Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Wykonanie ozdób świątecznych na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

zamówienie na Wykonanie ozdób świątecznych na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIZ.271.2.23.2020.KJ

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście - Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Wykonanie ozdób świątecznych na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

zamówienie na Wykonanie ozdób świątecznych na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy WIZ.271.2.23.2020.KJ

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście - Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Wykonanie ozdób świątecznych na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

zamówienie na Wykonanie ozdób świątecznych na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy WIZ.271.2.23.2020.KJ

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście - Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Wykonanie remontu podłogi w pomieszczeniach numer 321, 321A i 321B na III piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5.

zamówienie na Wykonanie remontu podłogi w pomieszczeniach numer 321, 321A i 321B na III piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WO.DG.271.90.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub mailem na adres: amackiewicz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Wykonanie nasadzeń jednorocznych na Promenadzie Zabytkowej

zamówienie na Wykonanie nasadzeń jednorocznych na Promenadzie Zabytkowej

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIM.271.1.7.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście-Stanowisko Obsługi Interesantów

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu historycznego poidełka w holu wejściowym Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu.

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu historycznego poidełka w holu wejściowym Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIZ.271.2.37.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Wykonanie nasadzeń w obrębie dwóch fragmentów zieleni na terenie działki nr 345 obręb 6 przy ul. Sikorskiego 10.

zamówienie na Wykonanie nasadzeń w obrębie dwóch fragmentów zieleni na terenie działki nr 345 obręb 6 przy ul. Sikorskiego 10.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIZ.271.2.35.2020.AS

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście;

zamówienie na: pełnienie roli prelegenta w czasie polsko-niemieckiego seminarium dla przedsiębiorców na temat: „Komunikacja i zarządzanie pracownikami z różnych obszarów kulturowych”. Szkolenie realizowane w ramach projektu Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch- Oderland w ramach Interregu VA”

zamówienie na pełnienie roli prelegenta w czasie polsko-niemieckiego seminarium dla przedsiębiorców na temat: „Komunikacja i zarządzanie pracownikami z różnych obszarów kulturowych”. Szkolenie realizowane w ramach projektu Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch- Oderland w ramach Interregu VA”

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy WRG.CUD.042.04.2020.RK

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres poczty elektronicznej cud@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Wykonanie robót rozbiórkowych budynku garażowego położonego przy ul. Fińskiej na działce 132/1 obręb 14 w Świnoujściu.

zamówienie na Wykonanie robót rozbiórkowych budynku garażowego położonego przy ul. Fińskiej na działce 132/1 obręb 14 w Świnoujściu.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy WIZ.271.2.36.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Przebudowa ul. Gradowej w Świnoujściu

zamówienie na Przebudowa ul. Gradowej w Świnoujściu

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy WIM.271.1.59.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Stanowisko Obsługi Interesantów

zamówienie na: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania: „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu

zamówienie na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania: „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIM.271.1.2.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Wydrukowanie kolorowych ulotek A3 składanych do A4 w ilości 1.500 sztuk

zamówienie na Wydrukowanie kolorowych ulotek A3 składanych do A4 w ilości 1.500 sztuk

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WRG.272.2.01.2020PT

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujscie, Wydział Rozwoju Gospodarczego ul. Wyspiańskiego 35c lub na adres e-mail ptan@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Dostawa 2 szt. ławek łukowych r=2,5m bez oparcia z siedziskiem drewnianym.

zamówienie na Dostawa 2 szt. ławek łukowych r=2,5m bez oparcia z siedziskiem drewnianym.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy WIZ.271.2.32.2020.SO

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Stanowisko Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście.

zamówienie na: Bieżąca eksploatacja i serwis urządzeń oraz automatyki bezobsługowych i ogólnodostępnych toalet publicznych zlokalizowanych przy ul. Matejki oraz przy ul. Malczewskiego w Świnoujściu.

zamówienie na Bieżąca eksploatacja i serwis urządzeń oraz automatyki bezobsługowych i ogólnodostępnych toalet publicznych zlokalizowanych przy ul. Matejki oraz przy ul. Malczewskiego w Świnoujściu.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy WIZ.271.2.30.2020.SO

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Stanowisko Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście;

zamówienie na: tablety dla radnych

zamówienie na tablety dla radnych

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawę i montaż toalety kontenerowej przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu

zamówienie na Dostawę i montaż toalety kontenerowej przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIM.271.2.25.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert w formie papierowej – Biuro Obsługi Interesanta, Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub w wersji elektroniczna na adres wim@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Aktualizacja oraz opracowanie projektów graficznych, skład i wydruk materiałów promocyjnych miasta Świnoujście wraz z dostawą i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego

zamówienie na Aktualizacja oraz opracowanie projektów graficznych, skład i wydruk materiałów promocyjnych miasta Świnoujście wraz z dostawą i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy WPT-P.055.6.2020.WP

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul.Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Wykonanie remontu podłogi w pomieszczeniach numer 321, 321A, 321B na III piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5.

zamówienie na Wykonanie remontu podłogi w pomieszczeniach numer 321, 321A, 321B na III piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy WO.DG.271.90.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub elektronicznie na adres: mwidurska@um.swinoujscie.pl.

zamówienie na: Wykonanie remontu pomieszczeń numer 109 na I piętrze i 209 na II piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/2.

zamówienie na Wykonanie remontu pomieszczeń numer 109 na I piętrze i 209 na II piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/2.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy WO.DG.271.80.2020.A

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub elektronicznie na adres: mwidurska@um.swinoujscie.pl.

zamówienie na: Wykonanie nasadzeń w obrębie dwóch fragmentów zieleni na terenie działki nr 345 obręb 6 przy ul. Sikorskiego 10.

zamówienie na Wykonanie nasadzeń w obrębie dwóch fragmentów zieleni na terenie działki nr 345 obręb 6 przy ul. Sikorskiego 10.

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy WIZ.271.2.31.2020.AS

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście;

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij