Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury w Parku Zdrojowym w Świnoujściu w latach 2020-2023.

zamówienie na Bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury w Parku Zdrojowym w Świnoujściu w latach 2020-2023.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIZ.271.1.10.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: wykonanie projektu miejscowego planu rewitalizacji kwartału Zaułek Kościelny

zamówienie na wykonanie projektu miejscowego planu rewitalizacji kwartału Zaułek Kościelny

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WUA.271.4.2020.ASG

zamawiający gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

cena do 100.000 zł

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście ul.Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście (parter)

zamówienie na: Wykonanie nasadzeń krzewów wraz z założeniem trawnika wokół budynku przy ul. Steyera 15 w Świnoujściu

zamówienie na Wykonanie nasadzeń krzewów wraz z założeniem trawnika wokół budynku przy ul. Steyera 15 w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.2.92.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 Biuro Obsługi Interesantów, za pośrednictwem poczty elektonicznej na adres: wim@um.swinoujscie.pll

zamówienie na: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania „Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Świnoujściu”

zamówienie na Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania „Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Świnoujściu”

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.15.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: „Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22

zamówienie na „Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22

Status zamówienia aktualne

nr sprawy OSIR/ZP/1/2020

zamawiający Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art.11 ust 8

termin składania ofert

miejsce składania ofert OSiR Wyspiarz Świnoujście ul. Matejki 22

zamówienie na: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodka edukacyjno-rewalidacyjno-wychowawczego oraz do placówek wychowania przedszkolnego i szkół ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasto Świnoujście w roku szkolnym 2020/2021

zamówienie na Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodka edukacyjno-rewalidacyjno-wychowawczego oraz do placówek wychowania przedszkolnego i szkół ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasto Świnoujście w roku szkolnym 2020/2021

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WE.4464.4.1.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Wykonanie modyfikacji dokumentacji projektowej oznakowania szlaku kajakowego "44 wysp" na terenie Gminy Miasto Świnoujście

zamówienie na Wykonanie modyfikacji dokumentacji projektowej oznakowania szlaku kajakowego "44 wysp" na terenie Gminy Miasto Świnoujście

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WPT.434.8.2020.AK

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul.Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych modernizacji instalacji c.o. i instalacji oświetlenia wewnętrznego wraz z projektem wentylacji mechanicznej auli i sali praktycznej nauki zawodu a także audytem energetycznym Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki wraz ze Schroniskiem Młodzieżowym przy ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu oraz sprawowania nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robót na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej

zamówienie na Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych modernizacji instalacji c.o. i instalacji oświetlenia wewnętrznego wraz z projektem wentylacji mechanicznej auli i sali praktycznej nauki zawodu a także audytem energetycznym Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki wraz ze Schroniskiem Młodzieżowym przy ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu oraz sprawowania nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robót na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.2.77.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie cenowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert w wersji elektroniczna na adres wim@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Wykonanie badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych i sprawdzających wraz z pobieraniem prób dla głównych asortymentów robót drogowych, mostowych i branżowych dla zadania inwestycyjnego „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”

zamówienie na Wykonanie badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych i sprawdzających wraz z pobieraniem prób dla głównych asortymentów robót drogowych, mostowych i branżowych dla zadania inwestycyjnego „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WPF.042.3.2017

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres: tunel@um.swinoujscie.pl do dnia 5 sierpnia lub złożyć na Stanowisku Obsługi Interesanta Urzędu Miasta ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Dostawa artykułów i środków ochronnych na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej

zamówienie na Dostawa artykułów i środków ochronnych na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP/10/2020 Dostawa artykułów i środków ochronnych na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Żegluga Świnoujska

zamówienie na: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej (również dla osób z niepełnosprawnościami) w ramach projektu "Zdalna Szkoła+"

zamówienie na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej (również dla osób z niepełnosprawnościami) w ramach projektu "Zdalna Szkoła+"

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WE.271.1.1.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

zamówienie na: Wykonanie wymiany zniszczonego ogrodzenia części terenu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Karsiborskiej 14 w Świnoujściu.

zamówienie na Wykonanie wymiany zniszczonego ogrodzenia części terenu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Karsiborskiej 14 w Świnoujściu.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIZ.271.2.72.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, lub na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Wykonanie diagnostyki hydraulika na jednostkach pływających typu Bielik należących do Żeglugi Świnoujskiej

zamówienie na Wykonanie diagnostyki hydraulika na jednostkach pływających typu Bielik należących do Żeglugi Świnoujskiej

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP/06/1/2020 Wykonanie diagnostyki hydraulika na jednostkach pływających typu Bielik należących do Żeglugi Świnoujskiej

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Żegluga Świnoujska

zamówienie na: usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Świnoujście w 2020 r. (tj. demontaż wyrobów zawierających azbest oraz transport odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia).

zamówienie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Świnoujście w 2020 r. (tj. demontaż wyrobów zawierających azbest oraz transport odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia).

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WOS.271.2.17.2020.AP

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesantów

zamówienie na: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz sanitarnej na zadaniu pn.:"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza w Świnoujściu"

zamówienie na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz sanitarnej na zadaniu pn.:"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza w Świnoujściu"

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIM.271.2.88.2020.KJ

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 lub na adres wim@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu

zamówienie na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIM.271.1.26.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Stanowisko Obsługi Interesantów

zamówienie na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu

zamówienie na Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy WIM.271.1.20.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Przebudowę ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

zamówienie na Przebudowę ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIM.271.1.6.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Wykonanie robót malarskich w sali gimnastycznej budynku „B” Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu.

zamówienie na Wykonanie robót malarskich w sali gimnastycznej budynku „B” Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy WIZ.271.2.71.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Obsługa i bieżące utrzymanie ogólnodostępnej automatycznej toalety miejskiej,zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu.

zamówienie na Obsługa i bieżące utrzymanie ogólnodostępnej automatycznej toalety miejskiej,zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIZ.271.2.70.2020.SO

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij