Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Dostawa artykułów i środków ochronnych na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej

zamówienie na Dostawa artykułów i środków ochronnych na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP/10/2020 Dostawa artykułów i środków ochronnych na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Żegluga Świnoujska

zamówienie na: Wykonanie diagnostyki hydraulika na jednostkach pływających typu Bielik należących do Żeglugi Świnoujskiej

zamówienie na Wykonanie diagnostyki hydraulika na jednostkach pływających typu Bielik należących do Żeglugi Świnoujskiej

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP/06/1/2020 Wykonanie diagnostyki hydraulika na jednostkach pływających typu Bielik należących do Żeglugi Świnoujskiej

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Żegluga Świnoujska

zamówienie na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu

zamówienie na Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.20.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Przebudowę ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

zamówienie na Przebudowę ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.6.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: serwer na potrzeby wirtualizacji

zamówienie na serwer na potrzeby wirtualizacji

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Malowanie sal lekcyjnych w pawilonie „A” budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu.

zamówienie na Malowanie sal lekcyjnych w pawilonie „A” budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIZ.271.2.67.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Przeprowadzenie deratyzacji na terenach położonych przy ul. 11 listopada w Świnoujściu, wskazanym w załączniku graficznym.

zamówienie na Przeprowadzenie deratyzacji na terenach położonych przy ul. 11 listopada w Świnoujściu, wskazanym w załączniku graficznym.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście SOI, ul. Wojska Polskiego 1/5

zamówienie na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu

zamówienie na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIM.271.1.8.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert w formie papierowej – Biuro Obsługi Interesanta, Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Wykonania robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej położonego w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4”

zamówienie na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Wykonania robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej położonego w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.242.51.TK.2020 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art.11 ust 8

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Klienta ZGM Świnoujście

zamówienie na: Założenie trawnika z siewu wraz z humusem na terenie placu zabaw w części "B" na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu

zamówienie na Założenie trawnika z siewu wraz z humusem na terenie placu zabaw w części "B" na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy WIM.271.2.74.2020KJ

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wojska Polskiego 1/5; na adres poczty elektronicznej wim@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Założenie trawnika z siewu wraz z humusowaniem na terenie placu zabaw w części „B” na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu

zamówienie na Założenie trawnika z siewu wraz z humusowaniem na terenie placu zabaw w części „B” na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIM.271.2.74.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert w formie papierowej – Biuro Obsługi Interesanta, Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub w wersji elektroniczna na adres wim@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Wyposażenie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu sali widowiskowo sportowej MDK przy ul. Matejki 11 a Świnoujściu.

zamówienie na Wyposażenie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu sali widowiskowo sportowej MDK przy ul. Matejki 11 a Świnoujściu.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIZ.271.2.57.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Stanowisko ds Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych z Mostu nad Starą Świną w celu aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miasto Świnoujście włącznie z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej.

zamówienie na Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych do wód powierzchniowych z Mostu nad Starą Świną w celu aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miasto Świnoujście włącznie z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy WIZ.271.2.65.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul. Woj. Polskiego 1/5, Biuro Obsługi Interesanta, wbogdal@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Ogrodzenie terenu po robotach rozbiórkowych byłej pralni na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu.

zamówienie na Ogrodzenie terenu po robotach rozbiórkowych byłej pralni na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIZ.271.2.66.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, lub na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Wykonania robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej położonego w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4

zamówienie na Wykonania robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej położonego w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.242.46TK.2020 Wykonania robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej położonego w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Klienta ZGM Świnoujście

zamówienie na: Remont dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 budynek „B” przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu.

zamówienie na Remont dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 budynek „B” przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIZ.271.2.64.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, lub na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Wykonanie nasadzeń krzewów wraz z założeniem trawnika wokół budynku komunalnego przy ul. Steyera 15 w Świnoujściu

zamówienie na Wykonanie nasadzeń krzewów wraz z założeniem trawnika wokół budynku komunalnego przy ul. Steyera 15 w Świnoujściu

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy WIM.271.2.70.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert w wersji elektronicznej na adres wim@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Pielęgnacja terenów zieleni przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Kościuszki oraz Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej.

zamówienie na Pielęgnacja terenów zieleni przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Kościuszki oraz Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIZ.271.2.61.2020.AS

zamawiający Gmina MIasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście;

zamówienie na: Obsługa składowiska materiałów i urządzeń drogowych przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu.

zamówienie na Obsługa składowiska materiałów i urządzeń drogowych przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIZ.271.2.62.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Woj. Polskiego 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Usługa polegająca na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie miasta Świnoujście w godzinach od 18.00 do 8.00 od poniedziałku do piątku, oraz całodobowo w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy.

zamówienie na Usługa polegająca na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie miasta Świnoujście w godzinach od 18.00 do 8.00 od poniedziałku do piątku, oraz całodobowo w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy WZP.8012.11.2020.KJ

zamawiający Gmina-Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesanta, Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Usługa polegająca na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie miasta Świnoujście - w godzinach od 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku (dni robocze).

zamówienie na Usługa polegająca na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie miasta Świnoujście - w godzinach od 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku (dni robocze).

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy WZP.8012.10.2020.KJ

zamawiający Gmina-Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesanta, Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Wykonanie przeglądu oraz remontu wałów śrubowych na jednostce pływającej Karsibór IV należącej do Żeglugi Świnoujskiej

zamówienie na Wykonanie przeglądu oraz remontu wałów śrubowych na jednostce pływającej Karsibór IV należącej do Żeglugi Świnoujskiej

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP/08/1/2020 Wykonanie przeglądu oraz remontu wałów śrubowych na jednostce pływającej Karsibór IV należącej do Żeglugi Świnoujskiej

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art.11 ust 8

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Żegluga Świnoujska

zamówienie na: Opracowanie zamiennego projektu kanalizacji deszczowej na odcinku od 0+16 do 0+440 km drogi wraz z zaprojektowaniem nowego kolektora kanalizacji deszczowej ze zrzutem do kanału portowego.

zamówienie na Opracowanie zamiennego projektu kanalizacji deszczowej na odcinku od 0+16 do 0+440 km drogi wraz z zaprojektowaniem nowego kolektora kanalizacji deszczowej ze zrzutem do kanału portowego.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIM.271.2.18.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert w formie papierowej – Biuro Obsługi Interesanta, Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub w wersji elektroniczna na adres wim@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Przebudowa instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych: Przedszkole Miejskie nr 3, Przedszkole Miejskie nr 9, Szkoła Podstawowa nr 4 w ramach zadań: „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta” oraz „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta"

zamówienie na Przebudowa instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych: Przedszkole Miejskie nr 3, Przedszkole Miejskie nr 9, Szkoła Podstawowa nr 4 w ramach zadań: „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta” oraz „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta"

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy WIM.271.1.14.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert w formie papierowej – Biuro Obsługi Interesanta, Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Przebudowa nawierzchni zjazdów do garaży budynku komunalnego przy ul. Steyera 15 w Świnoujściu

zamówienie na Przebudowa nawierzchni zjazdów do garaży budynku komunalnego przy ul. Steyera 15 w Świnoujściu

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy WIM.271.2.69.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert w formie papierowej – Biuro Obsługi Interesanta, Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub w wersji elektroniczna na adres wim@um.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij