Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 327 86 04


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: - „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”, - „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”.

zamówienie na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: - „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”, - „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”.

nr sprawy WIM.271.1.45.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi na przebudowę lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach ZGM w Świnoujściu.

zamówienie na Wykonanie dokumentacji w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi na przebudowę lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach ZGM w Świnoujściu.

nr sprawy ZP.242.22.TK.2018

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, I piętro, pokój Nr 219

zamówienie na: PRZEBUDOWA I BUDOWA WEJŚCIA NA PLAŻĘ PRZY KOŃCU UL. UZDROWISKOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI KOŃCOWEJ UL. UZDROWISKOWEJ

zamówienie na PRZEBUDOWA I BUDOWA WEJŚCIA NA PLAŻĘ PRZY KOŃCU UL. UZDROWISKOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI KOŃCOWEJ UL. UZDROWISKOWEJ

nr sprawy WIM.271.1.38.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

zamówienie na: PRZEBUDOWA DACHU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIESZKA I W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2

zamówienie na PRZEBUDOWA DACHU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIESZKA I W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2

nr sprawy WIM.271.1.47.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

zamówienie na: Wykonanie zabudowy meblowej do pomieszczeń biurowych (WE, WEN, BK) na I, II i III piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5

zamówienie na Wykonanie zabudowy meblowej do pomieszczeń biurowych (WE, WEN, BK) na I, II i III piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5

nr sprawy WO.DG.271.190.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu - utwardzenie dróg gruntowych

zamówienie na Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu - utwardzenie dróg gruntowych

nr sprawy WIM.271.1.42.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

zamówienie na: Opracowanie projektu nadruku, graweru i haftu, wykonanie oraz dostawę gadżetów promocyjnych Miasta Świnoujście.

zamówienie na Opracowanie projektu nadruku, graweru i haftu, wykonanie oraz dostawę gadżetów promocyjnych Miasta Świnoujście.

nr sprawy WPT-P.0543.5.2018.WP

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul.Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Wykonanie prac remontowych wraz z wewnętrznymi instalacjami w lokalu mieszkalnym nr 4 położonym w budynku wielorodzinnym przy ul. H. Modrzejewskiej 75 w Świnoujściu (pustostan, WM).

zamówienie na Wykonanie prac remontowych wraz z wewnętrznymi instalacjami w lokalu mieszkalnym nr 4 położonym w budynku wielorodzinnym przy ul. H. Modrzejewskiej 75 w Świnoujściu (pustostan, WM).

nr sprawy OL.242.28.1.3633.TK.2018

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, I piętro, pokój Nr 219

zamówienie na: Wykonanie prac remontowych i towarzyszących w lokalu mieszkalnym nr 8położonym w budynku wielorodzinnym przy ul. Marynarzy 1 w Świnoujściu

zamówienie na Wykonanie prac remontowych i towarzyszących w lokalu mieszkalnym nr 8położonym w budynku wielorodzinnym przy ul. Marynarzy 1 w Świnoujściu

nr sprawy OL.242.31.3388.TK.2018

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, I piętro, pokój Nr 219

zamówienie na: Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wentylacji dla lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Świnoujściu przy ul. Niedziałkowskiego 4.

zamówienie na Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wentylacji dla lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Świnoujściu przy ul. Niedziałkowskiego 4.

nr sprawy ZP.242.29.3389.TK.2018

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, I piętro, pokój Nr 219

zamówienie na: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

zamówienie na Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

nr sprawy ZP.272.30.AZ.2018

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art.11 ust 8

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, I piętro, pokój Nr 219

zamówienie na: Wykonanie/ wydruk tablic informacyjnych w ilości 6 szt.

zamówienie na Wykonanie/ wydruk tablic informacyjnych w ilości 6 szt.

nr sprawy WIM.271.2.87.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: zakup 40 sztuk licencji Microsoft Office Standard 2016 MOLP GOV PL

zamówienie na zakup 40 sztuk licencji Microsoft Office Standard 2016 MOLP GOV PL

nr sprawy BTI.271.3.12.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Modernizacja pomieszczeń drugiego piętra i poddasza internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu

zamówienie na Modernizacja pomieszczeń drugiego piętra i poddasza internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu

nr sprawy WIM.271.1.40.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

zamówienie na: Przebudowę placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 5 w ramach zadania pn.: „Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Witosa 7 - prace inwestycyjne”

zamówienie na Przebudowę placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 5 w ramach zadania pn.: „Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Witosa 7 - prace inwestycyjne”

nr sprawy WIM.271.2.41.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

zamówienie na: wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na sporządzeniu mapy do celów planistycznych na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie kompleksu wojskowego

zamówienie na wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na sporządzeniu mapy do celów planistycznych na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie kompleksu wojskowego

nr sprawy WUA.6721.2.2018.NA

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 12 w Świnoujściu na potrzeby utworzenia nowej grupy żłobkowej

zamówienie na Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 12 w Świnoujściu na potrzeby utworzenia nowej grupy żłobkowej

nr sprawy WIM.271.1.46.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania istniejącego boiska zewnętrznego na plac rekreacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu.

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania istniejącego boiska zewnętrznego na plac rekreacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu.

nr sprawy WIZ.271.2.49.2018.

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Woj. Polskiego 1/5

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu-ulic: Pogodna, Holenderska, droga wewnętrzna (Szmaragdowa/Pomorska), Miodowa wraz z łącznikiem do ul. I Armii Wojska Polskiego, Owocowa, Turkusowa, Sucha, Szwedzka, Trzcinowa, Warzywna, Wierzbowa w Świnoujściu”

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu-ulic: Pogodna, Holenderska, droga wewnętrzna (Szmaragdowa/Pomorska), Miodowa wraz z łącznikiem do ul. I Armii Wojska Polskiego, Owocowa, Turkusowa, Sucha, Szwedzka, Trzcinowa, Warzywna, Wierzbowa w Świnoujściu”

nr sprawy WIM.271.1.25.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

zamówienie na: Dekoracja Miasta flagami narodowymi na słupach oświetlenia ulicznego oraz zawieszenie 15 szt. banerów na Placu Wolności w dniu 13.06.2018 r. oraz ich demontaż w dniu 19.06.2018 r.

zamówienie na Dekoracja Miasta flagami narodowymi na słupach oświetlenia ulicznego oraz zawieszenie 15 szt. banerów na Placu Wolności w dniu 13.06.2018 r. oraz ich demontaż w dniu 19.06.2018 r.

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesanów

zamówienie na: wykonanie w dniu 03.07.2018 roku usługi transportowej – przewozu osób podczas realizacji wizyty studyjnej „Samodzielne życie i godne mieszkanie na starość - sprzęt techniczny, usługi, plany na przyszłość”. Zadanie realizowane w ramach projektu: „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo–Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkische Oderland-Interreg VA”. Kod CPV: 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.

zamówienie na wykonanie w dniu 03.07.2018 roku usługi transportowej – przewozu osób podczas realizacji wizyty studyjnej „Samodzielne życie i godne mieszkanie na starość - sprzęt techniczny, usługi, plany na przyszłość”. Zadanie realizowane w ramach projektu: „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo–Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkische Oderland-Interreg VA”. Kod CPV: 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.

nr sprawy WRG-CUD.042.14. 2018.RK

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej cud@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: usługę cateringu podczas seminarium dla przedsiębiorców na temat : „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech”. Kod CPV55300000-3, Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

zamówienie na usługę cateringu podczas seminarium dla przedsiębiorców na temat : „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech”. Kod CPV55300000-3, Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

nr sprawy WRG-CUD.042.13. 2018.RK

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej cud@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Demontaż 23 szt. istniejących i montaż 20 szt. nowych śmietniczek ulicznych zgodnie z załącznikami graficznymi

zamówienie na Demontaż 23 szt. istniejących i montaż 20 szt. nowych śmietniczek ulicznych zgodnie z załącznikami graficznymi

nr sprawy WOS.271.2.11.2018.JT

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesanów

zamówienie na: Przeprowadzenie deratyzacji na terenach położonych przy ul. Marynarzy, Placu Słowiańskim, Placu Rybaka, ul. Bema, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Dąbrowskiego w Świnoujściu, Skwerze Małkowskich

zamówienie na Przeprowadzenie deratyzacji na terenach położonych przy ul. Marynarzy, Placu Słowiańskim, Placu Rybaka, ul. Bema, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Dąbrowskiego w Świnoujściu, Skwerze Małkowskich

nr sprawy WOS.271.2.12.2018.JT

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesanów

zamówienie na: wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na sporządzeniu mapy do celów planistycznych dla potrzeb sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Wolińskiej

zamówienie na wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na sporządzeniu mapy do celów planistycznych dla potrzeb sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Wolińskiej

nr sprawy WUA.271.19.2018.ASG

zamawiający Prezydent Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesantów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij