Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Dane kontaktowe

Kierowanie do kształcenia specjalnego w przedszkolu (oddziale) ogólnodostępnym, integracyjnym, specjalnym, w szkole (oddziale) ogólnodostępnej, integracyjnej, specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Edukacja, oświata

Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji

Treść

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

pok. 324

tel. 91 327 06 26


Miejsce złożenia dokumentów:

Stanowisko Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

parter


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Rodzice/opiekunowie prawni.


Godziny przyjmowania klientów/interesantów:

Stanowisko Obsługi Interesantów:

poniedziałek:                                       7:30 - 15:30

wtorek:                                                  7:30 - 15:30

środa:                                                    7:30 - 15:30

czwartek:                                              7:30 - 16:30

piątek:                                                    7:30 - 15:30

sobota i niedziela:                               nieczynne 

tel. 91 321 31 93, 91 327 86 73


Wydział Edukacji:

poniedziałek – piątek:                            7:30 - 15:30

sobota i niedziela:                                  nieczynne

tel. 91 327 06 26


Uwagi:

Zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.) kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki odpowiednio  w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 7.

W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, ww. dzieciom i młodzieży, organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej.


Opłaty:

- nie pobiera się –


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, którzy mają prawo wyboru formy kształcenia oraz do nich należy decyzja czy i kiedy złożą wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego (po uprzednim otrzymaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wystawionego przez publiczne poradnię psychologiczno-pedagogiczne, w tym w poradnie specjalistyczne funkcjonującą na terenie Polski) zapewnia dziecku odpowiednią formę kształcenia uwzględniając rodzaj niepełnosprawności.

Jeżeli miasto Świnoujście, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, Prezydent Miasta Świnoujście kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami. Starosta najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami, nie może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka.

Prezydent Miasta Świnoujście rozpatruje wyłącznie wnioski dotyczące uczniów zamieszkałych w Świnoujściu.

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zamieszkałych poza Świnoujściem, a chcący korzystać z kształcenia specjalnego w szkole/placówce specjalnej prowadzonej przez Miasto Świnoujście, składają wnioski o skierowanie do starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ich dziecka.

Skierowanie ucznia zamieszkałego w Świnoujściu do szkoły/placówki specjalnej poza terenem naszego Miasta (prowadzonej przez inny powiat) możliwe jest jedynie w przypadku, gdy Miasto Świnoujście nie prowadzi szkoły/placówki specjalnej, odpowiedniej ze względu na rodzaj niepełnosprawności dziecka (decydują zalecenia specjalistów zawarte w posiadanym przez dziecko orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego) i wymaga uzgodnienia z właściwym starostą powiatu poprzez wystąpienie Prezydenta Miasta Świnoujście o wydanie zgody na  skierowanie do palcówki odpowiedniej do kształcenia specjalnego wskazanej we wniosku.

Naczelnik Wydziału Edukacji UM Świnoujście dokonuje kwalifikacji wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego zaznaczając miejsce i termin realizacji,  a w przypadku wniosków do szkół specjalnych starostów innych powiatów zwracających się na prośbę rodziców dzieci spoza Miasta Świnoujście - realizacja wniosków w miarę wolnych miejsc. Skierowanie do kształcenia specjalnego wydawane jest w formie pisma zobowiązującego dyrektora przedszkola/szkoły/placówki/ośrodka do zapewnienia uczniowi odpowiedniej formy kształcenia.


Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy –


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578, ze zm.) 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek rodzica/prawnego opiekuna lub starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka/ucznia o skierowanie dziecka/ucznia do kształcenia specjalnego,
  2. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.



Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij