Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia centrum usług "Mulnik" w Świnoujściu

zamówienie na Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia centrum usług "Mulnik" w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.40.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU INWESTYCJI pn. REWITALIZACJA TERENÓW POWOJSKOWYCH W CELU UTWORZENIA CENTRUM USŁUG „ MULNIK”

zamówienie na WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU INWESTYCJI pn. REWITALIZACJA TERENÓW POWOJSKOWYCH W CELU UTWORZENIA CENTRUM USŁUG „ MULNIK”

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.39.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Zielony zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu

zamówienie na Zielony zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.44.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Budowa osiedlowego mini parku na Warszowie

zamówienie na Budowa osiedlowego mini parku na Warszowie

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.27.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym nr 10 położonym w budynku wielorodzinnym w Świnoujściu przy ul. Monte Cassino 22a

zamówienie na Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym nr 10 położonym w budynku wielorodzinnym w Świnoujściu przy ul. Monte Cassino 22a

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP242.54.1.TK.2019

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat ZGM Świnoujście

zamówienie na: Przebudowę i podział lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku wielorodzinnym w Świnoujściu przy ul. J. Matejki 15

zamówienie na Przebudowę i podział lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku wielorodzinnym w Świnoujściu przy ul. J. Matejki 15

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.242.64.TK.2019

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat ZGM Świnoujście

zamówienie na: dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej syreny elektronicznej

zamówienie na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej syreny elektronicznej

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WZK.271.2.2019.GS

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście –Stanowisko ds. Obsługi Interesantów, pocztą e-mailową na adres wzk@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Wykonanie robót remontowo – budowlanych przystosowania istniejącej sali lekcyjnej dla utworzenia nowoczesnego szkolnego laboratorium nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 6 budynek „B” ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu.

zamówienie na Wykonanie robót remontowo – budowlanych przystosowania istniejącej sali lekcyjnej dla utworzenia nowoczesnego szkolnego laboratorium nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 6 budynek „B” ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIZ.271.2.87.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Budowa toru rowerowego pumptrack przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu

zamówienie na Budowa toru rowerowego pumptrack przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.33.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

zamówienie na: Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu na ulicę Steyera w Świnoujściu

zamówienie na Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu na ulicę Steyera w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.2.84.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres poczty elektronicznej wim@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – sektor 1

zamówienie na Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – sektor 1

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.35.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Przebudowę ul. Gdyńskiej w Świnoujściu

zamówienie na Przebudowę ul. Gdyńskiej w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.41.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – etap II w Ognicy - część lądowa

zamówienie na Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – etap II w Ognicy - część lądowa

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.32.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Dokonanie klasyfikacji ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej dla drogi krajowej nr 3 w granicach administracyjnych Gminy Miasto Świnoujście (długość drogi ok. 9,243 km)

zamówienie na Dokonanie klasyfikacji ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej dla drogi krajowej nr 3 w granicach administracyjnych Gminy Miasto Świnoujście (długość drogi ok. 9,243 km)

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIZ.271.2.84.2019.ŁS

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa zapytanie ofertowe poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście – Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Roboty remontowe po likwidacji sklepiku szkolnego na korytarzu w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu.

zamówienie na Roboty remontowe po likwidacji sklepiku szkolnego na korytarzu w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIZ.271.2.86.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Zapytanie ofertowe na wykonanie wizualizacji projektowanych garażoparkingów na terenie miasta Świnoujście dla trzech lokalizacji: rejon skrzyżowania ul. 11 Listopada i ul. Rycerskiej, ul. Rybaki na odcinku pomiędzy ul. Grunwaldzką i Wybrzeżem Władysława IV, rejon pomiędzy ul. Hugo Kołłątaja i ul. Kujawską

zamówienie na Zapytanie ofertowe na wykonanie wizualizacji projektowanych garażoparkingów na terenie miasta Świnoujście dla trzech lokalizacji: rejon skrzyżowania ul. 11 Listopada i ul. Rycerskiej, ul. Rybaki na odcinku pomiędzy ul. Grunwaldzką i Wybrzeżem Władysława IV, rejon pomiędzy ul. Hugo Kołłątaja i ul. Kujawską

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WUA.271.25.2019.JD

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa zapytanie ofertowe poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, Stanowisko ds. Obsługi Interesantów

zamówienie na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Świnoujście w 2019 r. (tj. demontaż wyrobów zawierających azbest oraz transport odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia).

zamówienie na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Świnoujście w 2019 r. (tj. demontaż wyrobów zawierających azbest oraz transport odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia).

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WOS.271.2.16.2019.AP

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wentylacji w nw. lokalach mieszkalnych położonych w Świnoujściu przy ul. Gdyńskiej 29a/3, Gdyńskiej 30/7 i 11 (lokale zamieszkałe, WM).

zamówienie na Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wentylacji w nw. lokalach mieszkalnych położonych w Świnoujściu przy ul. Gdyńskiej 29a/3, Gdyńskiej 30/7 i 11 (lokale zamieszkałe, WM).

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.242.63.TK.2019

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat ZGM Świnoujście

zamówienie na: Przebudowa ulicy 1 Maja w Świnoujściu

zamówienie na Przebudowa ulicy 1 Maja w Świnoujściu

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIM.271.1.5.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej - Etap 1

zamówienie na Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej - Etap 1

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WIM.271.2.81.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres poczty elektronicznej wim@um.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij