Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Dane kontaktowe

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania: „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu

zamówienie na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania: „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.2.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: „Wykonanie pomiarów ruchu drogowego i hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach miasta Świnoujście”.

zamówienie na „Wykonanie pomiarów ruchu drogowego i hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach miasta Świnoujście”.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIZ.271.1.6.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście – Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Przebudowa ul. Gradowej w Świnoujściu

zamówienie na Przebudowa ul. Gradowej w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.59.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście- Stanowisko Obsługi Interesantów

zamówienie na: Przebudowę lokalu użytkowego położonego w budynku wielorodzinnym w Świnoujściu przy ul. N. Barlickiego 4 ze zmianą sposobu użytkowania oraz podziałem na dwa niezależne lokale mieszkalne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

zamówienie na Przebudowę lokalu użytkowego położonego w budynku wielorodzinnym w Świnoujściu przy ul. N. Barlickiego 4 ze zmianą sposobu użytkowania oraz podziałem na dwa niezależne lokale mieszkalne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.242.12.TK.2020 Przebudowę lokalu użytkowego położonego w budynku wielorodzinnym w Świnoujściu przy ul. N. Barlickiego 4 ze zmianą sposobu użytkowania oraz podziałem na dwa niezależne lokale mieszkalne

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art.11 ust 8

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat ZGM Świnoujście

zamówienie na: Zakup, dostawa i wniesienie sprzętu IT do Żeglugi Świnoujskiej

zamówienie na Zakup, dostawa i wniesienie sprzętu IT do Żeglugi Świnoujskiej

Status zamówienia aktualne

nr sprawy Z/07/2020 Zakup, dostawa i wniesienie sprzętu IT do Żeglugi Świnoujskiej

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Żeglugi Świnoujskiej

zamówienie na: Wykonanie okresowych atestacji tratw ratunkowych na jednostkach pływających należących do Żeglugi Świnoujskiej

zamówienie na Wykonanie okresowych atestacji tratw ratunkowych na jednostkach pływających należących do Żeglugi Świnoujskiej

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.02.1.2020 Wykonanie okresowych atestacji tratw ratunkowych na jednostkach pływających należących do Żeglugi Świnoujskiej

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art.11 ust 8

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Żegluga Świnoujska

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi dla 7 lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielorodzinnych położonych w Świnoujściu w zakresie zmiany sposobu ogrzewania

zamówienie na Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi dla 7 lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielorodzinnych położonych w Świnoujściu w zakresie zmiany sposobu ogrzewania

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.242.4.TK.2020 Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi dla 7

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art.11 ust 8

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat ZGM Świnoujście

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi na przebudowę i zmianę sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. I. Paderewskiego 15 w Świnoujściu

zamówienie na Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi na przebudowę i zmianę sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. I. Paderewskiego 15 w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.242.3.TK.2020 Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi na przebudowę i zmianę sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego nr 3

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art.11 ust 8

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat ZGM Świnoujście

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi na przebudowę i zmianę sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 6 w Świnoujściu

zamówienie na Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi na przebudowę i zmianę sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 6 w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.242.1.TK.2020 Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi na przebudowę

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art.11 ust 8

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat ZGM Świnoujście

zamówienie na: Wykonanie mechanizmu śrubowego do pomostów należących do Żeglugi Świnoujskiej

zamówienie na Wykonanie mechanizmu śrubowego do pomostów należących do Żeglugi Świnoujskiej

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.03.2020 Wykonanie mechanizmu śrubowego do pomostów należących do Żeglugi Świnoujskiej

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Żegluga Świnoujska

zamówienie na: Dostawę artykułów biurowych i tonerów na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej

zamówienie na Dostawę artykułów biurowych i tonerów na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej

Status zamówienia aktualne

nr sprawy Z/05/1/2020 Dostawę artykułów biurowych i tonerów na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zaproszenie do składania ofert

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Żegluga Świnoujska

zamówienie na: Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do: 1. zajęć z kinezjologii w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Świnoujściu, ul. Szkolna 1, 72-600 Świnoujście; 2. zajęć koszykarskich w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu, ul. Stanisława Staszica 17, 72-600 Świnoujście

zamówienie na Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do: 1. zajęć z kinezjologii w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Świnoujściu, ul. Szkolna 1, 72-600 Świnoujście; 2. zajęć koszykarskich w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu, ul. Stanisława Staszica 17, 72-600 Świnoujście

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WE.271.3.2020

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

zamówienie na: Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Świnoujściu w latach 2020-2023.

zamówienie na Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Świnoujściu w latach 2020-2023.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIZ.271.1.6.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Gminy Miasto Świnoujście na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

zamówienie na Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Gminy Miasto Świnoujście na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WOS.271.2.5.2020.JT

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Świadczenie usługi przechowywania pojazdów usuniętych z dróg Gminy Miasta Świnoujście na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

zamówienie na Świadczenie usługi przechowywania pojazdów usuniętych z dróg Gminy Miasta Świnoujście na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WOS.271.2.4.2020.JT

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij