Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 327 86 04


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8551571375
REGON: 811684290

Spis telefonów

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.02.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane teleadresowe 4196
Prezydent Miasta Świnoujścia 1075
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Świnoujście 754
Druk oświadczenia do pobrania 722
WIM.271.1.8.2018 717
WIM.271.1.69.2017 708
WIM.271.1.18.2018 623
WIM.271.1.14.2018 622
Konta bankowe 583
WIM.271.1.63.2017 448
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście 440
Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. realizacji/przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich – 3 etaty 422
Godziny pracy 412
WIM.271.1.19.2018 375
WIM.271.1.9.2018 362
WIM.271.2.31.2018 360
dane kontaktowe 315
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa 298
Informacja dot. wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na dwa budynki pensjonatowe z łącznikiem i garażem podziemnym stanowiące pierwszy etap „Zespołu zabudowy pensjonatowej” 285
Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich 284
Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 19.02.2018 r. o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Wybrzeże Władysława IV na odcinku od ul. Marynarzy do ul. Daszyńskiego 280
WIM.271.1.12.2018 264
Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku 259
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 255
Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ) 246
NIP i REGON 230
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście 221
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 26 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu". 215
WIZ.271.1.2.2018 212
Paweł Szynkaruk 211
Oświadczenia składane co roku do 30 kwietnia - rok 2017 209
WIM.271.2.25.2018 201
WIM.271.1.22.2018.MS 200
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta Świnoujście 199
Biuro Geodety Miasta (BGM) 188
Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Świnojście 183
Specjalista ds. zamówień publicznych 1/4 etatu 183
MRMŚ 21/1/2018 180
WIM.271.1.17.2018 178
Wynik naboru na Stanowisko urzędnicze: Inspektor/podinspektor w Wydziale Komunikacji 175
I Zastępca Prezydenta Miasta 174
Informacja o zgłoszeniach 174
Kierownik ds. Techniczno-Eksploatacyjnych 165
Wydział Komunikacji (WKM) 163
WIM.271.2.11.2018 150
II Zastępca Prezydenta Miasta 149
Druki do pobrania 146
Zasady udzielania dotacji wraz z wnioskiem 144
WIM.271.1.23.2018.MS 143
Wydział Urbanistyki i Architektury (WUA) 142
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Świnoujścia 1075
Informacje Prezydenta Miasta Świnoujście 104
zarządzenia - rok 2005 73
Zarządzenie Nr 635/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w Świnoujściu 62
Zarządzenia archiwalne 61
83/2018 45
78/2018 43
74/2018 40
76/2018 40
75/2018 39
81/2018 39
82/2018 38
56/2018 37
79/2018 37
80/2018 37
72/2018 35
84/2018 35
test1 35
64/2018 33
Zarządzenie nr 93/2018 33
Zarządzenie nr 124/2018 32
Zarządzenie nr 91/2018 32
73/2018 31
Zarządzenie nr 90/2018 31
1/2016 30
54/2018 30
59/2018 30
70/2018 30
Zarządzenie nr 104/2018 30
62/2018 29
63/2018 29
67/2018 29
68/2018 29
69/2018 29
10/2016 28
65/2018 28
Zarządzenie nr 117/2018 28
Zarządzenie nr 86/2018 28
Zarządzenie nr 87/2018 28
57/2018 27
58/2018 27
61/2018 27
66/2018 27
71/2018 27
Zarządzenie nr 77/2018 27
Zarządzenie nr 92/2018 27
55/2018 26
60/2018 26
1/2018 24
Zarządzenie nr 110/2018 21
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt - Biuro Rady Miasta 1225
Statut Miasta Świnoujścia 467
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 433
Podatek od nieruchomości 311
Rada Miasta Świnoujście VII Kadencji 2014-2018 271
Strefa Płatnego Parkowania 264
Rejestr graficzny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg. stanu na dzień 16.12.2016r. 243
Wzory formularzy podatkowych 214
Rejestry uchwał 193
Oświadczenia złożone w 2017 r. 186
Dyżury Radnych w 2018 roku 170
Opłata uzdrowiskowa 164
Opłata od posiadania psów 140
Rejestr petycji 126
Uchwały archiwalne 124
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, Obszar II 119
LIII/400/2018 111
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej 110
LII/394/2017 101
LIII/397/2018 101
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście 99
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla Obszaru VI - Karsibór w rejonie ul. 1 Maja 98
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście - 2012 rok. 96
LII/392/2017 95
Skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 94
Skład Komisji Rewizyjnej 93
LIII/399/2018 92
Skład Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta 90
LIII/398/2018 88
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta 87
Zbiorówka (tabela) do podatku od nieruchomości 86
LIII/396/2018 85
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V - rejon ulic : Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego 85
LII/393/2017 82
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - rejon Basenu Północnego i fortów 82
Skład Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki 81
Uchwała nr LIV/406/2018 81
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - jednostka obszarowa V w rejonie ul. Ludzi Morza 81
LII/391/2017 80
Skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 77
LIV/407/2018 76
LIV/405/2018 75
Harmonogram sesji Rady Miasta Świnoujście w 2018 roku 74
LV/408/2018 74
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego 74
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w rejonie ulic : Bohaterów Września, Placu Słowiańskiego i Placu Wolności 74
Skład Komisji Gospodarki Morskiej 74
LII/390/2017 73
Uchwała nr LIV/404/2018 72
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V, rejon ul. Ku Morzu (droga) 72
Statystyki strony Miasto Świnoujście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Status Miasta Świnoujścia 1392
Stan realizacji zadań oświatowych 306
Zadania publiczne 194
Oferty inwestycyjne 151
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" 149
Dane statystyczne 148
Mapa zagrożenia powodziowego dla Gminy Miasto Świnoujście 141
Strategia Rozwoju Miasta Świnoujścia 139
Czyste powietrze 116
Gminna ewidencja zabytków 113
Cmentarze komunalne 105
współpraca zagraniczna 101
Adres i telefony 95
Związek Powiatów Polskich 79
Stowarzyszenie pn. Związek Portów i Przystani Morskich Woj. Zachodniopomorskiego 78
Związek Miast Polskich 78
Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych 77
Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu 75
Stowarzyszenie pod nazwą Związek Miast i Gmin Morskich 75
Świnoujska Organizacja Turystyczna 75
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 74
Celowy Związek Gmin R-XXI 72
Struktura organizacyjna 67
ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 49
Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 47
Dane teleadresowe 42
Wieloletnie Strategiczne Programy Operacyjne Miasta Świnoujście na lata 2014 - 2020 42
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za rok 2016 41
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA BUDOWY 41
Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki Miasta Świnoujście 41
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście 40
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świnoujścia 38
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za 2015r. 37
Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok 37
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 dla Gminy Miasto Świnoujście” 37
ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY 37
Raport za lata 2013-2014 z wykonania "Programu ochrony środowiska na lata 2013-2015 z perspektywą na lata 2016-2019" 36
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Świnoujście w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świnoujście w 2017 roku 35
ZAWIADOMENIE O ZMIANIE OSOBY WYKONUJĄCEJ SAMODZIELNĄ FUNK. TECHN. NA BUDOWIE 35
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 34
Raport za lata 2011-2012 z wykonania "Programu ochrony środowiska dla Miasta Świnoujście" 34
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świnoujście 34
WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 33
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za 2014 rok 31
System gospodarki odpadami komunalnymi 31
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023. 30
POWYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY 30
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2013-2015 30
ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 30
OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY BIOZ 29
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 3070

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij