Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

WIZ-3 Zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Drogi publiczne

Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej

Treść

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
Biuro Obsługi Interesanta (parter)

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
 
GODZINY PRZYJMOWANIA
godziny pracy wydziału:                               poniedziałek –piątek:                      7:30 – 15:30
Stanowisko Obsługi Interesanta:                  poniedziałek, wtorek, środa, piątek:  7:30 –  15:30                                                                    czwartek:                                       8:30 – 16:30


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (na podstawie kompletnego wniosku). Jednocześnie do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy innych podmiotów i z przyczyn niezależnych od organu wydającego decyzję. Z tych powodów w szczególnych przypadkach okres oczekiwania na decyzję wydłuża się do kilku miesięcy. Szczegółowe terminy wynikają ze specyfiki indywidualnych spraw.

 
TRYB ODWOŁAWCZY

Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście.

 
PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz.2068 tj.
 •  z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U.
   z 2016r.  poz. 1264).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późniejszymi zmianami).
 • Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Miasta Świnoujście z  dnia 24 września 2015 r.  sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych. (Dz. Urz. Woj. zachodniopomorskiego z dnia 02 października 2015r. poz. 3701 ze zmianą Uchwała Nr XLIV/333/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31sierpnia 2017r (Dz. Urz. Woj. zachodniopomorskiego z dnia 08 września  2017r. poz. 3688).

OPŁATY
Wysokość opłaty wynosi:

 • Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu:

1.Prowadzenia robót w pasie drogowym.

2.Umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

3.Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych i tymczasowych obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

4.Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

1) drogi krajowej:

a) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości 7,00 zł

b) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni 10,00 zł

c) ciągów pieszych, placów, zatok postojowych, parkingów, ścieżek rowerowych o nawierzchniach innych niż bitumiczne, zjazdów 2,50 zł

d) pozostałych elementów pasa drogowego (trawniki, pobocza gruntowe itp.) 1,50 zł

e) ścieżek rowerowych o nawierzchniach bitumicznych 10,00 zł

2) drogi powiatowej i gminnej:

a) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości 7,00 zł

b) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni 10,00 zł

c) ciągów pieszych, placów, zatok postojowych, parkingów, ścieżek rowerowych o nawierzchniach innych niż bitumiczne, zjazdów 2,00 zł

d) pozostałych elementów pasa drogowego ( trawniki, pobocza gruntowe itp.) 1,00 zł

e) ścieżek rowerowych o nawierzchniach bitumicznych 10,00 zł

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) drogi krajowej

a) na obiekcie inżynierskim (np. mosty, wiadukty itp.) 100,00 zł

b) na pozostałym terenie 100,00 zł

2) drogi powiatowej i gminnej

a) na obiekcie drogowym inżynierskim (np. mosty, wiadukty itp.) 100,00 zł

b) na pozostałym terenie 100,00 zł

 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł
 • Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę naliczoną w decyzji należy wnieść: 

w kasie Banku PEKAO S.A. w Urzędzie Miasta w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5
na rachunek Pekao SA, I Oddział w Świnoujściu nr 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 lub przelewem.


Opłatę skarbową należy wnieść:

w kasie Banku PEKAO S.A. w Urzędzie Miasta w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5
na rachunek Pekao SA, I Oddział w Świnoujściu nr 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 lub przelewem.

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY


Wniosek na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym należy składać jednocześnie z wnioskiem na wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego, jeżeli prace dotyczące zajęcia mają na celu mieszczenie urządzeń w pasie drogowym pamiętając, że pierwszym dniem umieszczenia urządzenia jest ostatni dzień czasowego zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy wpisać:

 • dane Inwestora (wnioskodawcy), adres nr telefonu, NIP/REGON/PESEL
  nr  i  nazwa  drogi, odcinka, miejscowości,
 • Datę umieszczenia urządzeń w pasie drogowym (  początkową datą  jest ostatni dzień czasowego zajęcia pasa drogowego realizowanego w celu umieszczenia urządzeń których  dotyczy wniosek.);
 • w tabelę znajdująca się na wniosku należy kolejno wpisać rodzaj urządzenia umieszczonego w pasie drogowym
 • wymiary zewnętrzne urządzenia w rzucie poziomym (długość i szerokość w przypadku czworoboku a w przypadku obiektu okrągłego jego średnicę
 • ilość sztuk urządzeń takich samych o tych samych rozmiarach
 • w ostatniej tabeli podać powierzchnię łączną zajęcia w m2 wyliczoną na podstawie danych z poprzednich tabeli.
 • informacje dot. Wykonawcy robót odpowiedzialnej za umieszczenie urządzeń

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500 z zaznaczeniem kolorem czerwonym urządzeń  wbudowanych w pas drogowy i podaniem ich wymiarów.
 2. Kserokopie projektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym urządzenia.
Udzielone pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej 17,00 PLN na konto Urzędu Miasta Świnoujście jeże

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij