Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesantów


Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Inwestor (bezpośrednio lub przez pełnomocnika)


Godziny przyjmowania petentów:

poniedziałek – piątek w godz. 7:30 - 15:30

w siedzibie  Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa przy ul. Wyspiańskiego 35c, pokój nr 203


Uwagi:

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika.

Zgodnie z art. 76a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. W związku z powyższym wymagane załączniki należy dostarczyć w oryginale lub jako kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.


Opłaty:

- opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17,00 zł .

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świnoujście i w kasie Banku Pekao S.A. znajdującej się na parterze Urzędu Miasta

Nr konta: 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933

Dowód zapłaty uiszczenia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, do wykonywania prac geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu. Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli:

- sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku;

- projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.


Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie,  Plac Batorego 4, 70-001 Szczecin, za pośrednictwem organu który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji;

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696),

- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).


Wymagane wnioski i dokumenty:

- pismo/zgłoszenie projektu

- 2 egzemplarze projektu


Załączniki:

zgłoszenie

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij