Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 327 86 04


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla wybranych inwestycji kubaturowych Gminy Miasta Świnoujście realizowanych w latach 2018-2021

zamówienie na Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla wybranych inwestycji kubaturowych Gminy Miasta Świnoujście realizowanych w latach 2018-2021

nr sprawy WIM.271.1.31.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi na przebudowę 2 lokali użytkowych i zmianę sposobu użytkowania na lokale mieszkalne.

zamówienie na Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi na przebudowę 2 lokali użytkowych i zmianę sposobu użytkowania na lokale mieszkalne.

nr sprawy ZP.242.51.TK.2018

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art.11 ust 8

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, I piętro, pokój Nr 219

zamówienie na: Wykonanie przebudowy z remontem lokalu mieszkalnego nr 10 wraz z wewnętrznymi instalacjami położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. J. Piłsudskiego 33 w Świnoujściu (pustostan, WM).

zamówienie na Wykonanie przebudowy z remontem lokalu mieszkalnego nr 10 wraz z wewnętrznymi instalacjami położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. J. Piłsudskiego 33 w Świnoujściu (pustostan, WM).

nr sprawy OL.242.53.4915.TK.2018

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa zgodnie z treścią ogłoszenia

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, I piętro, pokój Nr 219

zamówienie na: Budowę i przebudowę dróg w ramach zadania „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I” realizowana w formule zaprojektuj–wybuduj oraz budowę drogi rowerowej w ciągu ulicy Barlickiego w ramach zadania „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”

zamówienie na Budowę i przebudowę dróg w ramach zadania „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I” realizowana w formule zaprojektuj–wybuduj oraz budowę drogi rowerowej w ciągu ulicy Barlickiego w ramach zadania „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”

nr sprawy WIM.271.1.48.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącym boisku szkolnym zlokalizowanym przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu.

zamówienie na Wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącym boisku szkolnym zlokalizowanym przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu.

nr sprawy WIZ.271.1.8.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Dostawa dwóch defibrylatorów Lifepak CR Plus oraz detektorów wielogazowych Drager X-am 2500 szt. 2

zamówienie na Dostawa dwóch defibrylatorów Lifepak CR Plus oraz detektorów wielogazowych Drager X-am 2500 szt. 2

nr sprawy WSO.OSP.3032.67.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesantów

zamówienie na: BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO CZYNSZOWEGO, ZLOKALIZOWANEGO W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. KONTRADMIRAŁA WŁODZIMIERZA STEYERA W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

zamówienie na BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO CZYNSZOWEGO, ZLOKALIZOWANEGO W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. KONTRADMIRAŁA WŁODZIMIERZA STEYERA W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

nr sprawy 01/LOKUM/2018/PN

zamawiający LOKUM SPÓŁKA Z O.O.

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Siedziba spółki LOKUM Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 12/210 A, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Miejskiego przy ul. Chopina 30 w Świnoujściu

zamówienie na Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Miejskiego przy ul. Chopina 30 w Świnoujściu

nr sprawy WIM.271.1.60.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z zadaniem „Budowa promenady wzdłuż ulicy Uzdrowiskowej na odcinku od wjazdu do hotelu Radisson Blu Resort do skrzyżowania z Aleją Interferie w Świnoujściu"

zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z zadaniem „Budowa promenady wzdłuż ulicy Uzdrowiskowej na odcinku od wjazdu do hotelu Radisson Blu Resort do skrzyżowania z Aleją Interferie w Świnoujściu"

nr sprawy WIM.271.2.109.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert w formie papierowej – Biuro Obsługi Interesanta, Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście , wersja elektroniczna na adres wim@um.swinoujscie.pl lub fax 91 327 06 29

zamówienie na: Promocja Miasta Świnoujście poprzez sport realizowana przez zespół piłki nożnej, biorący udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej.

zamówienie na Promocja Miasta Świnoujście poprzez sport realizowana przez zespół piłki nożnej, biorący udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej.

nr sprawy WPT.KS.272.22.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez utworzenie 3 aktywnych przejść dla pieszych w Świnoujściu” w ramach rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”

zamówienie na „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez utworzenie 3 aktywnych przejść dla pieszych w Świnoujściu” w ramach rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”

nr sprawy WIZ.271.2.71.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Remont i przebudowa istniejącego ogrodzenia części terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (budynek „B”) ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu

zamówienie na Remont i przebudowa istniejącego ogrodzenia części terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (budynek „B”) ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu

nr sprawy WIZ.271.2.75.2018.LK

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujścia, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Remont rowu melioracyjnego „A” na odcinku ok. 713 mb od ul. Grunwaldzkiej w stronę ROD „KOTWICA w Świnoujściu

zamówienie na Remont rowu melioracyjnego „A” na odcinku ok. 713 mb od ul. Grunwaldzkiej w stronę ROD „KOTWICA w Świnoujściu

nr sprawy WIZ.271.2.68.2018.GM

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście- BOI ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Opracowanie projektu graficznego, składu, wydruku i dostawy 20.000 szt. broszur, 2.000 szt. plakatów i 1 szt. roll-up.

zamówienie na Opracowanie projektu graficznego, składu, wydruku i dostawy 20.000 szt. broszur, 2.000 szt. plakatów i 1 szt. roll-up.

nr sprawy WOS.271.2.18.2018.NF

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Biuro Obsługi InteresantówUrząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na wybranych odcinkach drogi pieszo-jezdnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu

zamówienie na Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na wybranych odcinkach drogi pieszo-jezdnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu

nr sprawy WIZ.271.1.4.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesanta

zamówienie na: zamontowanie rynien na 3 szt. zadaszeń nad stołami do handlu na Targowisku Miejskim w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4a

zamówienie na zamontowanie rynien na 3 szt. zadaszeń nad stołami do handlu na Targowisku Miejskim w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4a

nr sprawy WIZ.271.2.70.2018.KL

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Świnoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujscie

zamówienie na: sprzedaż fabrycznie nowych drukarek

zamówienie na sprzedaż fabrycznie nowych drukarek

nr sprawy BTI.271.3.13.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: sprzedaż monochromatycznego wielofunkcyjnego urządzenia z możliwością druku

zamówienie na sprzedaż monochromatycznego wielofunkcyjnego urządzenia z możliwością druku

nr sprawy BTI.271.3.14.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Przebudowę dróg powiatowych i gminnych – etap II – przebudowa ulic: Szmaragdowa, Toruńska, Trentowskiego, Kasprowicza, Roosevelta oraz przebudowa wjazdu z ulicy Wojska Polskiego do Urzędu Miasta w Świnoujściu

zamówienie na Przebudowę dróg powiatowych i gminnych – etap II – przebudowa ulic: Szmaragdowa, Toruńska, Trentowskiego, Kasprowicza, Roosevelta oraz przebudowa wjazdu z ulicy Wojska Polskiego do Urzędu Miasta w Świnoujściu

nr sprawy WIM.271.1.43.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: druk broszury "Podsumowanie kadencji 2014-2018"

zamówienie na druk broszury "Podsumowanie kadencji 2014-2018"

nr sprawy WRG.272.1.3.2018.KR

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście-

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij