Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

WUA-7 Zgłoszenie budowy stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2 oraz sieci (z wyłączeniem sieci gazowych)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne

Komórka odpowiedzialna Wydział Urbanistyki i Architektury

Treść

1.       MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
Biuro Obsługi Interesanta (parter)
Stanowisko Obsługi Interesanta – delegatura Wydziału Urbanistyki i Architektury (parter)
 
2.       KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
 
3.       GODZINY PRZYJMOWANIA
godziny pracy wydziału:                     
poniedziałek –piątek:                          7:30 – 15:30
Stanowisko Obsługi Interesanta:    
poniedziałek, wtorek, środa piątek:       7:30 – 15:30
czwartek:                                            8:30 – 16:30
 
4.       TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem ww. terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu,  oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 
5. TRYB ODWOŁAWCZY
Od postanowienia o nałożonym obowiązku uzupełnienia zgłoszenia nie przysługuje zażalenie.
Termin wniesienia odwołania od decyzji sprzeciwu– 14 dni, od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście.
 
 
 
6. PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1202 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. Poz. 1257 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044 z późniejszymi zmianami).
 
7.       OPŁATY
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
przyjęcie zgłoszenia sieci, od którego organ nie wniósł sprzeciwu:
 • o długości powyżej 1 kilometra – 2143 zł
 • o długości do 1 kilometra – 105 zł
 • powierzchnia użytkowa budynku stacji transformatorowej
  • 1 zł za 1 m2 (max. 539 zł)
 • za pełnomocnictwo - 17 zł
 
Opłatę skarbową można wnieść:
w kasie Banku PEKAO S.A. w Urzędzie Miasta w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5
na rachunek Pekao SA, I Oddział w Świnoujściu nr 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933
 
8.       WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY
 • wniosek zgłoszenia budowy stacji transformatorowych oraz sieci;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • 4 egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sprawdzającą projekt
 • i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane;
 • w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora;
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 
9.       UWAGI
Dotyczy zamierzenia budowlanego, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane art. 29 ust. 1 pkt 2b (wolno stojących parterowych  budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2), pkt 19a* (sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij