Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Spis telefonów

Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia

Komórka odpowiedzialna Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, parter, Stanowisko Obsługi Interesantów.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

1)      osoba fizyczna,

2)      osoba prawna,

3)      jednostka organizacyjna,

będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków.


Godziny przyjmowania klientów:

1)      poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30-15:30,

2)      czwartek: 7:30-16:30.


Uwagi:

1)      Dotacja może zostać udzielona również w wyniku wyłonienia do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania, dotyczącego wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach. Szczegółowe zasady zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego określa regulamin, ogłaszany co roku przez Prezydenta Miasta Świnoujście.

2)      Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy o udzielenie dotacji.

3)      Dostęp do rejestru zabytków:

a)      rejestr zabytków: http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml

b)      gminna ewidencja zabytków: http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/1191/20879/gminna-ewidencja-zabytkow


Opłaty: brak.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Termin składania wniosku:  do 15 września roku poprzedzającego rok, w którym planuje się wykonania zadania, na które wnioskodawca stara się o udzielenie dotacji.

Uwaga!

Powyższy termin nie dotyczy wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane wymagające wykonania ze względu na zagrożenie zniszczenia lub istotnego uszkodzenia zabytku.

Termin załatwienia sprawy: najczęściej ok. grudnia-lutego danego roku. Procedura udzielenia dotacji wygląda następująco:

1)      Prezydent powołuje komisję, która opiniuje przedłożone wnioski o udzielenie dotacji.

2)      Komisja przedkłada Prezydentowi wniosek o udzielenie dotacji wraz z opinią.

3)      Prezydent podejmuje decyzję o udzielenie bądź o nieudzieleniu dotacji.

4)      W przypadku decyzji o udzieleniu dotacji, kwota dotacji stanowi podstawę do ujęcia jej w projekcie budżetu na dany rok.

5)      Rada Miasta Świnoujście podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na dany rok.

6)      Rada Miasta Świnoujście podejmuje uchwałę o udzieleniu dotacji.


Tryb odwoławczy: brak.

Podstawa prawna:

1)      Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, t.j. z dnia 24.05.2018 r.).

2)      Art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r., poz. 2187, t.j. z dnia 28.11.2017 r.).

3)      Uchwała nr XVII/140/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

4)      Zarządzenie nr 121/2016 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.


Wymagane wnioski i dokumenty:

1)      wniosek o udzielenie dotacji,

2)      aktualny dokument, potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do zabytku,

3)      decyzję o wpisie do rejestru zabytków,

4)      pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,

5)      pozwolenie na budowę – jeśli prace wymagają takiego pozwolenia,

6)      harmonogram oraz kosztorys inwestorski przewidywanych prac lub robót budowlanych, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia,

7)      fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij