Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 327 86 04


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Opracowanie dokumentu pn."Strategia rozwoju sportu Miasta Świnoujście na lata 2019-2028

zamówienie na Opracowanie dokumentu pn."Strategia rozwoju sportu Miasta Świnoujście na lata 2019-2028

nr sprawy WPT-KS.272.37.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul.Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Budowę obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93

zamówienie na Budowę obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93

nr sprawy WIM.271.1.13.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Miasto Świnoujście

zamówienie na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Miasto Świnoujście

nr sprawy WOS.271.1.2.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Zamówienie podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym UE

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Stanowisko Obsługi Interesantów

zamówienie na: Wykonanie prac remontowych i towarzyszących w lokalu mieszkalnym nr 5 położonym w budynku wielorodzinnym przy ul. Staszica 22 w Świnoujściu (lokal niezamieszkany, WM).

zamówienie na Wykonanie prac remontowych i towarzyszących w lokalu mieszkalnym nr 5 położonym w budynku wielorodzinnym przy ul. Staszica 22 w Świnoujściu (lokal niezamieszkany, WM).

nr sprawy ZP.242.58.1.6252.TK.2018

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa zgodnie z treścią ogłoszenia

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, I piętro, pokój Nr 219

zamówienie na: Wykonania i wymiany stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

zamówienie na Wykonania i wymiany stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

nr sprawy OL.242.69.6251.TK.2018

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa zgodnie z treścią ogłoszenia

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, I piętro, pokój Nr 219

zamówienie na: Wykonanie przebudowy i remontu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Świnoujściu przy ul. Niedziałkowskiego 4

zamówienie na Wykonanie przebudowy i remontu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Świnoujściu przy ul. Niedziałkowskiego 4

nr sprawy ZP.242.61.TK.2018

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art.11 ust 8

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, I piętro, pokój Nr 219-221

zamówienie na: Wykonanie prac w lokalu mieszkalnym nr 14 położonym w budynku wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 3 C w Świnoujściu

zamówienie na Wykonanie prac w lokalu mieszkalnym nr 14 położonym w budynku wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 3 C w Świnoujściu

nr sprawy ZP.242.56.1.6202.TK.2018

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art.11 ust 8

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, I piętro, pokój Nr 219-221

zamówienie na: Nadzór i eksploatację kotłowni gazowych wraz z wewnętrznymi instalacjami centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej i zimnej wody z cyrkulacją, zlokalizowanych w budynkach będących w administrowaniu ZGM położonych przy ul. H. Modrzejewskiej 20, ul. Węgierskiej 3, ul. S. Wyspiańskiego 35C i ul. K. W. Steyera 51 w Świnoujściu.

zamówienie na Nadzór i eksploatację kotłowni gazowych wraz z wewnętrznymi instalacjami centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej i zimnej wody z cyrkulacją, zlokalizowanych w budynkach będących w administrowaniu ZGM położonych przy ul. H. Modrzejewskiej 20, ul. Węgierskiej 3, ul. S. Wyspiańskiego 35C i ul. K. W. Steyera 51 w Świnoujściu.

nr sprawy ZP.242.66.6253.TK.2018

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa zgodnie z treścią ogłoszenia

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, I piętro, pokój Nr 219

zamówienie na: Nadzór i eksploatację węzła cieplnego wraz z wewnętrznymi instalacjami centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej i zimnej wody z cyrkulacją, zlokalizowanych w budynkach będących w administrowaniu ZGM położonych przy ul. Odrowców 7 oraz ul. Odrowców 9 w Świnoujściu

zamówienie na Nadzór i eksploatację węzła cieplnego wraz z wewnętrznymi instalacjami centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej i zimnej wody z cyrkulacją, zlokalizowanych w budynkach będących w administrowaniu ZGM położonych przy ul. Odrowców 7 oraz ul. Odrowców 9 w Świnoujściu

nr sprawy ZP.242.65.6254.TK.2018

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa zgodnie z treścią ogłoszenia

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, I piętro, pokój Nr 219

zamówienie na: Wykonanie przebudowy i scalenia oraz remontu dwóch lokali użytkowych w jeden lokal mieszkalny wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku mieszkalnym położonym w Świnoujściu przy ul. Barlickiego 23

zamówienie na Wykonanie przebudowy i scalenia oraz remontu dwóch lokali użytkowych w jeden lokal mieszkalny wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku mieszkalnym położonym w Świnoujściu przy ul. Barlickiego 23

nr sprawy ZP.242.51.1.TK.2018

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art.11 ust 8

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, I piętro, pokój Nr 219-221

zamówienie na: zakup i dostarczenie agregatu prądotwórczego

zamówienie na zakup i dostarczenie agregatu prądotwórczego

nr sprawy WZK.271.5.2018.GS

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres poczty elektronicznej wzk@um.swinoujscie.pl lub faxem na nr 91 321 44 26

zamówienie na: Sprzątanie lewobrzeża zgodnie z załącznikiem graficznym

zamówienie na Sprzątanie lewobrzeża zgodnie z załącznikiem graficznym

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Stanowisko Obsługi Interesantów

zamówienie na: Sprzątanie prawobrzeża zgodnie z załącznikiem graficznym

zamówienie na Sprzątanie prawobrzeża zgodnie z załącznikiem graficznym

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Stanowisko Obsługi Interesantów

zamówienie na: Budowę i przebudowę dróg w ramach zadania „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I” realizowana w formule zaprojektuj–wybuduj oraz budowę drogi rowerowej w ciągu ulicy Barlickiego w ramach zadania „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”

zamówienie na Budowę i przebudowę dróg w ramach zadania „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I” realizowana w formule zaprojektuj–wybuduj oraz budowę drogi rowerowej w ciągu ulicy Barlickiego w ramach zadania „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”

nr sprawy WIM.271.1.48.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi na zmianę sposobu ogrzewania wraz z remontem lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Paderewskiego 26 w Świnoujściu

zamówienie na Wykonanie dokumentacji w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi na zmianę sposobu ogrzewania wraz z remontem lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Paderewskiego 26 w Świnoujściu

nr sprawy ZP.242.60.1.TK.2018

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art.11 ust 8

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, I piętro, pokój Nr 219-221

zamówienie na: Utrzymanie czystości oraz porządku w budynkach i na terenach nieruchomości gminnych, administrowanych przez ZGM oraz pielęgnowanie terenów zielonych

zamówienie na Utrzymanie czystości oraz porządku w budynkach i na terenach nieruchomości gminnych, administrowanych przez ZGM oraz pielęgnowanie terenów zielonych

nr sprawy ZP.242.67.TK.2018

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art.11 ust 8

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, I piętro, pokój Nr 219-221

zamówienie na: Wykonanie prac remontowych i towarzyszących w lokalu mieszkalnym nr 8 położonym w budynku wielorodzinnym przy ul. H. Kołłątaja 26 w Świnoujściu (lokal niezamieszkany, WM).

zamówienie na Wykonanie prac remontowych i towarzyszących w lokalu mieszkalnym nr 8 położonym w budynku wielorodzinnym przy ul. H. Kołłątaja 26 w Świnoujściu (lokal niezamieszkany, WM).

nr sprawy ZP.242.57.1.7000.TK.2018

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

wartość szacunkowa zgodnie z treścią ogłoszenia

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, I piętro, pokój Nr 219-221

zamówienie na: Zakup i dostawę 50 szt. uchwytów flagowych.

zamówienie na Zakup i dostawę 50 szt. uchwytów flagowych.

nr sprawy WOS.2.62.2018.KL

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Stanowisko Obsługi Interesantów

zamówienie na: Zakup i dostawę 200 szt. flag narodowych (biało-czerwonych)

zamówienie na Zakup i dostawę 200 szt. flag narodowych (biało-czerwonych)

nr sprawy WOS.2.60.2018.KL

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Stanowisko Obsługi Interesantów

zamówienie na: wykonanie toreb promocyjnych wraz z nadrukiem dla Centrum Usługowo- Doradczego w Świnoujściu

zamówienie na wykonanie toreb promocyjnych wraz z nadrukiem dla Centrum Usługowo- Doradczego w Świnoujściu

nr sprawy WRG-CUD.042.20. 2018.KR

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres poczty elektronicznej cud@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Świąteczne dekoracje dla terenów Gminy Miasto Świnoujście.

zamówienie na Świąteczne dekoracje dla terenów Gminy Miasto Świnoujście.

nr sprawy WIZ.271.2.93.2018.AS

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście - Biuro Obsługi Interesanta;

zamówienie na: Wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli w zakresie instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynków lokali mieszkalnych i użytkowych oraz części wspólnych administrowanych przez ZGM Świnoujście

zamówienie na Wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli w zakresie instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynków lokali mieszkalnych i użytkowych oraz części wspólnych administrowanych przez ZGM Świnoujście

nr sprawy ZP.242.63.6006.TK.2018

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa zgodnie z treścią ogłoszenia

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, I piętro, pokój Nr 219-221

zamówienie na: Wykonanie i montaż altan rowerowych i śmietnikowych przy budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu.

zamówienie na Wykonanie i montaż altan rowerowych i śmietnikowych przy budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu.

nr sprawy ZP.242.59.1.6099.TK.2018

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa zgodnie z treścią ogłoszenia

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, I piętro, pokój Nr 219-221

zamówienie na: dostawę 6 szt. opon z homologacją w rozmiarze 9.00-20, liczba PR 14, odmiana TT, prędkość max 100km/h, rok produkcji 2018,nośność 2500 kg, średnica zewnętrzna 1012 mm.

zamówienie na dostawę 6 szt. opon z homologacją w rozmiarze 9.00-20, liczba PR 14, odmiana TT, prędkość max 100km/h, rok produkcji 2018,nośność 2500 kg, średnica zewnętrzna 1012 mm.

nr sprawy WSO.OSP.3032.94.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert faxem na nr 913278588 lub na adres: Urząd Miasta Świnoujście, Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: pełnienie roli prelegenta w czasie seminarium dla przedsiębiorców na temat : „Podatek VAT w obrocie transgranicznym- zagadnienia ogólne” .

zamówienie na pełnienie roli prelegenta w czasie seminarium dla przedsiębiorców na temat : „Podatek VAT w obrocie transgranicznym- zagadnienia ogólne” .

nr sprawy WRG-CUD.042.19.2018.RK

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres poczty elektronicznej cud@um.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij