Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Dane kontaktowe

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Świnoujściu w latach 2020-2023.

zamówienie na Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Świnoujściu w latach 2020-2023.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIZ.271.1.6.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93” i „Budowa magazynu wojskowego oraz parkingu przy Komendzie Portu Wojennego”

zamówienie na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93” i „Budowa magazynu wojskowego oraz parkingu przy Komendzie Portu Wojennego”

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.42.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: WYBÓR WYKONAWCY W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ŚCIANY WSPINACZKOWEJ W SALI SPORTOWEJ PRZY CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I TURYSTYKI PRZY UL. GDYŃSKIEJ 26 W ŚWINOUJSCIU

zamówienie na WYBÓR WYKONAWCY W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ŚCIANY WSPINACZKOWEJ W SALI SPORTOWEJ PRZY CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I TURYSTYKI PRZY UL. GDYŃSKIEJ 26 W ŚWINOUJSCIU

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.4.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście-Stanowisko Obsługi Interesantów

zamówienie na: Całoroczne oczyszczanie i zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście

zamówienie na Całoroczne oczyszczanie i zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WOS.271.1.3.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania

zamówienie na: Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu

zamówienie na Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.48.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie/

zamówienie na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” oraz „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu” i „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”

zamówienie na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” oraz „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu” i „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.12.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie/

zamówienie na: tablety dla radnych

zamówienie na tablety dla radnych

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Przebudowa ul. Gradowej w Świnoujściu

zamówienie na Przebudowa ul. Gradowej w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.59.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Stanowisko Obsługi Interesantów

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zabudowy tarasu znajdującego się w budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Witosa 8 w Świnoujściu dla lokalizacji gabinetów do pracy korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi.

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zabudowy tarasu znajdującego się w budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Witosa 8 w Świnoujściu dla lokalizacji gabinetów do pracy korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIZ.271.2.11.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Dostawę i wymianę wodomierzy (zdalnego odczytu) w tym montaż plomb na c. w. u. i z. w. w lokalach mieszkalnych położonych w Świnoujściu oraz świadczenie usługi ich odczytu

zamówienie na Dostawę i wymianę wodomierzy (zdalnego odczytu) w tym montaż plomb na c. w. u. i z. w. w lokalach mieszkalnych położonych w Świnoujściu oraz świadczenie usługi ich odczytu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.242.108.2.TK.2019 Dostawę i wymianę wodomierzy (zdalnego odczytu) w tym montaż plomb na c. w. u. i z. w. w lokalach mieszkalnych położonych w Świnoujściu oraz świadczenie usługi ich odczytu

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat ZGM Świnoujście

zamówienie na: Obsługa składowiska materiałów i urządzeń drogowych przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu.

zamówienie na Obsługa składowiska materiałów i urządzeń drogowych przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIZ.271.2.9.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, Biuro Obsługi Interesantów.

zamówienie na: Realizacja 4 edycji programu interwencyjnego pn.:"FreD Goes Net"

zamówienie na Realizacja 4 edycji programu interwencyjnego pn.:"FreD Goes Net"

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WZP.8135.2.1.2020.DA

zamawiający Gmina-Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesanta Urząd Miasta Świnoujście

zamówienie na: Usunięcie 12 szt. drzew z terenu nieruchomości działki ewidencyjnej numer 61 obręb 6 przy ul. Wyspiańskiego 12 w Świnoujściu.

zamówienie na Usunięcie 12 szt. drzew z terenu nieruchomości działki ewidencyjnej numer 61 obręb 6 przy ul. Wyspiańskiego 12 w Świnoujściu.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIZ.271.2.10.2020.AS

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście - Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Wykonanie przeglądów rocznych stanu dróg.

zamówienie na Wykonanie przeglądów rocznych stanu dróg.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIZ.271.2.2.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul.Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście; Biuro Obsługi Interesanta.

zamówienie na: Wybór wykonawcy na realizację robót budowlanych zadania pn.: „Zielony zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu”

zamówienie na Wybór wykonawcy na realizację robót budowlanych zadania pn.: „Zielony zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu”

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.54.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5

zamówienie na: Wykonanie okresowych atestacji tratw ratunkowych na jednostkach pływających należących do Żeglugi Świnoujskiej

zamówienie na Wykonanie okresowych atestacji tratw ratunkowych na jednostkach pływających należących do Żeglugi Świnoujskiej

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP/02/2020 Wykonanie okresowych atestacji tratw ratunkowych na jednostkach pływających należących do Żeglugi Świnoujskiej

zamawiający Gmina Misto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art.11 ust 8

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekreetariat Żegluga Świnoujska

zamówienie na: Przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- lekarz psychiatra

zamówienie na Przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- lekarz psychiatra

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WZP.8141.1.10.2020.DA

zamawiający Gmina-Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesanta Urząd Miasta Świnoujście

zamówienie na: Przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- psycholog/specjalista psychoterapii uzależnień

zamówienie na Przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- psycholog/specjalista psychoterapii uzależnień

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WZP.8141.1.9.2020.DA

zamawiający Gmina-Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesanta Urząd Miasta Świnoujście

zamówienie na: Dostawa i montaż kotary grodzącej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 budynek „B” przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu.

zamówienie na Dostawa i montaż kotary grodzącej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 budynek „B” przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WI.271.2.8.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, lub na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Remont pomieszczeń magazynowych kuchni w kondygnacji piwnic budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu.

zamówienie na Remont pomieszczeń magazynowych kuchni w kondygnacji piwnic budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIZ.271.2.7.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij