Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Przebudowa ulicy 1 Maja w Świnoujściu

zamówienie na Przebudowa ulicy 1 Maja w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.5.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn. „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”,

zamówienie na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn. „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”,

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.13.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – Sektor 1”

zamówienie na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – Sektor 1”

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.22.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platfomy zakupowej pod adresem:www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: aktualizację map dla projektu „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”.

zamówienie na aktualizację map dla projektu „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.2.62.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert w formie papierowej – Biuro Obsługi Interesanta, Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub w wersji elektroniczna na adres wim@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Budowa osiedlowego mini parku na Warszowie

zamówienie na Budowa osiedlowego mini parku na Warszowie

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.9.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert w wersji papierowej - Stanowisko Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: aktualizację map dla projektu „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” – tzw. Obwodnica Bazy Las.

zamówienie na aktualizację map dla projektu „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” – tzw. Obwodnica Bazy Las.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.2.61.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert w formie papierowej – Biuro Obsługi Interesanta, Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub w wersji elektroniczna na adres wim@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: urządzenie wielofunkcyjne

zamówienie na urządzenie wielofunkcyjne

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa zgodnie z treścią ogłoszenia

termin składania ofert

zamówienie na: Malowanie sal lekcyjnych w pawilonie „B” i „C”budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu.

zamówienie na Malowanie sal lekcyjnych w pawilonie „B” i „C”budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIZ.271.2.75.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Wykonanie tynku natryskowego akustycznego na ścianach szczytowych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 budynek „B” przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu.

zamówienie na Wykonanie tynku natryskowego akustycznego na ścianach szczytowych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 budynek „B” przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIZ.271.2.74.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, lub na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu

zamówienie na Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.25.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert w formie papierowej – Biuro Obsługi Interesanta, Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5

zamówienie na: Przebudowę ul. Okólnej w Świnoujściu

zamówienie na Przebudowę ul. Okólnej w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.19.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Wykonanie instalacji elektrycznej awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego korytarzy w budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Świnoujściu wraz z projektem.

zamówienie na Wykonanie instalacji elektrycznej awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego korytarzy w budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Świnoujściu wraz z projektem.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIZ.271.2.64.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Stanowisko ds. Obsługi Interesantów,ul. Wojska Polskiego 1/5

zamówienie na: Remont posadzek w Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich 8 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 w Świnoujściu.

zamówienie na Remont posadzek w Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich 8 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 w Świnoujściu.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIZ.271.2.70.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z odtworzeniem powłok malarskich w pomieszczeniach nr: 32, 45, pokoju nauczycielskim i stołówce w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ulicy Kościuszki w Świnoujściu

zamówienie na Wymiana instalacji elektrycznej wraz z odtworzeniem powłok malarskich w pomieszczeniach nr: 32, 45, pokoju nauczycielskim i stołówce w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ulicy Kościuszki w Świnoujściu

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIZ.271.2.66.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Stanowisko ds. Obsługi Interesantów,ul. Wojska Polskiego 1/5

zamówienie na: Przebudowę lokalu użytkowego ze zmianą sposobu użytkowania na lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym w Świnoujściu przy ul. Monte Cassino 22

zamówienie na Przebudowę lokalu użytkowego ze zmianą sposobu użytkowania na lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym w Świnoujściu przy ul. Monte Cassino 22

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.242.50.TK.2019

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat ZGM Świnoujście

zamówienie na: Wymiany opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Świnoujściu wraz z projektem.

zamówienie na Wymiany opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Świnoujściu wraz z projektem.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIZ.271.2.63.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Stanowisko ds. Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5

zamówienie na: Wykonanie przebudowy części pomieszczeń na I piętrze w budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sosnowej 16 w Świnoujściu.

zamówienie na Wykonanie przebudowy części pomieszczeń na I piętrze w budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sosnowej 16 w Świnoujściu.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIZ.271.2.73.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Wymiana opraw oświetlenia sportowego sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu

zamówienie na Wymiana opraw oświetlenia sportowego sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIZ.271.2.62.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Stanowisko ds. Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5

zamówienie na: aktualizację map dla projektu „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu

zamówienie na aktualizację map dla projektu „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy WIM.271.2.51.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert w formie papierowej – Biuro Obsługi Interesanta, Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub w wersji elektroniczna na adres wim@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Świadczenie usługi w zakresie bieżącej konserwacji i obsługi platform dla niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

zamówienie na Świadczenie usługi w zakresie bieżącej konserwacji i obsługi platform dla niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.242.51.TK.2019

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat ZGM Świnoujście

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij