Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 327 86 04


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.02.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane teleadresowe 20677
Prezydent Miasta Świnoujścia 7405
Wybory samorządowe 2018 r. 6481
Godziny pracy 5309
Wydział Komunikacji (WKM) 5105
Konta bankowe 5068
Druk oświadczenia do pobrania 5031
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Świnoujście 4902
WIM.271.1.69.2017 3548
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (WSO) 3456
Biuro Geodety Miasta (BGM) 2630
Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ) 2409
Wydział Urbanistyki i Architektury (WUA) 2187
WIM.271.1.49.2018 2111
NIP i REGON 2030
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa (WOS) 1969
Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) 1813
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 1774
WIM.271.1.48.2018 1678
Miejski Rzecznik Konsumentów (MRK) 1602
I Zastępca Prezydenta Miasta 1589
Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami (WEN) 1531
WIM.271.1.8.2018 1477
WIM.271.1.18.2018 1470
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta Świnoujście 1403
Straż Miejska (SM) 1379
WIM.271.1.19.2018 1303
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście 1282
WIM.271.1.14.2018 1277
WIM.271.1.45.2018 1246
Zasady udzielania dotacji wraz z wnioskiem 1214
Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku 1204
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 16 kwietnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w przedmiocie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane dla Gminy Miasto Świnoujście 1193
WIM.271.1.31.2018 1138
Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu (WPT) 1133
WIM.271.2.156.2018 1016
II Zastępca Prezydenta Miasta 989
Druki do pobrania 933
Sekretarz Miasta 928
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (WZP) 920
Wydział Edukacji (WE) 906
WIM.271.1.2.2018 899
Wydział Podatów i Opłat Lokalnych (WPO) 899
Biuro Rzeczy Znalezionych 897
WIM.271.1.68.2018 893
Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. realizacji/przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich – 3 etaty 889
Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych (BIK) 887
WIM.271.1.13.2018 882
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa 878
Podinspektor/inspektor/główny specjalista ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich 865
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Świnoujścia 7405
Informacje Prezydenta Miasta Świnoujście 296
183/2017 288
zarządzenia - rok 2005 265
Zarządzenia archiwalne 216
236/2016 201
Zarządzenie Nr 635/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w Świnoujściu 187
83/2018 131
Zarządzenie nr 104/2018 123
72/2018 122
81/2018 118
82/2018 118
Zarządzenie nr 117/2018 117
67/2018 116
Zarządzenie nr 91/2018 116
56/2018 114
66/2018 114
test1 114
78/2018 113
Zarządzenie nr 124/2018 113
Zarządzenie nr 86/2018 113
Zarządzenie nr 92/2018 113
57/2018 111
55/2018 110
73/2018 110
75/2018 110
79/2018 110
1/2016 109
58/2018 108
69/2018 108
76/2018 108
84/2018 108
10/2016 107
65/2018 107
64/2018 106
70/2018 106
Zarządzenie nr 87/2018 106
80/2018 105
63/2018 104
74/2018 104
54/2018 103
61/2018 103
Zarządzenie nr 77/2018 103
Zarządzenie nr 90/2018 102
68/2018 100
71/2018 100
Zarządzenie nr 93/2018 100
59/2018 99
1/2018 98
62/2018 94
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Strefa Płatnego Parkowania 9909
Kontakt - Biuro Rady Miasta 7251
Rada Miasta Świnoujście VII Kadencji 2014-2018 2987
Opłata uzdrowiskowa 2479
Statut Miasta Świnoujścia 2369
Podatek od nieruchomości 1905
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, Obszar II 1797
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 1673
Wzory formularzy podatkowych 1608
Rejestr graficzny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg. stanu na dzień 20.04.2018 r. 1338
Rejestr petycji 1184
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia dla obszaru Dzielnicy Przytór Łunowo. 1109
Dyżury Radnych w 2018 roku 1078
Rejestry uchwał 1011
Uchwały archiwalne 921
Opłata od posiadania psów 870
Harmonogram sesji Rady Miasta Świnoujście w 2018 roku 805
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście - 2012 rok. 764
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia, obszar VI- Karsibór 685
Indywidualne interpretacje podatkowe 609
Oświadczenia złożone w 2017 r. 546
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście 514
Zbiorówka (tabela) do podatku od nieruchomości 447
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla Obszaru VI - Karsibór w rejonie ul. 1 Maja 428
Protokól z XXXV Nadzwyczajnej Sesji RM z dnia 27 stycznia 2005 roku 416
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - Jednostka obszarowa V. 407
Skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 404
Podatek od środków transportowych 401
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - rejon Basenu Północnego i fortów 394
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V - rejon ulic : Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego 393
Skład Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta 368
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta 364
Skład Komisji Rewizyjnej 362
Skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 348
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego 345
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – Jednostka obszarowa III 344
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej 333
Podatek rolny 330
Podatek leśny 317
Skład Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki 303
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w rejonie ulic : Bohaterów Września, Placu Słowiańskiego i Placu Wolności 287
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - jednostka obszarowa V w rejonie ul. Ludzi Morza 287
Skład Młodzieżowej Rady Miasta I Kadencja 279
LIV/406/2018 265
LIII/400/2018 261
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V, rejon ul. Ku Morzu (droga) 253
Skład Komisji Gospodarki Morskiej 247
LIV/407/2018 246
LIV/404/2018 244
LIII/399/2018 243
Statystyki strony Miasto Świnoujście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Status Miasta Świnoujścia 6696
Adres i telefony 1200
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" 827
Strategia Rozwoju Miasta Świnoujścia 820
Cmentarze komunalne 811
Zadania publiczne 747
Dane statystyczne 746
Stan realizacji zadań oświatowych 697
Mapa zagrożenia powodziowego dla Gminy Miasto Świnoujście 646
Oferty inwestycyjne 606
Gminna ewidencja zabytków 579
Czyste powietrze 451
Świnoujska Organizacja Turystyczna 411
ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 391
Struktura organizacyjna 379
współpraca zagraniczna 378
Związek Powiatów Polskich 366
Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu 357
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 342
Stowarzyszenie pod nazwą Związek Miast i Gmin Morskich 307
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA BUDOWY 305
Celowy Związek Gmin R-XXI 296
ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY 282
Stowarzyszenie pn. Związek Portów i Przystani Morskich Woj. Zachodniopomorskiego 281
WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 281
Związek Miast Polskich 279
Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych 275
Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 235
Wieloletnie Strategiczne Programy Operacyjne Miasta Świnoujście na lata 2014 - 2020 227
OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY BIOZ 223
POWYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY 208
Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki Miasta Świnoujście 206
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świnoujścia 188
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za rok 2016 185
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świnoujście 185
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 183
ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 174
Karta informacyjna 168
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście 158
System gospodarki odpadami komunalnymi 157
ZAWIADOMENIE O ZMIANIE OSOBY WYKONUJĄCEJ SAMODZIELNĄ FUNK. TECHN. NA BUDOWIE 154
Komunikat dotyczący podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w świnoujskich placówkach oświatowych na rok 2018 152
Dane teleadresowe 149
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za 2015r. 145
Raport za lata 2013-2014 z wykonania "Programu ochrony środowiska na lata 2013-2015 z perspektywą na lata 2016-2019" 145
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023. 144
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2013-2015 138
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 dla Gminy Miasto Świnoujście” 135
Raport za lata 2011-2012 z wykonania "Programu ochrony środowiska dla Miasta Świnoujście" 135
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za 2014 rok 133
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 14786

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij