Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 327 86 04


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.02.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane teleadresowe 17719
Prezydent Miasta Świnoujścia 5634
Godziny pracy 4092
Wydział Komunikacji (WKM) 4035
Druk oświadczenia do pobrania 3978
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Świnoujście 3778
Konta bankowe 3741
WIM.271.1.69.2017 3367
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (WSO) 2699
Biuro Geodety Miasta (BGM) 1999
Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ) 1894
WIM.271.1.49.2018 1775
Wydział Urbanistyki i Architektury (WUA) 1767
NIP i REGON 1562
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa (WOS) 1512
WIM.271.1.18.2018 1419
WIM.271.1.8.2018 1412
Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) 1365
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 1344
WIM.271.1.19.2018 1259
Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami (WEN) 1237
WIM.271.1.14.2018 1215
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście 1202
I Zastępca Prezydenta Miasta 1164
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 16 kwietnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w przedmiocie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane dla Gminy Miasto Świnoujście 1139
Straż Miejska (SM) 1139
WIM.271.1.45.2018 1123
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta Świnoujście 1077
Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku 1054
Miejski Rzecznik Konsumentów (MRK) 958
Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu (WPT) 929
Zasady udzielania dotacji wraz z wnioskiem 924
WIM.271.1.2.2018 844
Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. realizacji/przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich – 3 etaty 805
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście 801
Druki do pobrania 779
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa 777
WIM.271.1.11.2018 771
WIM.271.1.63.2017 770
Wybory samorządowe 2018 r. 762
Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich 749
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (WZP) 736
Podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjnym – Dział Gospodarczy 720
II Zastępca Prezydenta Miasta 719
Podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjnym 718
Biuro Rzeczy Znalezionych 710
Wydział Podatów i Opłat Lokalnych (WPO) 697
Wydział Edukacji (WE) 691
Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich 681
Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych (BIK) 671
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Świnoujścia 5634
Informacje Prezydenta Miasta Świnoujście 265
183/2017 235
zarządzenia - rok 2005 211
Zarządzenia archiwalne 169
Zarządzenie Nr 635/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w Świnoujściu 156
236/2016 144
83/2018 103
72/2018 100
Zarządzenie nr 104/2018 97
1/2016 96
78/2018 96
test1 96
56/2018 95
Zarządzenie nr 124/2018 95
75/2018 94
Zarządzenie nr 117/2018 92
Zarządzenie nr 87/2018 91
67/2018 90
81/2018 90
76/2018 89
79/2018 89
84/2018 89
74/2018 88
80/2018 88
82/2018 87
Zarządzenie nr 86/2018 87
10/2016 86
61/2018 86
Zarządzenie nr 93/2018 86
55/2018 85
73/2018 85
Zarządzenie nr 91/2018 85
58/2018 84
70/2018 84
54/2018 83
64/2018 83
Zarządzenie nr 77/2018 83
57/2018 82
66/2018 82
Zarządzenie nr 92/2018 82
69/2018 81
Zarządzenie nr 90/2018 81
1/2018 80
59/2018 80
71/2018 79
62/2018 78
68/2018 78
63/2018 77
65/2018 76
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Strefa Płatnego Parkowania 8288
Kontakt - Biuro Rady Miasta 5403
Statut Miasta Świnoujścia 1925
Rada Miasta Świnoujście VII Kadencji 2014-2018 1903
Opłata uzdrowiskowa 1831
Podatek od nieruchomości 1599
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 1459
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, Obszar II 1434
Wzory formularzy podatkowych 1335
Rejestr graficzny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg. stanu na dzień 20.04.2018 r. 1048
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia dla obszaru Dzielnicy Przytór Łunowo. 849
Rejestr petycji 822
Dyżury Radnych w 2018 roku 815
Rejestry uchwał 789
Opłata od posiadania psów 718
Uchwały archiwalne 669
Harmonogram sesji Rady Miasta Świnoujście w 2018 roku 656
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście - 2012 rok. 558
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia, obszar VI- Karsibór 541
Oświadczenia złożone w 2017 r. 506
Indywidualne interpretacje podatkowe 503
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście 402
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla Obszaru VI - Karsibór w rejonie ul. 1 Maja 349
Skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 348
Zbiorówka (tabela) do podatku od nieruchomości 337
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - Jednostka obszarowa V. 333
Skład Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta 322
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - rejon Basenu Północnego i fortów 316
Skład Komisji Rewizyjnej 305
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V - rejon ulic : Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego 305
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta 299
Podatek od środków transportowych 290
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej 284
Protokól z XXXV Nadzwyczajnej Sesji RM z dnia 27 stycznia 2005 roku 282
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego 272
Skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 271
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – Jednostka obszarowa III 265
Skład Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki 259
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - jednostka obszarowa V w rejonie ul. Ludzi Morza 243
LIII/400/2018 238
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w rejonie ulic : Bohaterów Września, Placu Słowiańskiego i Placu Wolności 231
LIV/406/2018 230
Skład Młodzieżowej Rady Miasta I Kadencja 229
LIV/404/2018 226
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V, rejon ul. Ku Morzu (droga) 217
LIII/399/2018 215
LIV/407/2018 215
LIII/397/2018 208
LIV/405/2018 208
LV/408/2018 206
Statystyki strony Miasto Świnoujście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Status Miasta Świnoujścia 5469
Adres i telefony 927
Strategia Rozwoju Miasta Świnoujścia 688
Dane statystyczne 613
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" 611
Zadania publiczne 607
Stan realizacji zadań oświatowych 585
Mapa zagrożenia powodziowego dla Gminy Miasto Świnoujście 518
Cmentarze komunalne 517
Oferty inwestycyjne 489
Gminna ewidencja zabytków 479
Czyste powietrze 372
Świnoujska Organizacja Turystyczna 324
współpraca zagraniczna 308
Związek Powiatów Polskich 290
ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 283
Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu 277
Struktura organizacyjna 275
Stowarzyszenie pod nazwą Związek Miast i Gmin Morskich 247
Celowy Związek Gmin R-XXI 242
Związek Miast Polskich 241
Stowarzyszenie pn. Związek Portów i Przystani Morskich Woj. Zachodniopomorskiego 239
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 237
Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych 234
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA BUDOWY 234
WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 213
ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY 207
Wieloletnie Strategiczne Programy Operacyjne Miasta Świnoujście na lata 2014 - 2020 176
Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 169
POWYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY 162
Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki Miasta Świnoujście 157
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 148
OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY BIOZ 147
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świnoujścia 146
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świnoujście 146
ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 140
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za rok 2016 135
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście 134
Karta informacyjna 130
ZAWIADOMENIE O ZMIANIE OSOBY WYKONUJĄCEJ SAMODZIELNĄ FUNK. TECHN. NA BUDOWIE 127
Dane teleadresowe 123
System gospodarki odpadami komunalnymi 121
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2013-2015 116
Raport za lata 2013-2014 z wykonania "Programu ochrony środowiska na lata 2013-2015 z perspektywą na lata 2016-2019" 115
Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok 114
Raport za lata 2011-2012 z wykonania "Programu ochrony środowiska dla Miasta Świnoujście" 114
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za 2015r. 113
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023. 112
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Świnoujście w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świnoujście w 2017 roku 105
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za 2014 rok 104
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 12099

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij