W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Kontakt

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Zamówienia publiczne

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych

zamówienie na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WO-KP.271.1.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Urzędzie Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście na Stanowisku Obsługi Interesantów

zamówienie na: Usługę tłumaczeń pisemnych z zakresu języka angielskiego

zamówienie na Usługę tłumaczeń pisemnych z zakresu języka angielskiego

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WPT.034.1.02.2021.AK

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul.Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Usługę tłumaczeń pisemnych z zakresu języka niemieckiego

zamówienie na Usługę tłumaczeń pisemnych z zakresu języka niemieckiego

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WPT.034.1.01.2021.AK

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul.Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2020-2024 z perspektywą lata 2025-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane).

zamówienie na Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świnoujście na lata 2020-2024 z perspektywą lata 2025-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane).

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WOS.271.2.42.2020.BZ

zamawiający Urzędu Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: wykonanie i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Świnoujście, Wydziału Komunikacji tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355 z późn. zm.), a także odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.

zamówienie na wykonanie i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Świnoujście, Wydziału Komunikacji tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355 z późn. zm.), a także odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert złożyć w zamkniętych kopertach do siedziby Zamawiającego na Stanowisko Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: pełnienie roli prelegenta w czasie polsko- niemieckiego seminarium online dla przedsiębiorców na temat: Jak sobie radzić w sytuacjach stresujących w dobie pandemii COVID-19”. Szkolenie realizowane w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch- Oderland w ramach Interregu VA” , Kod CPV 80590000-6 usługi seminaryjne.

zamówienie na pełnienie roli prelegenta w czasie polsko- niemieckiego seminarium online dla przedsiębiorców na temat: Jak sobie radzić w sytuacjach stresujących w dobie pandemii COVID-19”. Szkolenie realizowane w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch- Oderland w ramach Interregu VA” , Kod CPV 80590000-6 usługi seminaryjne.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WRG-CUD.042.14.2020.RK

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej cud@um.swinoujscie.pl.

zamówienie na: WYNAJEM, OBSŁUGA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TOALET PRZENOŚNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIE W LATACH 2021-2023.

zamówienie na WYNAJEM, OBSŁUGA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TOALET PRZENOŚNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIE W LATACH 2021-2023.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIZ.271.1.13.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Stanowisko ds. Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Oświetlenie ulic - Oświetlenie uliczne na ul. Sąsiedzkiej w Świnoujściu (Pomorska- Wolińska)

zamówienie na Oświetlenie ulic - Oświetlenie uliczne na ul. Sąsiedzkiej w Świnoujściu (Pomorska- Wolińska)

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.30.2020

zamawiający Urzędu Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Wykonanie prac remontowych okładzin zbiornika fosy fontanny miejskiej położonej przy Placu Wolności w Świnoujściu.

zamówienie na Wykonanie prac remontowych okładzin zbiornika fosy fontanny miejskiej położonej przy Placu Wolności w Świnoujściu.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIZ.271.2.93.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, lub na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Świadczenie usługi polegającej na stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Świnoujście, w sytuacji gdy nie można ustalić lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie lub z uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

zamówienie na Świadczenie usługi polegającej na stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Świnoujście, w sytuacji gdy nie można ustalić lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie lub z uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WZP.8012.25.2020.KJ

zamawiający Urzędu Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście