Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Spis telefonów

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla Projektu „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu– etap I”

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej dla Projektu „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu– etap I”

nr sprawy WIM.271.1.3.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Naprawę i renowację elementów małej architektury na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

zamówienie na Naprawę i renowację elementów małej architektury na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

nr sprawy WPT.434.04.2019.AK

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul.Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Miejskiego przy ul. Chopina 30 w Świnoujściu

zamówienie na Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Miejskiego przy ul. Chopina 30 w Świnoujściu

nr sprawy WIM.271.1.10.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

zamówienie na: DOSTAWĘ I ZAGOSPODAROWANIE INFRASTRUKTURY WYPOSAŻENIA dla STREFY AKTYWNOŚCI w PROJEKCIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PN.: „SUPER PLAŻA WARSZÓW” W ŚWINOUJŚCIU

zamówienie na DOSTAWĘ I ZAGOSPODAROWANIE INFRASTRUKTURY WYPOSAŻENIA dla STREFY AKTYWNOŚCI w PROJEKCIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PN.: „SUPER PLAŻA WARSZÓW” W ŚWINOUJŚCIU

nr sprawy OSIR/ZP/6/2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodku Sportu i Rekreacji,ul. Matejki 22, w Sekretariacie

zamówienie na: Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym: Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu

zamówienie na Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym: Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu

nr sprawy WIM.271.1.77.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert W wersji papierowej - Stanowisko Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: świadczenie usługi moderowania Polsko- Niemieckiego Forum Przedsiębiorców pn. „Turystyka wodna czynnikiem gospodarczego rozwoju polsko- niemieckiego obszaru Euroregionu Pomerania”. Forum organizowane w ramach projektu: „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch- Oderland w ramach Interregu VA”. Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe.

zamówienie na świadczenie usługi moderowania Polsko- Niemieckiego Forum Przedsiębiorców pn. „Turystyka wodna czynnikiem gospodarczego rozwoju polsko- niemieckiego obszaru Euroregionu Pomerania”. Forum organizowane w ramach projektu: „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch- Oderland w ramach Interregu VA”. Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe.

nr sprawy WRG-CUD.042.07.2019.KR

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert cud@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Świadczenie usługi agenta morskiego przy organizacji imprezy żeglarskiej pod nazwą "Sail Świnoujście 2019".

zamówienie na Świadczenie usługi agenta morskiego przy organizacji imprezy żeglarskiej pod nazwą "Sail Świnoujście 2019".

nr sprawy WPT-P.0541.1.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul.Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie filii MDK w Karsiborze.

zamówienie na Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie filii MDK w Karsiborze.

nr sprawy WIZ.271.2.34.2019.SO

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście;

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi na wymianę – remont instalacji ogrzewania w lokalach użytkowych położonych w budynku położonym przy ul. Grunwaldzkiej 1 a w Świnoujściu

zamówienie na Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi na wymianę – remont instalacji ogrzewania w lokalach użytkowych położonych w budynku położonym przy ul. Grunwaldzkiej 1 a w Świnoujściu

nr sprawy ZP.242.33.TK.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert ZGM Świnoujście ul. Wyspiańskiego 35 C

zamówienie na: Wykonanie remontu elewacji zespołu garażowego przy Urzędzie Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5.

zamówienie na Wykonanie remontu elewacji zespołu garażowego przy Urzędzie Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5.

nr sprawy WO.DG.271.100.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5

zamówienie na: Wykonanie robót rozbiórkowych budynków gospodarczych położonych przy ul. Bohaterów Września na działce 615/13 oraz 615/18 obręb 6 w Świnoujściu.

zamówienie na Wykonanie robót rozbiórkowych budynków gospodarczych położonych przy ul. Bohaterów Września na działce 615/13 oraz 615/18 obręb 6 w Świnoujściu.

nr sprawy WIZ.271.2.41.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Bieżąca eksploatacja i serwis urządzeń oraz automatyki bezobsługowych i ogólnodostępnych toalet publicznych zlokalizowanych przy ul. Matejki oraz przy ul. Malczewskiego w Świnoujściu

zamówienie na Bieżąca eksploatacja i serwis urządzeń oraz automatyki bezobsługowych i ogólnodostępnych toalet publicznych zlokalizowanych przy ul. Matejki oraz przy ul. Malczewskiego w Świnoujściu

nr sprawy WIZ.271.2.40.2019.SO

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Stanowisko Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Zakup i dostawa krzeseł obrotowych OFFIX R15G-3 SYNCRO IBRA TS 25 - 20 sztuk, rodzaj tkaniny obiciowej: OBAN, kolor tkaniny: EF-002 (grafit), na potrzeby Urzędu Miasta Świnoujście.

zamówienie na Zakup i dostawa krzeseł obrotowych OFFIX R15G-3 SYNCRO IBRA TS 25 - 20 sztuk, rodzaj tkaniny obiciowej: OBAN, kolor tkaniny: EF-002 (grafit), na potrzeby Urzędu Miasta Świnoujście.

nr sprawy WO.DG.271.84.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 lub w formie e-maila na adres: amackiewicz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu - Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 10 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

zamówienie na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu - Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 10 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

nr sprawy WIM.271.1.2.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platfomy zakupowej pod adresem:www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Dekoracja Miasta flagami narodowymi na słupach oświetlenia ulicznego.

zamówienie na Dekoracja Miasta flagami narodowymi na słupach oświetlenia ulicznego.

nr sprawy WOS.271.2.8.2019.JL

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Stanowisko Obsługi Interesantów

zamówienie na: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie plaży w tym Kąpieliska Uznam w 2019r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"

zamówienie na Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie plaży w tym Kąpieliska Uznam w 2019r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"

nr sprawy OSIR/ZP/4/2019

zamawiający Ośrodek Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert OSIR "Wyspiarz" , ul.Matejki 22.,Świnoujście/Sekretariat

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbiórki budynku gospodarczego położonego na działce nr 121 obręb 0007 przy ul. Rogozińskiego w Świnoujściu.

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbiórki budynku gospodarczego położonego na działce nr 121 obręb 0007 przy ul. Rogozińskiego w Świnoujściu.

nr sprawy WIZ.271..2.39.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Organizację internetowej oraz stacjonarnej sprzedaży biletów na rejsy żaglowcami w ramach Sail Świnoujście 2019, prowadzenie działań promujących internetową i stacjonarną sprzedaż biletów oraz świadczenie usług promujących wydarzenie żeglarskie Sail Świnoujście 2019.

zamówienie na Organizację internetowej oraz stacjonarnej sprzedaży biletów na rejsy żaglowcami w ramach Sail Świnoujście 2019, prowadzenie działań promujących internetową i stacjonarną sprzedaż biletów oraz świadczenie usług promujących wydarzenie żeglarskie Sail Świnoujście 2019.

nr sprawy WPT-P.0541.1.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul.Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowej przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Białoruskiej 2 w Świnoujściu.

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Białoruskiej 2 w Świnoujściu.

nr sprawy WIZ.271.2.38.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, lub na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: sprzedaż licencji

zamówienie na sprzedaż licencji

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: sprzedaż serwera

zamówienie na sprzedaż serwera

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego technicznego aranżacji sali wystawowej w budynku Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu Plac Rybaka 1

zamówienie na Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego technicznego aranżacji sali wystawowej w budynku Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu Plac Rybaka 1

nr sprawy MRMŚ 21/1/2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: „NA DOSTAWĘ I ZAGOSPODAROWANIE INFRASTRUKTURY WYPOSAŻENIA dla STREFY AKTYWNOŚCI w PROJEKCIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PN.: „SUPER PLAŻA WARSZÓW” W ŚWINOUJŚCIU”

zamówienie na „NA DOSTAWĘ I ZAGOSPODAROWANIE INFRASTRUKTURY WYPOSAŻENIA dla STREFY AKTYWNOŚCI w PROJEKCIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PN.: „SUPER PLAŻA WARSZÓW” W ŚWINOUJŚCIU”

nr sprawy OSIR/ZP/5/2019

zamawiający Ośrodek Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert OSIR "Wyspiarz" , ul.Matejki 22.,Świnoujście/Sekretariat

zamówienie na: Wykonanie miasteczka ruchu drogowego oraz gier podwórkowych na istniejącym boisku szkolnym przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu.

zamówienie na Wykonanie miasteczka ruchu drogowego oraz gier podwórkowych na istniejącym boisku szkolnym przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu.

nr sprawy WIZ.271.2.35.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Wykonanie robót budowlanych branży drogowej dotyczących: PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGOWEJ ALEI GŁÓWNEJ CMENTARZA KOMUNALNEGO W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. KARSIBORSKIEJ

zamówienie na Wykonanie robót budowlanych branży drogowej dotyczących: PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGOWEJ ALEI GŁÓWNEJ CMENTARZA KOMUNALNEGO W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. KARSIBORSKIEJ

nr sprawy WIM.271.2.161.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert w formie papierowej – Biuro Obsługi Interesanta, Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub w wersji elektroniczna na adres wim@um.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij