Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.02.2018

Statystyki strony Miasto Świnoujście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Status Miasta Świnoujścia 9839
Adres i telefony 1686
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" 1359
Mienie miasta Świnoujście 1294
Cmentarze komunalne 1254
Strategia Rozwoju Miasta Świnoujścia 1181
Zadania publiczne 1155
Dane statystyczne 1106
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 1074
Mapa zagrożenia powodziowego dla Gminy Miasto Świnoujście 991
Oferty inwestycyjne 907
Gminna ewidencja zabytków 863
Stan realizacji zadań oświatowych 835
Dług publiczny 2010-2019 734
Czyste powietrze 666
Struktura organizacyjna 649
Budżet miasta na 2003 rok 646
Świnoujska Organizacja Turystyczna 632
współpraca zagraniczna 614
Uchwała Nr VII/32/2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Świnoujście na lata 2014-2028 601
Dług publiczny 2011-2019 600
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 594
Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu 564
Uchwała Nr XV/041/ 2007 w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego oraz wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta Świnoujścia w 2007r. 556
Budżet Miasta Świnoujścia na 2005 rok 526
Budżet miasta na 2004 rok 525
ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 525
Budżet Miasta Świnoujścia na 2008r. 523
Związek Powiatów Polskich 519
Uchwała nr LXXVII/608/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 października 2010 w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta Świnoujście. 516
Uchwała Nr I/6/2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Świnoujście na lata 2013-2028 508
Uchwała Nr X/53/2012 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Świnoujście na lata 2012-2028 490
WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 466
Stowarzyszenie pod nazwą Związek Miast i Gmin Morskich 432
Celowy Związek Gmin R-XXI 416
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA BUDOWY 411
ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY 406
Uchawły Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachynkowej dot. budżetu Miasta na 2019 rok 402
Związek Miast Polskich 402
Stowarzyszenie pn. Związek Portów i Przystani Morskich Woj. Zachodniopomorskiego 396
Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych 389
OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY BIOZ 388
Uchwała Nr LII/385/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2018 369
Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki Miasta Świnoujście 363
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świnoujście 350
Nabór dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 343
Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 332
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 320
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świnoujścia 317
Wieloletnie Strategiczne Programy Operacyjne Miasta Świnoujście na lata 2014 - 2020 309
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Strefa Płatnego Parkowania 11677
Kontakt - Biuro Rady Miasta 11414
Rada Miasta Świnoujście VII Kadencji 2014-2018 3562
Podatek od nieruchomości 3485
Wzory formularzy podatkowych 3453
Opłata uzdrowiskowa 3363
Statut Miasta Świnoujścia 3104
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, Obszar II 2643
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 2260
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia dla obszaru Dzielnicy Przytór Łunowo. 1990
Rejestr graficzny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg. stanu na dzień 20.04.2018 r. 1945
Rejestr petycji 1758
Rejestry uchwał 1510
Dyżury Radnych w 2018 roku 1422
Uchwały archiwalne 1319
Rada Miasta Świnoujście VIII kadencji 2018 - 2023 1299
Opłata od posiadania psów 1262
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście - 2012 rok. 1172
Harmonogram sesji Rady Miasta Świnoujście w 2018 roku 1108
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia, obszar VI- Karsibór 916
Transmisja obrad Rady Miasta Świnoujscie 868
Zbiorówka (tabela) do podatku od nieruchomości 840
Zarząd Osiedla Warszów 830
Skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 724
Indywidualne interpretacje podatkowe 719
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście 702
Skład Komisji Rewizyjnej 648
Skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 637
Oświadczenia złożone w 2017 r. 635
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - Jednostka obszarowa V. 629
Podatek od środków transportowych 623
Skład Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta 619
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V - rejon ulic : Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego 612
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla Obszaru VI - Karsibór w rejonie ul. 1 Maja 607
Zarząd Osiedla Przytór-Łunowo 559
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - rejon Basenu Północnego i fortów 544
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego 540
Skład Komisji Gospodarki Morskiej 540
Skład Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki 523
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – Jednostka obszarowa III 522
Podatek rolny 521
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta 444
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej 399
Podatek leśny 395
LIII/400/2018 392
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w rejonie ulic : Bohaterów Września, Placu Słowiańskiego i Placu Wolności 384
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - jednostka obszarowa V w rejonie ul. Ludzi Morza 380
LIII/399/2018 363
Skład Młodzieżowej Rady Miasta I Kadencja 361
LIV/406/2018 358
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Świnoujścia 10536
zarządzenia - rok 2005 435
183/2017 421
236/2016 415
Informacje Prezydenta Miasta Świnoujście 395
Zarządzenia archiwalne 352
Zarządzenie Nr 635/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w Świnoujściu 256
66/2018 233
Zarządzenie nr 86/2018 224
Zarządzenie nr 91/2018 209
65/2018 203
58/2018 197
Zarządzenie nr 117/2018 197
83/2018 167
Zarządzenie nr 104/2018 166
55/2018 162
57/2018 160
72/2018 158
67/2018 152
81/2018 151
78/2018 150
82/2018 150
Zarządzenie nr 92/2018 150
1/2016 149
56/2018 149
Zarządzenie Nr 392/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Zespołu Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Świnoujściu 148
Zarządzenie nr 124/2018 147
Zarządzenie Nr 603/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego poza kolejnością z Panią (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), zam. w Świnoujściu 147
75/2018 146
69/2018 145
70/2018 142
80/2018 141
Zarządzenie nr 93/2018 141
10/2016 140
54/2018 140
Zarządzenie Nr 397/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świnoujściu 140
63/2018 139
71/2018 139
76/2018 139
Zarządzenie nr 87/2018 139
59/2018 138
79/2018 138
Zarządzenie Nr 546/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na teren o pow. 14 m² położony w Świnoujściu, przy ul. Skandynawskiej 138
61/2018 137
Zarządzenie Nr 398/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Młodzieżowego Domu Kultury w Świnoujściu 137
73/2018 136
Zarządzenie Nr 393/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu 136
Zarządzenie nr 77/2018 136
Zarządzenie Nr 951/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2005 136
64/2018 135
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane teleadresowe 28186
Prezydent Miasta Świnoujścia 10536
Godziny pracy 7264
Druki oświadczenia do pobrania 7197
Wydział Komunikacji (WKM) 7118
Konta bankowe 6997
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Świnoujście 6897
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (WSO) 5111
Biuro Geodety Miasta 3926
WIM.271.1.69.2017 3866
Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ) 3765
WIM.271.1.13.2018 3147
Wydział Urbanistyki i Architektury (WUA) 3119
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa (WOS) 3049
NIP i REGON 2840
Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) 2592
WIM.271.2.156.2018 2502
WIM.271.1.57.2018 2488
WIM.271.1.49.2018 2433
Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami (WEN) 2336
I Zastępca Prezydenta Miasta 2316
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 2267
WIM.271.1.48.2018 2074
Miejski Rzecznik Konsumentów (MRK) 2068
WIM.271.1.31.2018 1901
Straż Miejska (SM) 1800
Druki do pobrania 1743
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta Świnoujście 1732
Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu (WPT) 1728
Wydział Podatów i Opłat Lokalnych (WPO) 1664
Zasady udzielania dotacji wraz z wnioskiem 1579
WIM.271.1.8.2018 1570
WIM.271.1.18.2018 1553
WIM.271.1.45.2018 1538
WIM.271.1.68.2018 1534
Oświadczenia składane co roku do 30 kwietnia - rok 2017 1523
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (WZP) 1454
Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku 1440
II Zastępca Prezydenta Miasta 1439
Wydział Edukacji (WE) 1432
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście 1401
WIM.271.1.19.2018 1376
WIM.271.1.14.2018 1375
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 16 kwietnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w przedmiocie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane dla Gminy Miasto Świnoujście 1360
Sekretarz Miasta 1309
WIM.271.1.2.2018 1266
Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych (BIK) 1262
Biuro Rzeczy Znalezionych 1252
WK.271.1.2018 1210
Wydział Organizacyjny (WO) 1179
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 20471

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij