Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 327 86 04


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.02.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane teleadresowe 14017
Prezydent Miasta Świnoujścia 4061
WIM.271.1.69.2017 3068
Druk oświadczenia do pobrania 2976
Wydział Komunikacji (WKM) 2807
Godziny pracy 2738
Konta bankowe 2650
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Świnoujście 2636
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (WSO) 1805
Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ) 1391
WIM.271.1.18.2018 1378
WIM.271.1.8.2018 1321
Biuro Geodety Miasta (BGM) 1317
WIM.271.1.19.2018 1194
Wydział Urbanistyki i Architektury (WUA) 1167
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście 1123
WIM.271.1.14.2018 1122
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 16 kwietnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w przedmiocie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane dla Gminy Miasto Świnoujście 1071
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa (WOS) 1034
Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) 960
NIP i REGON 929
Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami (WEN) 887
Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku 886
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 843
I Zastępca Prezydenta Miasta 792
WIM.271.1.2.2018 786
Straż Miejska (SM) 764
WIM.271.1.49.2018 749
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście 727
WIM.271.1.11.2018 720
WIM.271.1.63.2017 717
Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. realizacji/przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich – 3 etaty 712
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa 673
Miejski Rzecznik Konsumentów (MRK) 637
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta Świnoujście 634
Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich 629
Podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjnym – Dział Gospodarczy 612
WIM.271.2.31.2018 601
Podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjnym 597
Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu (WPT) 584
Druki do pobrania 578
Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich 568
WIM.271.1.9.2018 561
Oświadczenia składane co roku do 30 kwietnia - rok 2017 558
WIM.271.1.45.2018 553
Podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjnym 552
Sekretarz Miasta 529
II Zastępca Prezydenta Miasta 528
Specjalista ds. zamówień publicznych 1/4 etatu 518
WIM.271.1.24.2018 514
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Świnoujścia 4061
Informacje Prezydenta Miasta Świnoujście 209
183/2017 185
zarządzenia - rok 2005 161
Zarządzenia archiwalne 132
Zarządzenie Nr 635/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w Świnoujściu 120
236/2016 92
83/2018 79
Zarządzenie nr 104/2018 78
72/2018 73
test1 73
78/2018 72
75/2018 71
1/2016 70
56/2018 68
76/2018 68
79/2018 68
Zarządzenie nr 124/2018 68
Zarządzenie nr 87/2018 68
84/2018 67
10/2016 66
67/2018 66
74/2018 66
82/2018 66
80/2018 65
81/2018 65
Zarządzenie nr 91/2018 64
Zarządzenie nr 93/2018 64
73/2018 63
Zarządzenie nr 77/2018 63
Zarządzenie nr 86/2018 63
Zarządzenie nr 90/2018 63
54/2018 62
64/2018 62
66/2018 62
70/2018 62
61/2018 61
Zarządzenie nr 92/2018 61
58/2018 60
Zarządzenie nr 117/2018 60
57/2018 59
68/2018 59
69/2018 59
1/2018 58
55/2018 58
65/2018 58
71/2018 58
63/2018 57
59/2018 56
62/2018 56
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Strefa Płatnego Parkowania 4768
Kontakt - Biuro Rady Miasta 4140
Statut Miasta Świnoujścia 1426
Podatek od nieruchomości 1326
Opłata uzdrowiskowa 1232
Rada Miasta Świnoujście VII Kadencji 2014-2018 1229
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 1090
Wzory formularzy podatkowych 1089
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, Obszar II 936
Rejestr graficzny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg. stanu na dzień 20.04.2018 r. 764
Dyżury Radnych w 2018 roku 617
Opłata od posiadania psów 563
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia dla obszaru Dzielnicy Przytór Łunowo. 539
Rejestry uchwał 486
Harmonogram sesji Rady Miasta Świnoujście w 2018 roku 476
Oświadczenia złożone w 2017 r. 471
Rejestr petycji 394
Uchwały archiwalne 380
Indywidualne interpretacje podatkowe 354
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia, obszar VI- Karsibór 333
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście - 2012 rok. 319
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście 305
Zbiorówka (tabela) do podatku od nieruchomości 290
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla Obszaru VI - Karsibór w rejonie ul. 1 Maja 273
Skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 268
Skład Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta 260
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - Jednostka obszarowa V. 256
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta 239
Skład Komisji Rewizyjnej 238
Podatek od środków transportowych 235
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V - rejon ulic : Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego 233
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej 229
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - rejon Basenu Północnego i fortów 223
LIII/400/2018 215
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego 214
LIV/406/2018 205
LIV/404/2018 202
LIV/407/2018 195
LIII/399/2018 193
Skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 190
Skład Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki 189
LV/408/2018 187
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - jednostka obszarowa V w rejonie ul. Ludzi Morza 187
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w rejonie ulic : Bohaterów Września, Placu Słowiańskiego i Placu Wolności 186
LIV/405/2018 184
LIII/397/2018 183
Skład Młodzieżowej Rady Miasta I Kadencja 176
LII/392/2017 174
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – Jednostka obszarowa III 174
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V, rejon ul. Ku Morzu (droga) 171
Statystyki strony Miasto Świnoujście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Status Miasta Świnoujścia 4363
Adres i telefony 591
Stan realizacji zadań oświatowych 502
Strategia Rozwoju Miasta Świnoujścia 485
Zadania publiczne 482
Dane statystyczne 477
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" 422
Mapa zagrożenia powodziowego dla Gminy Miasto Świnoujście 396
Oferty inwestycyjne 376
Gminna ewidencja zabytków 362
Cmentarze komunalne 356
Czyste powietrze 281
współpraca zagraniczna 240
Świnoujska Organizacja Turystyczna 234
ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 213
Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu 204
Struktura organizacyjna 193
Związek Powiatów Polskich 192
Związek Miast Polskich 186
Stowarzyszenie pod nazwą Związek Miast i Gmin Morskich 184
Stowarzyszenie pn. Związek Portów i Przystani Morskich Woj. Zachodniopomorskiego 176
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 176
Celowy Związek Gmin R-XXI 173
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA BUDOWY 167
Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych 166
WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 156
ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY 129
Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 121
Wieloletnie Strategiczne Programy Operacyjne Miasta Świnoujście na lata 2014 - 2020 121
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świnoujście 110
Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki Miasta Świnoujście 109
POWYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY 106
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świnoujścia 102
OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY BIOZ 98
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 98
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za rok 2016 97
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście 97
Dane teleadresowe 92
Karta informacyjna 91
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za 2015r. 88
ZAWIADOMENIE O ZMIANIE OSOBY WYKONUJĄCEJ SAMODZIELNĄ FUNK. TECHN. NA BUDOWIE 88
ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 86
Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok 84
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2013-2015 84
System gospodarki odpadami komunalnymi 82
Raport za lata 2013-2014 z wykonania "Programu ochrony środowiska na lata 2013-2015 z perspektywą na lata 2016-2019" 81
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023. 79
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 dla Gminy Miasto Świnoujście” 79
Raport za lata 2011-2012 z wykonania "Programu ochrony środowiska dla Miasta Świnoujście" 78
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za 2014 rok 75
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 9182

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij