Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Dane kontaktowe

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców/opiekunów prawnych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Edukacja, oświata

Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji

Treść

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

pok. 324

tel. 91 327 06 26


Miejsce złożenia dokumentów:

Stanowisko Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

parter


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Rodzice/opiekunowie prawni.


Godziny przyjmowania klientów/interesantów:

Stanowisko Obsługi Interesantów:

poniedziałek:                                        7:30 - 15:30

wtorek:                                                   7:30 - 15:30

środa:                                                    7:30 - 15:30

czwartek:                                              7:30 - 16:30

piątek:                                                    7:30 - 15:30

sobota i niedziela:                               nieczynne 

tel. 91 321 31 93, 91 327 86 73


Wydział Edukacji:

poniedziałek – piątek:                            7:30 - 15:30

sobota i niedziela:                                  nieczynne

tel. 91 327 86 26


Uwagi:

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między prezydentem miasta a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.


Zgodnie z art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom  z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

   a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

   b)  25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między prezydentem miasta a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.


Opłaty:

- nie pobiera się -


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Rodzice, którzy chcą indywidualnie dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej pojazdem samochodowym, otrzymują na wniosek złożony do Prezydenta Miasta zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna. Powierzenie tego zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Gminą Miasto Świnoujście, która zawierana jest na rok szkolny. Więcej informacji w Zarządzeniu Nr 537/2014 z dnia 30 września 2014 r. Prezydenta Miasta Świnoujście.


Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy –


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dowóz dziecka wraz z załączonym w zamkniętej kopercie kompletem dokumentów:

1) aktualne zaświadczenie z przedszkola/szkoły/placówki o uczęszczaniu dziecka do przedszkola/szkoły/placówki/przyjęciu;

2) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

3) w przypadku dowozu dziecka samochodem osobowym dodatkowo: dowód rejestracyjny i  aktualna polisa ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC i NW,

4) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij