Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Dane kontaktowe

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.02.2018

Statystyki strony Miasto Świnoujście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Status Miasta Świnoujścia 17124
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" 2429
Cmentarze komunalne 2415
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 2240
Zadania publiczne 2005
Dane statystyczne 1998
Strategia Rozwoju Miasta Świnoujścia 1941
Mienie miasta Świnoujście 1887
Mapa zagrożenia powodziowego dla Gminy Miasto Świnoujście 1636
Oferty inwestycyjne 1544
Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej 1402
Gminna ewidencja zabytków 1399
Dług publiczny 2010-2019 1242
Stan realizacji zadań oświatowych 1230
Czyste powietrze 1069
Świnoujska Organizacja Turystyczna 1048
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 1038
współpraca zagraniczna 1025
Budżet miasta na 2003 rok 975
Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu 963
Dług publiczny 2011-2019 896
Uchwała Nr VII/32/2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Świnoujście na lata 2014-2028 875
Nabór dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 857
Związek Powiatów Polskich 842
Uchwała Nr XV/041/ 2007 w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego oraz wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta Świnoujścia w 2007r. 776
Nabór uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 766
Związek Miast Polskich 761
Budżet miasta na 2004 rok 746
Celowy Związek Gmin R-XXI 739
Budżet Miasta Świnoujścia na 2005 rok 735
Budżet Miasta Świnoujścia na 2008r. 731
Uchwała Nr I/6/2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Świnoujście na lata 2013-2028 728
Uchwała nr LXXVII/608/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 października 2010 w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta Świnoujście. 726
Uchwała Nr X/53/2012 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Świnoujście na lata 2012-2028 705
Stowarzyszenie pn. Związek Portów i Przystani Jachtowych - Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego 695
Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 644
Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych 630
Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki Miasta Świnoujście 615
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świnoujście 612
Uchawły Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachynkowej dot. budżetu Miasta na 2019 rok 526
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świnoujścia 502
Uchwała Nr LII/385/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2018 483
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023. 451
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za rok 2016 449
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za 2015r. 436
Wieloletnie Strategiczne Programy Operacyjne Miasta Świnoujście na lata 2014 - 2020 432
Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2018/2019 424
Komunikat dotyczący podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w świnoujskich placówkach oświatowych na rok 2018 403
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za 2014 rok 396
System gospodarki odpadami komunalnymi 357
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Strefa Płatnego Parkowania 23747
Opłata uzdrowiskowa 7005
Wzory formularzy podatkowych dla zobowiązań powstałych do 30.06.2019 r. 5452
Podatek od nieruchomości 4986
Statut Miasta Świnoujścia 4499
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, Obszar II 4176
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia dla obszaru Dzielnicy Przytór Łunowo. 3852
Rada Miasta Świnoujście VII Kadencji 2014-2018 3827
Rada Miasta Świnoujście VIII kadencji 2018 - 2023 3645
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 3241
Rejestr graficzny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg. stanu na dzień 20.04.2018 r. 2978
Rejestr petycji 2282
Rejestry uchwał 2171
Uchwały archiwalne 1868
Opłata od posiadania psów 1731
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście - 2012 rok. 1697
Dyżury Radnych w 2018 roku 1690
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia, obszar VI- Karsibór 1392
Harmonogram sesji Rady Miasta Świnoujście w 2018 roku 1352
Zarząd Osiedla Warszów 1232
Zbiorówka (tabela) do podatku od nieruchomości 1209
Dyżury Radnych w 2019 roku 1201
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście 1050
Skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 1013
Skład Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta 1002
Skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 1001
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - Jednostka obszarowa V. 950
Indywidualne interpretacje podatkowe 939
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V - rejon ulic : Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego 921
Skład Komisji Rewizyjnej 920
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla Obszaru VI - Karsibór w rejonie ul. 1 Maja 909
Skład Komisji Gospodarki Morskiej 876
Podatek od środków transportowych 874
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego 860
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – Jednostka obszarowa III 828
Podatek rolny 809
Zarząd Osiedla Przytór-Łunowo 804
Oświadczenia złożone w 2017 r. 799
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - rejon Basenu Północnego i fortów 798
Skład Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki 758
Wzory formularzy podatkowych dla zobowiązań powstałych od 01.07.2019 r. 670
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta 629
Skład Młodzieżowej Rady Miasta II Kadencja 595
LIII/400/2018 565
Harmonogram sesji Rady Miasta Świnoujście w 2019 roku 558
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej 554
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Wybrzeże Władysława IV 548
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w rejonie ulic : Bohaterów Września, Placu Słowiańskiego i Placu Wolności 542
Podatek leśny 525
LIV/406/2018 522
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Świnoujścia 16206
236/2016 809
zarządzenia - rok 2005 658
183/2017 636
Informacje Prezydenta Miasta Świnoujście 602
Zarządzenia archiwalne 538
Zarządzenie Nr 635/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w Świnoujściu 414
Zarządzenie Nr 458/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Świnoujściu na przedłużeniu ul. Bydgoskiej, działka nr 243/26 obr. 0005 387
66/2018 379
Zarządzenie nr 86/2018 374
Zarządzenie nr 91/2018 347
65/2018 342
Zarządzenie nr 117/2018 342
58/2018 312
Zarządzenie nr 89/2019 308
Zarządzenie Nr 392/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Zespołu Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Świnoujściu 307
Zarządzenie Nr 398/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Młodzieżowego Domu Kultury w Świnoujściu 275
Zarządzenie Nr 951/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2005 269
55/2018 267
Zarządzenie Nr 546/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na teren o pow. 14 m² położony w Świnoujściu, przy ul. Skandynawskiej 267
Zarządzenie Nr 603/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego poza kolejnością z Panią (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), zam. w Świnoujściu 265
Zarządzenie Nr 393/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu 259
Zarządzenie Nr 394/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Zespołu Szkół w Świnoujściu 257
Zarządzenie Nr 611/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki obiektu budowlanego położonego w Świnoujściu przy ulicy Stefana Żeromskiego nr 48 na działce nr 26 w obrębie 1 255
Zarządzenie Nr 397/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2008/2009 arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świnoujściu 253
83/2018 247
Zarządzenie nr 662/2018 247
57/2018 244
54/2018 236
Zarządzenie nr 104/2018 236
Zarządzenie nr 170/2019 235
75/2018 234
Zarządzenie Nr 543/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na teren o pow. 261 m² położony w Świnoujściu, przy ul. Norweskiej 233
Zarządzenie nr 134/2018 232
72/2018 230
Zarządzenie Nr 864/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy nr 1199 z dnia 06.02.1984r., zawartej na teren o pow. 70m², położony w Świnoujściu przy ul. Barlickiego (część działki nr 19/2, obr. 14) ... 227
Zarządzenie nr 270/2018 225
Zarządzenie Nr 358/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Świnoujściu przy Grunwaldzkiej, dz. nr 66/3 obręb 0010 225
78/2018 221
1/2016 220
Zarządzenie nr 92/2018 217
69/2018 216
67/2018 214
80/2018 214
Zarządzenie nr 124/2018 214
81/2018 212
82/2018 212
56/2018 211
79/2018 211
76/2018 208
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane teleadresowe 41155
Prezydent Miasta Świnoujścia 16206
Godziny pracy 11062
Wydział Komunikacji (WKM) 10849
Druki oświadczenia do pobrania 10525
Konta bankowe 10408
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Świnoujście 10086
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (WSO) 8228
Numer adresu PEF, NIP i REGON oraz adres ePuap 7364
Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ) 6368
Biuro Geodety Miasta (BGM) 6042
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa (WOS) 5262
Wydział Urbanistyki i Architektury (WUA) 5049
Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) 4214
WIM.271.1.69.2017 4111
Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami (WEN) 3947
I Zastępca Prezydenta Miasta 3892
WIM.271.1.13.2018 3476
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 3145
Straż Miejska (SM) 2969
Druki do pobrania 2952
Miejski Rzecznik Konsumentów (MRK) 2952
Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu (WPT) 2907
WIM.271.1.57.2018 2896
Wydział Podatów i Opłat Lokalnych (WPO) 2856
WIM.271.1.49.2018 2701
WIM.271.2.156.2018 2662
II Zastępca Prezydenta Miasta 2387
WIM.271.1.48.2018 2371
Oświadczenia składane co roku do 30 kwietnia - rok 2017 2349
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (WZP) 2341
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta Świnoujście 2321
Wydział Edukacji (WE) 2304
Zasady udzielania dotacji wraz z wnioskiem 2185
WIM.271.1.31.2018 2150
Biuro Rzeczy Znalezionych 2107
WIM.271.1.3.2019 2089
Sekretarz Miasta 2085
WIM.271.1.68.2018 2059
Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych (BIK) 1965
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 1943
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów (WRG) 1943
WK.271.1.2018 1919
WIM.271.1.45.2018 1867
WIM.271.1.13.2019 1857
Wydział Organizacyjny (WO) 1840
WIM.271.1.5.2019 1785
WIM.271.1.2.2018 1743
WIM.271.1.8.2018 1710
Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku 1698
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 30511

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij