Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.02.2018

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane teleadresowe 23916
Prezydent Miasta Świnoujścia 9147
Wybory samorządowe 2018 r. 7062
Godziny pracy 6276
Druk oświadczenia do pobrania 6258
Wydział Komunikacji (WKM) 6094
Konta bankowe 6020
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Świnoujście 5958
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (WSO) 4254
WIM.271.1.69.2017 3724
Biuro Geodety Miasta (BGM) 3194
Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej (WIZ) 3172
WIM.271.1.13.2018 2719
Wydział Urbanistyki i Architektury (WUA) 2652
WIM.271.2.156.2018 2457
NIP i REGON 2447
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa (WOS) 2427
WIM.271.1.49.2018 2277
Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) 2224
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta 2064
I Zastępca Prezydenta Miasta 1986
WIM.271.1.57.2018 1970
WIM.271.1.48.2018 1897
Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami (WEN) 1883
Miejski Rzecznik Konsumentów (MRK) 1873
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta Świnoujście 1614
Straż Miejska (SM) 1593
WIM.271.1.8.2018 1524
WIM.271.1.18.2018 1501
Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu (WPT) 1443
Zasady udzielania dotacji wraz z wnioskiem 1434
WIM.271.1.45.2018 1413
WIM.271.1.31.2018 1406
WIM.271.1.19.2018 1350
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście 1348
Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku 1334
WIM.271.1.14.2018 1327
Druki do pobrania 1311
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 16 kwietnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w przedmiocie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane dla Gminy Miasto Świnoujście 1272
Wydział Podatów i Opłat Lokalnych (WPO) 1249
WIM.271.1.68.2018 1242
II Zastępca Prezydenta Miasta 1234
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (WZP) 1210
Wydział Edukacji (WE) 1172
Oświadczenia składane co roku do 30 kwietnia - rok 2017 1147
Sekretarz Miasta 1124
WIM.271.1.2.2018 1103
Biuro Rzeczy Znalezionych 1092
Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych (BIK) 1086
Mienie miasta Świnoujście 1035
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Świnoujścia 9147
Informacje Prezydenta Miasta Świnoujście 352
183/2017 348
zarządzenia - rok 2005 348
236/2016 316
Zarządzenia archiwalne 295
Zarządzenie Nr 635/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w Świnoujściu 225
66/2018 177
Zarządzenie nr 86/2018 175
test1 173
Zarządzenie nr 91/2018 165
Zarządzenie nr 117/2018 158
58/2018 155
65/2018 155
83/2018 151
Zarządzenie nr 104/2018 147
55/2018 145
72/2018 139
67/2018 137
57/2018 136
81/2018 136
82/2018 134
Zarządzenie nr 92/2018 133
78/2018 132
75/2018 131
Zarządzenie nr 124/2018 130
1/2016 129
56/2018 129
10/2016 128
70/2018 128
69/2018 126
61/2018 125
73/2018 125
79/2018 125
84/2018 125
76/2018 124
Zarządzenie nr 87/2018 124
80/2018 123
Zarządzenie nr 77/2018 123
54/2018 121
63/2018 121
71/2018 121
74/2018 121
59/2018 120
64/2018 120
68/2018 119
Zarządzenie nr 93/2018 119
1/2018 117
Zarządzenie nr 90/2018 117
62/2018 111
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Strefa Płatnego Parkowania 10689
Kontakt - Biuro Rady Miasta 9333
Rada Miasta Świnoujście VII Kadencji 2014-2018 3492
Opłata uzdrowiskowa 2893
Statut Miasta Świnoujścia 2760
Podatek od nieruchomości 2716
Wzory formularzy podatkowych 2619
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, Obszar II 2188
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia 1947
Rejestr graficzny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg. stanu na dzień 20.04.2018 r. 1653
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia dla obszaru Dzielnicy Przytór Łunowo. 1584
Rejestr petycji 1499
Dyżury Radnych w 2018 roku 1302
Rejestry uchwał 1270
Uchwały archiwalne 1154
Opłata od posiadania psów 1037
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście - 2012 rok. 1004
Harmonogram sesji Rady Miasta Świnoujście w 2018 roku 996
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia, obszar VI- Karsibór 803
Rada Miasta Świnoujście VIII kadencji 2018 - 2023 690
Indywidualne interpretacje podatkowe 680
Zbiorówka (tabela) do podatku od nieruchomości 670
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście 626
Oświadczenia złożone w 2017 r. 598
Skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 593
Skład Komisji Rewizyjnej 550
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - Jednostka obszarowa V. 545
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla Obszaru VI - Karsibór w rejonie ul. 1 Maja 531
Skład Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 515
Podatek od środków transportowych 514
Transmisja obrad Rady Miasta Świnoujscie 507
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V - rejon ulic : Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego 501
Skład Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta 492
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego 461
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - rejon Basenu Północnego i fortów 457
Podatek rolny 448
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – Jednostka obszarowa III 434
Skład Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki 420
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta 406
Skład Komisji Gospodarki Morskiej 405
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej 369
Podatek leśny 368
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujście w rejonie ulic : Bohaterów Września, Placu Słowiańskiego i Placu Wolności 343
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - jednostka obszarowa V w rejonie ul. Ludzi Morza 336
Skład Młodzieżowej Rady Miasta I Kadencja 328
LIII/400/2018 326
LIV/406/2018 312
LIII/399/2018 301
LIV/407/2018 298
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V, rejon ul. Ku Morzu (droga) 296
Statystyki strony Miasto Świnoujście
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Status Miasta Świnoujścia 8000
Adres i telefony 1438
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" 1120
Cmentarze komunalne 1010
Strategia Rozwoju Miasta Świnoujścia 994
Zadania publiczne 933
Dane statystyczne 892
Mapa zagrożenia powodziowego dla Gminy Miasto Świnoujście 801
Stan realizacji zadań oświatowych 765
Oferty inwestycyjne 752
Gminna ewidencja zabytków 695
Czyste powietrze 538
Świnoujska Organizacja Turystyczna 525
Struktura organizacyjna 520
współpraca zagraniczna 485
Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu 479
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 471
ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 463
Związek Powiatów Polskich 453
WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 373
Stowarzyszenie pod nazwą Związek Miast i Gmin Morskich 369
Celowy Związek Gmin R-XXI 365
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA BUDOWY 362
ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY 354
Stowarzyszenie pn. Związek Portów i Przystani Morskich Woj. Zachodniopomorskiego 349
Związek Miast Polskich 335
Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych 333
OSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY BIOZ 309
Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki Miasta Świnoujście 281
Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 277
Wieloletnie Strategiczne Programy Operacyjne Miasta Świnoujście na lata 2014 - 2020 269
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świnoujścia 264
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świnoujście 263
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 258
POWYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY 249
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za rok 2016 247
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023. 222
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za 2015r. 220
Karta informacyjna 219
Komunikat dotyczący podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w świnoujskich placówkach oświatowych na rok 2018 217
ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 210
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście 199
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście za 2014 rok 196
System gospodarki odpadami komunalnymi 188
ZAWIADOMENIE O ZMIANIE OSOBY WYKONUJĄCEJ SAMODZIELNĄ FUNK. TECHN. NA BUDOWIE 185
Dane teleadresowe 170
Raport za lata 2013-2014 z wykonania "Programu ochrony środowiska na lata 2013-2015 z perspektywą na lata 2016-2019" 169
Raport za lata 2011-2012 z wykonania "Programu ochrony środowiska dla Miasta Świnoujście" 164
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2013-2015 163
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 dla Gminy Miasto Świnoujście” 156
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne 17365

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij