Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Dane kontaktowe

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.02.2018

Statystyki strony Miasto Świnoujście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Status Miasta Świnoujścia 19191
Cmentarze komunalne 2687
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" 2639
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 2391
Dane statystyczne 2282
Strategia Rozwoju Miasta Świnoujścia 2119
Zadania publiczne 2109
Mienie miasta Świnoujście 1963
Oferty inwestycyjne 1729
Gminna ewidencja zabytków 1563
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 1443
Stan realizacji zadań oświatowych 1364
Dług publiczny 2010-2019 1321
Czyste powietrze 1195
Świnoujska Organizacja Turystyczna 1140
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 1093
Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu 1064
Budżet miasta na 2003 rok 1017
Dług publiczny 2011-2019 967
Nabór dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 963
Związek Powiatów Polskich 935
Uchwała Nr VII/32/2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Świnoujście na lata 2014-2028 910
Związek Miast Polskich 886
Nabór uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 834
Celowy Związek Gmin R-XXI 825
Uchwała Nr XV/041/ 2007 w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego oraz wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta Świnoujścia w 2007r. 811
Budżet miasta na 2004 rok 782
Stowarzyszenie pn. Związek Portów i Przystani Jachtowych - Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego 780
Budżet Miasta Świnoujścia na 2005 rok 776
Uchwała nr LXXVII/608/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 października 2010 w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta Świnoujście. 771
Budżet Miasta Świnoujścia na 2008r. 769
Uchwała Nr I/6/2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Świnoujście na lata 2013-2028 766
Uchwała Nr X/53/2012 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Świnoujście na lata 2012-2028 741
Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 722
Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych 696
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świnoujście 679
Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki Miasta Świnoujście 664
Uchawły Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachynkowej dot. budżetu Miasta na 2019 rok 563
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świnoujścia 538
Uchwała Nr LII/385/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2018 515
Wieloletnie Strategiczne Programy Operacyjne Miasta Świnoujście na lata 2014 - 2020 480
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023. 479
Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2018/2019 476
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za rok 2016 475
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za 2015r. 460
Komunikat dotyczący podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w świnoujskich placówkach oświatowych na rok 2018 453
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za 2014 rok 421
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście 421
System gospodarki odpadami komunalnymi 409
Uchwała nr III/15/2018 Rady Miasta Świnoujscie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2019 377
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Strefa Płatnego Parkowania 25717
Opłata uzdrowiskowa 7919
Podatek od nieruchomości 5946
Wzory formularzy podatkowych dla zobowiązań powstałych do 30.06.2019 r. 5894
Statut Miasta Świnoujścia 5022
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, Obszar II 4604
Rada Miasta Świnoujście VIII kadencji 2018 - 2023 4382
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia dla obszaru Dzielnicy Przytór Łunowo. 4017
Rada Miasta Świnoujście VII Kadencji 2014-2018 3903
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 3387
Rejestr graficzny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg. stanu na dzień 20.04.2018 r. 3275
Rejestry uchwał 2397
Rejestr petycji 2363
Uchwały archiwalne 2018
Opłata od posiadania psów 1928
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście - 2012 rok. 1788
Dyżury Radnych w 2018 roku 1743
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia, obszar VI- Karsibór 1538
Harmonogram sesji Rady Miasta Świnoujście w 2018 roku 1397
Dyżury Radnych w 2019 roku 1392
Zbiorówka (tabela) do podatku od nieruchomości 1358
Zarząd Osiedla Warszów 1356
Wzory formularzy podatkowych dla zobowiązań powstałych od 01.07.2019 r. 1214
Podatek rolny 1197
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście 1173
Skład Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta 1112
Skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 1109
Skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 1088
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - Jednostka obszarowa V. 1075
Indywidualne interpretacje podatkowe 1051
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V - rejon ulic : Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego 1005
Podatek od środków transportowych 997
Skład Komisji Rewizyjnej 993
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla Obszaru VI - Karsibór w rejonie ul. 1 Maja 984
Skład Komisji Gospodarki Morskiej 939
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – Jednostka obszarowa III 913
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego 910
Zarząd Osiedla Przytór-Łunowo 888
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - rejon Basenu Północnego i fortów 855
Oświadczenia złożone w 2017 r. 844
Skład Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki 839
Harmonogram sesji Rady Miasta Świnoujście w 2019 roku 716
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta 683
Skład Młodzieżowej Rady Miasta II Kadencja 635
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Wybrzeże Władysława IV 627
Podatek leśny 611
Informacja o wyborze ławników na kadencję 2020-2023 604
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w rejonie ulic : Bohaterów Września, Placu Słowiańskiego i Placu Wolności 589
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej 588
LIII/400/2018 586
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Świnoujście 17784
236/2016 881
zarządzenia - rok 2005 714
183/2017 702
Informacje Prezydenta Miasta Świnoujście 676
Zarządzenia archiwalne 581
Zarządzenie Nr 635/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w Świnoujściu 462
66/2018 403
Zarządzenie Nr 458/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Świnoujściu na przedłużeniu ul. Bydgoskiej, działka nr 243/26 obr. 0005 403
Zarządzenie nr 86/2018 395
Zarządzenie nr 91/2018 368
Zarządzenie nr 117/2018 366
65/2018 361
58/2018 335
Zarządzenie Nr 392/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Zespołu Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Świnoujściu 325
Zarządzenie nr 89/2019 325
Zarządzenie Nr 398/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Młodzieżowego Domu Kultury w Świnoujściu 291
Zarządzenie Nr 546/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na teren o pow. 14 m² położony w Świnoujściu, przy ul. Skandynawskiej 288
55/2018 287
Zarządzenie Nr 951/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2005 286
Zarządzenie Nr 603/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego poza kolejnością z Panią (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), zam. w Świnoujściu 282
Zarządzenie Nr 393/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu 279
Zarządzenie Nr 394/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Zespołu Szkół w Świnoujściu 275
Zarządzenie Nr 397/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świnoujściu 273
Zarządzenie Nr 611/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki obiektu budowlanego położonego w Świnoujściu przy ulicy Stefana Żeromskiego nr 48 na działce nr 26 w obrębie 1 273
83/2018 268
57/2018 266
Zarządzenie nr 662/2018 264
Zarządzenie nr 170/2019 259
54/2018 257
75/2018 256
Zarządzenie nr 104/2018 256
Zarządzenie nr 134/2018 252
72/2018 251
Zarządzenie Nr 543/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na teren o pow. 261 m² położony w Świnoujściu, przy ul. Norweskiej 251
Zarządzenie nr 270/2018 247
1/2016 245
78/2018 243
Zarządzenie Nr 864/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy nr 1199 z dnia 06.02.1984r., zawartej na teren o pow. 70m², położony w Świnoujściu przy ul. Barlickiego (część działki nr 19/2, obr. 14) ... 243
Zarządzenie Nr 358/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Świnoujściu przy Grunwaldzkiej, dz. nr 66/3 obręb 0010 242
69/2018 239
Zarządzenie nr 92/2018 239
67/2018 236
82/2018 235
79/2018 234
80/2018 234
Zarządzenie nr 124/2018 234
81/2018 233
56/2018 230
76/2018 229
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miasta Świnoujście 44651
Prezydent Miasta Świnoujście 17784
Godziny pracy 12121
Wydział Komunikacji (WKM) 12087
Konta bankowe 11575
Druki oświadczenia do pobrania 11035
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Świnoujście 10826
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (WSO) 9127
Numer adresu PEF, NIP i REGON oraz adres ePuap 8133
Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ) 6822
Biuro Geodety Miasta (BGM) 6544
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa (WOS) 5929
Wydział Urbanistyki i Architektury (WUA) 5651
Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) 4564
Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami (WEN) 4484
I Zastępca Prezydenta Miasta 4418
WIM.271.1.69.2017 4179
WIM.271.1.13.2018 3562
Druki do pobrania 3469
Wydział Podatów i Opłat Lokalnych (WPO) 3433
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 3371
Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu (WPT) 3325
Straż Miejska (SM) 3167
Miejski Rzecznik Konsumentów (MRK) 3149
WIM.271.1.57.2018 3013
II Zastępca Prezydenta Miasta 2737
WIM.271.1.49.2018 2734
WIM.271.2.156.2018 2703
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (WZP) 2691
Wydział Edukacji (WE) 2528
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta Świnoujście 2453
WIM.271.1.48.2018 2425
Sekretarz Miasta 2420
Oświadczenia składane co roku do 30 kwietnia - rok 2017 2405
Zasady udzielania dotacji wraz z wnioskiem 2322
Biuro Rzeczy Znalezionych 2261
WIM.271.1.3.2019 2226
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 2201
WIM.271.1.31.2018 2201
Wydział Organizacyjny (WO) 2199
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów (WRG) 2196
Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych (BIK) 2161
WIM.271.1.68.2018 2086
WK.271.1.2018 1969
WIM.271.1.5.2019 1946
WIM.271.1.13.2019 1936
WIM.271.1.45.2018 1890
Baza organizacji pozarządowych 1794
Skarbnik Miasta 1779
WIM.271.1.2.2018 1777
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 32765

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij