon ulic : Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego 845
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla Obszaru VI - Karsibór w rejonie ul. 1 Maja 842
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego 802
Skład Komisji Gospodarki Morskiej 802
Podatek od środków transportowych 788
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – Jednostka obszarowa III 758
Oświadczenia złożone w 2017 r. 757
Zarząd Osiedla Przytór-Łunowo 744
Podatek rolny 734
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - rejon Basenu Północnego i fortów 731
Skład Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki 698
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta 579
Skład Młodzieżowej Rady Miasta II Kadencja 553
LIII/400/2018 546
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej 520
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w rejonie ulic : Bohaterów Września, Placu Słowiańskiego i Placu Wolności 508
LIV/406/2018 496
LIII/399/2018 488
Podatek leśny 488
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - jednostka obszarowa V w rejonie ul. Ludzi Morza 481
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Wybrzeże Władysława IV 479
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Świnoujścia 14663
236/2016 717
zarządzenia - rok 2005 620
183/2017 565
Informacje Prezydenta Miasta Świnoujście 563
Zarządzenia archiwalne 510
Zarządzenie Nr 635/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w Świnoujściu 374
66/2018 363
Zarządzenie nr 86/2018 357
Zarządzenie nr 91/2018 331
65/2018 326
Zarządzenie nr 117/2018 326
58/2018 295
Zarządzenie Nr 392/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Zespołu Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Świnoujściu 287
Zarządzenie Nr 398/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Młodzieżowego Domu Kultury w Świnoujściu 261
Zarządzenie Nr 951/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2005 255
Zarządzenie Nr 546/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na teren o pow. 14 m² położony w Świnoujściu, przy ul. Skandynawskiej 252
Zarządzenie Nr 603/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego poza kolejnością z Panią (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), zam. w Świnoujściu 250
55/2018 248
Zarządzenie Nr 393/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu 243
Zarządzenie Nr 611/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki obiektu budowlanego położonego w Świnoujściu przy ulicy Stefana Żeromskiego nr 48 na działce nr 26 w obrębie 1 240
Zarządzenie Nr 394/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Zespołu Szkół w Świnoujściu 238
Zarządzenie Nr 397/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świnoujściu 238
Zarządzenie nr 662/2018 230
83/2018 229
57/2018 226
Zarządzenie nr 104/2018 220
54/2018 217
Zarządzenie nr 170/2019 217
Zarządzenie Nr 543/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na teren o pow. 261 m² położony w Świnoujściu, przy ul. Norweskiej 217
75/2018 216
72/2018 211
Zarządzenie nr 270/2018 206
78/2018 202
1/2016 200
67/2018 199
Zarządzenie nr 92/2018 198
69/2018 196
Zarządzenie nr 124/2018 196
80/2018 194
82/2018 194
79/2018 193
81/2018 193
56/2018 191
76/2018 190
Zarządzenie nr 93/2018 189
Zarządzenie nr 87/2018 187
59/2018 186
73/2018 186
61/2018 184
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane teleadresowe 38024
Prezydent Miasta Świnoujścia 14663
Godziny pracy 10188
Druki oświadczenia do pobrania 9923
Wydział Komunikacji (WKM) 9899
Konta bankowe 9573
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Świnoujście 9225
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (WSO) 7478
Numer adresu PEF, NIP i REGON oraz adres ePuap 5885
Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ) 5747
Biuro Geodety Miasta 5574
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa (WOS) 4698
Wydział Urbanistyki i Architektury (WUA) 4530
WIM.271.1.69.2017 4067
Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) 3743
Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami (WEN) 3522
I Zastępca Prezydenta Miasta 3406
WIM.271.1.13.2018 3397
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 2952
WIM.271.1.57.2018 2771
Miejski Rzecznik Konsumentów (MRK) 2744
Straż Miejska (SM) 2723
Druki do pobrania 2721
Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu (WPT) 2670
WIM.271.1.49.2018 2669
WIM.271.2.156.2018 2634
Wydział Podatów i Opłat Lokalnych (WPO) 2516
WIM.271.1.48.2018 2331
Oświadczenia składane co roku do 30 kwietnia - rok 2017 2309
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta Świnoujście 2171
II Zastępca Prezydenta Miasta 2112
WIM.271.1.31.2018 2104
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (WZP) 2102
Wydział Edukacji (WE) 2053
Zasady udzielania dotacji wraz z wnioskiem 2036
WIM.271.1.68.2018 2028
Biuro Rzeczy Znalezionych 1954
WK.271.1.2018 1873
WIM.271.1.45.2018 1847
WIM.271.1.3.2019 1844
Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych (BIK) 1809
WIM.271.1.13.2019 1744
WIM.271.1.2.2018 1718
Sekretarz Miasta 1711
WIM.271.1.8.2018 1662
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów (WRG) 1649
Wydział Organizacyjny (WO) 1640
Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku 1639
WIM.271.1.18.2018 1637
WIM.271.1.5.2019 1635
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 28114

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij