Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 327 86 04


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego WUA-14

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne

Komórka odpowiedzialna Wydział Urbanistyki i Architektury

Treść

1.       MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
Biuro Obsługi Interesanta (parter)
Stanowisko Obsługi Interesanta – delegatura Wydziału Urbanistyki i Architektury (parter)
 
2.       KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
 
3.       GODZINY PRZYJMOWANIA
godziny pracy wydziału:                     
poniedziałek –piątek:         7:30 – 15:30
Stanowisko Obsługi Interesanta:    
poniedziałek, wtorek, środa piątek:  7:30 – 15:30
czwartek:                                      8:30 – 16:30
 
4.       TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Załatwianie sprawy w formie decyzji następuje średnio w czasie nie dłuższym niż 65 dni licząc od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów.
Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
5.  TRYB ODWOŁAWCZY
Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście.
 
6. PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. Poz. 1257 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 121 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., Poz. 1073 z późniejszymi zmianami).
 
7.       OPŁATY
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
 • za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -  107 zł
 • za pełnomocnictwo - 17 zł
Opłatę skarbową można wnieść:
w kasie Banku PEKAO S.A. w Urzędzie Miasta w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5
na rachunek Pekao SA, I Oddział w Świnoujściu nr 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933
 
8.       WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY
 1. wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego;
 2. dwie kopie mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem, i  obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych 1:2000;
 3. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów. Należy podać informacje, czy istniejące uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego na podstawie warunków technicznych uzyskanych od dostawców mediów; W przypadku jeśli uzbrojenie jest niewystarczające, należy spełnić ten warunek poprzez   dołączenie do wniosku umowy zawartej między właściwą  jednostką organizacyjną a inwestorem gwarantującą możliwość wykonania koniecznych sieci i urządzeń;
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz  charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych  obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej;
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku  braku  obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na  środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
         6. w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru 
             Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego;
         7. pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora;
             dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij