Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Dane kontaktowe

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Budowę obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93

zamówienie na Budowę obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.43.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Ubezpieczenie ryzyk budowy tunelu w ramach inwestycji „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną” przez Gminę Miasto Świnoujście

zamówienie na Ubezpieczenie ryzyk budowy tunelu w ramach inwestycji „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną” przez Gminę Miasto Świnoujście

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.52.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Wykonanie mechanizmu śrubowego do pomostów należących do Żeglugi Świnoujskiej

zamówienie na Wykonanie mechanizmu śrubowego do pomostów należących do Żeglugi Świnoujskiej

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP/35/2019

zamawiający Żegluga Świnoujska

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art.11 ust 8

termin składania ofert

miejsce składania ofert Żegluga Świnoujska - SEKRETARIAT

zamówienie na: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY NA TERENIE GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIE

zamówienie na ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY NA TERENIE GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIE

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WOS.271.1.4.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Wykonanie oraz dostawę gadżetów promocyjnych Miasta

zamówienie na Wykonanie oraz dostawę gadżetów promocyjnych Miasta

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WPT-P.0543.13.2019.WP

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul.Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Przebudowę dróg gminnych i powiatowych – Opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych ulic w Świnoujściu

zamówienie na Przebudowę dróg gminnych i powiatowych – Opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych ulic w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.36.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Wykonanie okresowych kontroli budynków administrowanych przez ZGM Świnoujście polegających na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji

zamówienie na Wykonanie okresowych kontroli budynków administrowanych przez ZGM Świnoujście polegających na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.242.90.TK.2019 Wykonanie okresowych kontroli budynków administrowanych przez ZGM Świnoujście polegających na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat ZGM Świnoujście

zamówienie na: Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu-ulic: Turkusowa, , droga wewnętrzna pomiędzy ul. Szmaragdową i Pomorską, Sucha, Szwedzka, Holenderska, Trzcinowa, Warzywna, Wierzbowa, łącznik pomiędzy ul. I Armii Wojska Polskiego a ul. Miodową

zamówienie na Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu-ulic: Turkusowa, , droga wewnętrzna pomiędzy ul. Szmaragdową i Pomorską, Sucha, Szwedzka, Holenderska, Trzcinowa, Warzywna, Wierzbowa, łącznik pomiędzy ul. I Armii Wojska Polskiego a ul. Miodową

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.23.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Remont drogi wewnętrznej na nieruchomości gminnej dz.nr 176 przy ul.Karsiborskiej w Świnoujściu.

zamówienie na Remont drogi wewnętrznej na nieruchomości gminnej dz.nr 176 przy ul.Karsiborskiej w Świnoujściu.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIZ.271.2.108.2019.SO

zamawiający Gmina Miasto Śinoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: organizację w 2019 roku emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Świnoujście na łączną kwotę 130.000.000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści milionów)

zamówienie na organizację w 2019 roku emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Świnoujście na łączną kwotę 130.000.000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści milionów)

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WK.N.3060.1.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Matejki w Świnoujściu

zamówienie na Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Matejki w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.15.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5

zamówienie na: buty strażackie Haix Fire Eagle w rozmiarach 40,41, 45 po jednej parze oraz 42, 43, 44 po 3 pary z każdego rozmiaru

zamówienie na buty strażackie Haix Fire Eagle w rozmiarach 40,41, 45 po jednej parze oraz 42, 43, 44 po 3 pary z każdego rozmiaru

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WSO-OSP.3032.104.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście, fax nr. 91 327 85 88

zamówienie na: ubrania koszarowe 4 częściowe Rib-Stop w rozmiarach: B1, B2, B3, B4, C1, C2 oraz ubrań specjalnych Ballyclare Xenon Basic w rozmiarach XL, XXL po dwa komplety z każdego rozmiaru

zamówienie na ubrania koszarowe 4 częściowe Rib-Stop w rozmiarach: B1, B2, B3, B4, C1, C2 oraz ubrań specjalnych Ballyclare Xenon Basic w rozmiarach XL, XXL po dwa komplety z każdego rozmiaru

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WSO-OSP.3032.103.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście, fax nr. 91 327 85 88

zamówienie na: Wybór wykonawcy robót budowlanych zamówienia publicznego pn.: Zielony zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu

zamówienie na Wybór wykonawcy robót budowlanych zamówienia publicznego pn.: Zielony zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.51.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5

zamówienie na: Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu

zamówienie na Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.49.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: ubrania specjalne Tychem F szt. 4; kominiarki strażackie 4K w rozmiarach L i XL po 6 szt. z każdego rozmiaru, detektor napięcia Hotstick szt. 2; koszulki T-shirt OSP w rozmiarach: M - szt. 2, L - szt. 3, XL - szt. 3; rękawice specjalne w rozmiarach 10 i 11 po sześć par z każdego rozmiaru; gwizdki ratownicze szt. 12; węże tłoczne W42-20 ŁA szt. 2

zamówienie na ubrania specjalne Tychem F szt. 4; kominiarki strażackie 4K w rozmiarach L i XL po 6 szt. z każdego rozmiaru, detektor napięcia Hotstick szt. 2; koszulki T-shirt OSP w rozmiarach: M - szt. 2, L - szt. 3, XL - szt. 3; rękawice specjalne w rozmiarach 10 i 11 po sześć par z każdego rozmiaru; gwizdki ratownicze szt. 12; węże tłoczne W42-20 ŁA szt. 2

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście, fax nr. 91 327 85 88

zamówienie na: Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia centrum usług "Mulnik" w Świnoujściu

zamówienie na Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia centrum usług "Mulnik" w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.40.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: zakup i montaż 2 szt. Namiotów sferycznych na potrzeby Ogrodu Sensorycznego w Dzielnicy Nadmorskiej w Świnoujściu

zamówienie na zakup i montaż 2 szt. Namiotów sferycznych na potrzeby Ogrodu Sensorycznego w Dzielnicy Nadmorskiej w Świnoujściu

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIM.271.2.99.2019.AD

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert w formie papierowej – Biuro Obsługi Interesanta, Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub w wersji elektroniczna na adres wim@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu na ul. Steyera w Świnoujściu na terenie dz. nr 428/2, 428/5 i 271 obr 0010

zamówienie na Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu na ul. Steyera w Świnoujściu na terenie dz. nr 428/2, 428/5 i 271 obr 0010

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIM.271.1.45.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5

zamówienie na: Wykonanie remontu murowanych kominów wentylacyjnych na dachu Szkoły Podstawowej nr6 budynek „B” ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu.

zamówienie na Wykonanie remontu murowanych kominów wentylacyjnych na dachu Szkoły Podstawowej nr6 budynek „B” ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIZ.271.2.105.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wentylacji w nw. lokalach mieszkalnych położonych w Świnoujściu przy ul. Monte Cassino 19/3 i 6

zamówienie na Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wentylacji w nw. lokalach mieszkalnych położonych w Świnoujściu przy ul. Monte Cassino 19/3 i 6

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.242.85.TK.2019 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wentylacji w nw. lokalach mieszkalnych położonych w Świnoujściu przy ul. Monte Cassino 19/3 i 6

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art.11 ust 8

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat ZGM Świnoujście

zamówienie na: Remont i zmianę sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku wielorodzinnym w Świnoujściu przy ul. I. Paderewskiego 26

zamówienie na Remont i zmianę sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku wielorodzinnym w Świnoujściu przy ul. I. Paderewskiego 26

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.242.84.TK.2019

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat ZGM Świnoujście

zamówienie na: ,,Świąteczne dekoracje dla terenów Gminy Miasto Świnoujście”

zamówienie na ,,Świąteczne dekoracje dla terenów Gminy Miasto Świnoujście”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIZ.271.2.104.2019.AS

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście - Biuro Obsługi Interesanta.

zamówienie na: Dostawę: rękawic ratownictwa technicznego CESTUS DEEP III PRO w rozmiarach: 10 dwie pary, 11 pięć par, 12 pięć par; kurtka typu „Sztormiak” OSP L- szt.4, XL szt. 4, XXL- szt.4; ubranie koszarowe 4-cz. RIBStop w rozmiarze: B4 szt. 2, C4 szt. 2; ubranie specjalne GOLD dwa komplety w rozmiarze C4, ubranie specjalne TYCHEM F L-szt. 2, XL –szt. 3, XXL – szt. 3; buty specjalne HAIX Fire EAGLE w rozmiarze: 42 dwie pary, 43 dwie pary: mundur wyjściowy w rozmiarze B4; kapelusz damski OSP w rozmiarze 52 i 53; nóż ratowniczy RUI z pochewką szt. 12; wielofunkcyjne narzędzie RES-Q-RENCH szt. 2; detektor napięcia Hotstick szt. 2; gwizdek ratowniczy SOLAS szt. 10; kominiarka strażacka 4K, szt. 5 w rozmiarze L i 5 szt. w rozmiarze XL; rękawice strażackie Fire Keeper 2 pary w rozmiarze 11; krawat OSP szt. 5, pokrowiec na mundur wyjściowy szt. 12, koszulki T-shirt OSP w rozmiarach M szt. 2, L szt. 3, XL, 3 szt. XXL szt. 2

zamówienie na Dostawę: rękawic ratownictwa technicznego CESTUS DEEP III PRO w rozmiarach: 10 dwie pary, 11 pięć par, 12 pięć par; kurtka typu „Sztormiak” OSP L- szt.4, XL szt. 4, XXL- szt.4; ubranie koszarowe 4-cz. RIBStop w rozmiarze: B4 szt. 2, C4 szt. 2; ubranie specjalne GOLD dwa komplety w rozmiarze C4, ubranie specjalne TYCHEM F L-szt. 2, XL –szt. 3, XXL – szt. 3; buty specjalne HAIX Fire EAGLE w rozmiarze: 42 dwie pary, 43 dwie pary: mundur wyjściowy w rozmiarze B4; kapelusz damski OSP w rozmiarze 52 i 53; nóż ratowniczy RUI z pochewką szt. 12; wielofunkcyjne narzędzie RES-Q-RENCH szt. 2; detektor napięcia Hotstick szt. 2; gwizdek ratowniczy SOLAS szt. 10; kominiarka strażacka 4K, szt. 5 w rozmiarze L i 5 szt. w rozmiarze XL; rękawice strażackie Fire Keeper 2 pary w rozmiarze 11; krawat OSP szt. 5, pokrowiec na mundur wyjściowy szt. 12, koszulki T-shirt OSP w rozmiarach M szt. 2, L szt. 3, XL, 3 szt. XXL szt. 2

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy WSO-OSP.3032.98.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście, faxem na nr 91 327 85 88

zamówienie na: Organizację i kompleksową obsługę Jarmarku Świątecznego 2019, odbywającego się w okresie od 19. grudnia 2019 do 23. grudnia 2019

zamówienie na Organizację i kompleksową obsługę Jarmarku Świątecznego 2019, odbywającego się w okresie od 19. grudnia 2019 do 23. grudnia 2019

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WPT-P.0541.18.2019.WP

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul.Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij