Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 327 86 04


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.02.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane teleadresowe 10091
Prezydent Miasta Świnoujścia 2729
WIM.271.1.69.2017 2363
Druk oświadczenia do pobrania 2078
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Świnoujście 1770
Konta bankowe 1696
Wydział Komunikacji (WKM) 1517
Godziny pracy 1492
WIM.271.1.18.2018 1304
WIM.271.1.8.2018 1163
WIM.271.1.19.2018 1109
WIM.271.1.14.2018 1043
dane kontaktowe 1012
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście 1003
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (WSO) 929
Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ) 831
Biuro Geodety Miasta (BGM) 795
Wydział Urbanistyki i Architektury (WUA) 712
Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku 673
WIM.271.1.11.2018 654
WIM.271.1.63.2017 647
Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. realizacji/przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich – 3 etaty 633
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście 615
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 16 kwietnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w przedmiocie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane dla Gminy Miasto Świnoujście 589
NIP i REGON 572
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa (WOS) 569
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa 568
Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) 568
WIM.271.2.31.2018 565
WIM.271.1.2.2018 545
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 540
WIM.271.1.9.2018 526
Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami (WEN) 508
Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich 504
I Zastępca Prezydenta Miasta 495
Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich 477
WIM.271.1.24.2018 465
Oświadczenia składane co roku do 30 kwietnia - rok 2017 463
Kierownik ds. Techniczno-Eksploatacyjnych 423
Specjalista ds. zamówień publicznych 1/4 etatu 420
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta Świnoujście 416
Paweł Szynkaruk 398
Podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjnym 398
Druki do pobrania 380
Specjalista ds. księgowości 371
Informacja dot. wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na dwa budynki pensjonatowe z łącznikiem i garażem podziemnym stanowiące pierwszy etap „Zespołu zabudowy pensjonatowej” 365
WIM.271.2.25.2018 362
Informacja o zgłoszeniach 361
WIZ.271.1.2.2018 349
Podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjnym – Dział Gospodarczy 346
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Świnoujścia 2729
Informacje Prezydenta Miasta Świnoujście 181
183/2017 138
zarządzenia - rok 2005 128
Zarządzenia archiwalne 108
Zarządzenie Nr 635/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w Świnoujściu 95
83/2018 69
78/2018 62
test1 62
72/2018 60
74/2018 60
75/2018 60
76/2018 59
79/2018 59
Zarządzenie nr 104/2018 59
56/2018 58
80/2018 58
81/2018 58
82/2018 57
84/2018 57
1/2016 56
Zarządzenie nr 124/2018 56
Zarządzenie nr 87/2018 54
Zarządzenie nr 93/2018 53
64/2018 52
67/2018 52
Zarządzenie nr 91/2018 52
10/2016 51
73/2018 51
Zarządzenie nr 86/2018 51
Zarządzenie nr 77/2018 50
Zarządzenie nr 90/2018 50
54/2018 49
58/2018 49
61/2018 49
Zarządzenie nr 117/2018 49
66/2018 48
68/2018 48
69/2018 48
70/2018 48
Zarządzenie nr 92/2018 48
57/2018 47
59/2018 47
62/2018 47
65/2018 47
71/2018 47
55/2018 46
63/2018 46
60/2018 45
1/2018 44
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt - Biuro Rady Miasta 2931
Strefa Płatnego Parkowania 1878
Statut Miasta Świnoujścia 1019
Podatek od nieruchomości 1015
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 840
Rada Miasta Świnoujście VII Kadencji 2014-2018 827
Wzory formularzy podatkowych 719
Rejestr graficzny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg. stanu na dzień 16.12.2016r. 569
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, Obszar II 540
Opłata uzdrowiskowa 536
Oświadczenia złożone w 2017 r. 422
Dyżury Radnych w 2018 roku 416
Opłata od posiadania psów 407
Rejestry uchwał 355
Harmonogram sesji Rady Miasta Świnoujście w 2018 roku 310
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia dla obszaru Dzielnicy Przytór Łunowo. 287
Rejestr petycji 282
Uchwały archiwalne 271
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście 240
Zbiorówka (tabela) do podatku od nieruchomości 222
Indywidualne interpretacje podatkowe 221
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście - 2012 rok. 213
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej 202
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla Obszaru VI - Karsibór w rejonie ul. 1 Maja 200
Skład Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta 198
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia, obszar VI- Karsibór 196
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V - rejon ulic : Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego 193
Skład Komisji Rewizyjnej 192
LIII/400/2018 191
Skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 189
LIV/406/2018 187
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - Jednostka obszarowa V. 186
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta 185
LIV/404/2018 182
LIV/407/2018 181
LV/408/2018 174
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - rejon Basenu Północnego i fortów 174
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego 174
LIII/397/2018 172
LIV/405/2018 170
LIII/399/2018 168
LII/392/2017 163
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - jednostka obszarowa V w rejonie ul. Ludzi Morza 160
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w rejonie ulic : Bohaterów Września, Placu Słowiańskiego i Placu Wolności 156
LIII/396/2018 155
Skład Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki 152
Skład Młodzieżowej Rady Miasta I Kadencja 152
LIII/398/2018 149
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V, rejon ul. Ku Morzu (droga) 147
Podatek od środków transportowych 144
Statystyki strony Miasto Świnoujście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Status Miasta Świnoujścia 3083
Stan realizacji zadań oświatowych 435
Zadania publiczne 362
Dane statystyczne 320
Strategia Rozwoju Miasta Świnoujścia 297
Mapa zagrożenia powodziowego dla Gminy Miasto Świnoujście 293
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" 289
Adres i telefony 288
Oferty inwestycyjne 285
Gminna ewidencja zabytków 238
Cmentarze komunalne 225
Czyste powietrze 224
współpraca zagraniczna 194
Świnoujska Organizacja Turystyczna 158
Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu 155
Związek Miast Polskich 142
Stowarzyszenie pn. Związek Portów i Przystani Morskich Woj. Zachodniopomorskiego 141
Stowarzyszenie pod nazwą Związek Miast i Gmin Morskich 141
Związek Powiatów Polskich 140
Struktura organizacyjna 138
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 134
Celowy Związek Gmin R-XXI 133
Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych 132
ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 124
Wieloletnie Strategiczne Programy Operacyjne Miasta Świnoujście na lata 2014 - 2020 96
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA BUDOWY 95
WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 92
Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 87
Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki Miasta Świnoujście 83
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za rok 2016 81
ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY 81
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świnoujścia 78
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście 75
POWYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY 74
Dane teleadresowe 72
OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY BIOZ 71
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 71
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za 2015r. 70
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świnoujście 69
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2013-2015 68
Raport za lata 2013-2014 z wykonania "Programu ochrony środowiska na lata 2013-2015 z perspektywą na lata 2016-2019" 68
Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok 67
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 dla Gminy Miasto Świnoujście” 67
ZAWIADOMENIE O ZMIANIE OSOBY WYKONUJĄCEJ SAMODZIELNĄ FUNK. TECHN. NA BUDOWIE 67
Raport za lata 2011-2012 z wykonania "Programu ochrony środowiska dla Miasta Świnoujście" 66
ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 66
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Świnoujście w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świnoujście w 2017 roku 64
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023. 61
System gospodarki odpadami komunalnymi 61
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za 2014 rok 59
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 6511

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij