Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.02.2018

Statystyki strony Miasto Świnoujście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Status Miasta Świnoujścia 20467
Cmentarze komunalne 2855
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" 2749
Dane statystyczne 2400
Strategia Rozwoju Miasta Świnoujścia 2217
Zadania publiczne 2120
Mienie miasta Świnoujście 2013
Oferty inwestycyjne 1820
Gminna ewidencja zabytków 1658
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 1455
Stan realizacji zadań oświatowych 1408
Dług publiczny 2010-2019 1361
Nabór dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 1309
Czyste powietrze 1237
Świnoujska Organizacja Turystyczna 1190
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 1117
Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu 1102
Budżet miasta na 2003 rok 1034
Związek Powiatów Polskich 995
Dług publiczny 2011-2019 988
Związek Miast Polskich 958
Nabór uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 935
Uchwała Nr VII/32/2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Świnoujście na lata 2014-2028 929
Celowy Związek Gmin R-XXI 864
Uchwała Nr XV/041/ 2007 w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego oraz wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta Świnoujścia w 2007r. 829
Stowarzyszenie pn. Związek Portów i Przystani Jachtowych - Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego 810
Budżet miasta na 2004 rok 799
Budżet Miasta Świnoujścia na 2005 rok 795
Uchwała nr LXXVII/608/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 października 2010 w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta Świnoujście. 795
Budżet Miasta Świnoujścia na 2008r. 791
Uchwała Nr I/6/2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Świnoujście na lata 2013-2028 783
Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 757
Uchwała Nr X/53/2012 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Świnoujście na lata 2012-2028 757
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świnoujście 723
Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych 717
Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki Miasta Świnoujście 677
Uchawły Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachynkowej dot. budżetu Miasta na 2019 rok 575
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świnoujścia 549
Uchwała Nr LII/385/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2018 530
Budżet 2020 516
Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2018/2019 498
Wieloletnie Strategiczne Programy Operacyjne Miasta Świnoujście na lata 2014 - 2020 497
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023. 486
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za rok 2016 484
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za 2015r. 476
Komunikat dotyczący podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w świnoujskich placówkach oświatowych na rok 2018 473
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście 458
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za 2014 rok 434
System gospodarki odpadami komunalnymi 429
Nabór dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 424
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Strefa Płatnego Parkowania 26752
Opłata uzdrowiskowa 8494
Podatek od nieruchomości 6754
Wzory formularzy podatkowych dla zobowiązań powstałych do 30.06.2019 r. 6179
Statut Miasta Świnoujścia 5283
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, Obszar II 4878
Rada Miasta Świnoujście VIII kadencji 2018 - 2023 4742
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia dla obszaru Dzielnicy Przytór Łunowo. 4142
Rada Miasta Świnoujście VII Kadencji 2014-2018 3953
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 3495
Rejestr graficzny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg. stanu na dzień 20.04.2018 r. 3426
Rejestry uchwał 2522
Rejestr petycji 2401
Opłata od posiadania psów 2331
Uchwały archiwalne 2105
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście - 2012 rok. 1825
Dyżury Radnych w 2018 roku 1760
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia, obszar VI- Karsibór 1646
Wzory formularzy podatkowych dla zobowiązań powstałych od 01.07.2019 r. 1592
Zbiorówka (tabela) do podatku od nieruchomości 1481
Podatek rolny 1459
Dyżury Radnych w 2019 roku 1440
Harmonogram sesji Rady Miasta Świnoujście w 2018 roku 1414
Zarząd Osiedla Warszów 1408
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście 1239
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - Jednostka obszarowa V. 1160
Skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 1160
Skład Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta 1151
Podatek od środków transportowych 1147
Skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 1124
Indywidualne interpretacje podatkowe 1109
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V - rejon ulic : Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego 1042
Skład Komisji Rewizyjnej 1026
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla Obszaru VI - Karsibór w rejonie ul. 1 Maja 1025
Skład Komisji Gospodarki Morskiej 970
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – Jednostka obszarowa III 966
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego 939
Zarząd Osiedla Przytór-Łunowo 912
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - rejon Basenu Północnego i fortów 885
Oświadczenia złożone w 2017 r. 873
Skład Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki 873
Harmonogram sesji Rady Miasta Świnoujście w 2019 roku 754
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta 713
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Wybrzeże Władysława IV 659
Podatek leśny 641
Informacja o wyborze ławników na kadencję 2020-2023 636
Zarząd Osiedla Karsibór 623
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujścia 617
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w rejonie ulic : Bohaterów Września, Placu Słowiańskiego i Placu Wolności 614
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej 605
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Świnoujście 18814
236/2016 993
183/2017 797
zarządzenia - rok 2005 739
Informacje Prezydenta Miasta Świnoujście 715
Zarządzenia archiwalne 611
Zarządzenie Nr 635/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w Świnoujściu 481
66/2018 408
Zarządzenie Nr 458/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Świnoujściu na przedłużeniu ul. Bydgoskiej, działka nr 243/26 obr. 0005 408
Zarządzenie nr 86/2018 402
Zarządzenie nr 91/2018 373
Zarządzenie nr 117/2018 372
65/2018 368
58/2018 346
Zarządzenie nr 89/2019 335
Zarządzenie Nr 392/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Zespołu Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Świnoujściu 334
Zarządzenie Nr 398/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Młodzieżowego Domu Kultury w Świnoujściu 302
Zarządzenie Nr 546/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na teren o pow. 14 m² położony w Świnoujściu, przy ul. Skandynawskiej 299
Zarządzenie Nr 951/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2005 297
55/2018 293
Zarządzenie Nr 603/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego poza kolejnością z Panią (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), zam. w Świnoujściu 291
Zarządzenie Nr 393/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu 289
Zarządzenie Nr 394/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Zespołu Szkół w Świnoujściu 284
Zarządzenie Nr 611/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki obiektu budowlanego położonego w Świnoujściu przy ulicy Stefana Żeromskiego nr 48 na działce nr 26 w obrębie 1 281
Zarządzenie Nr 397/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świnoujściu 280
83/2018 273
57/2018 271
Zarządzenie nr 662/2018 271
Zarządzenie nr 170/2019 266
Zarządzenie nr 104/2018 265
Zarządzenie nr 134/2018 264
54/2018 263
75/2018 263
72/2018 257
Zarządzenie Nr 543/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na teren o pow. 261 m² położony w Świnoujściu, przy ul. Norweskiej 257
Zarządzenie nr 270/2018 255
1/2016 253
78/2018 251
Zarządzenie Nr 864/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy nr 1199 z dnia 06.02.1984r., zawartej na teren o pow. 70m², położony w Świnoujściu przy ul. Barlickiego (część działki nr 19/2, obr. 14) ... 251
Zarządzenie Nr 358/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Świnoujściu przy Grunwaldzkiej, dz. nr 66/3 obręb 0010 250
69/2018 245
79/2018 244
Zarządzenie nr 92/2018 244
82/2018 242
67/2018 241
80/2018 240
Zarządzenie nr 124/2018 239
81/2018 237
76/2018 236
56/2018 235
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miasta Świnoujście 46923
Prezydent Miasta Świnoujście 18814
Wydział Komunikacji (WKM) 13128
Godziny pracy 12871
Konta bankowe 12498
Druki oświadczenia do pobrania 11451
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Świnoujście 11309
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (WSO) 9759
Numer adresu PEF, NIP i REGON oraz adres ePuap 8592
Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ) 7129
Biuro Geodety Miasta (BGM) 6938
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa (WOS) 6347
Wydział Urbanistyki i Architektury (WUA) 6145
Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) 4863
Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami (WEN) 4828
I Zastępca Prezydenta Miasta 4749
WIM.271.1.69.2017 4216
Wydział Podatów i Opłat Lokalnych (WPO) 3866
Druki do pobrania 3740
WIM.271.1.13.2018 3626
Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu (WPT) 3565
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 3507
Straż Miejska (SM) 3375
Miejski Rzecznik Konsumentów (MRK) 3270
WIM.271.1.57.2018 3089
II Zastępca Prezydenta Miasta 2984
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (WZP) 2905
WIM.271.1.49.2018 2750
WIM.271.2.156.2018 2725
Wydział Edukacji (WE) 2682
Sekretarz Miasta 2606
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta Świnoujście 2533
Wydział Organizacyjny (WO) 2453
WIM.271.1.48.2018 2448
Oświadczenia składane co roku do 30 kwietnia - rok 2017 2428
Zasady udzielania dotacji wraz z wnioskiem 2403
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów (WRG) 2370
Biuro Rzeczy Znalezionych 2360
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 2346
WIM.271.1.3.2019 2263
Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych (BIK) 2242
WIM.271.1.31.2018 2225
WIM.271.1.68.2018 2113
WIM.271.1.5.2019 2068
WK.271.1.2018 1993
WIM.271.1.13.2019 1964
Skarbnik Miasta 1923
WIM.271.1.45.2018 1898
Baza organizacji pozarządowych 1894
Terenowy Punkt Paszportowy 1809
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 34465

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij