Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Pielęgnację i utrzymanie zieleni w pasach dróg krajowych, powiatowych i gminnych, na terenie Gminy Miasto Świnoujście w latach 2019 - 2022

zamówienie na Pielęgnację i utrzymanie zieleni w pasach dróg krajowych, powiatowych i gminnych, na terenie Gminy Miasto Świnoujście w latach 2019 - 2022

nr sprawy WIZ.271.1.9.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi na przebudowę lokalu użytkowego w budynku mieszkalno-usługowym położonym przy ul. Sosnowej 22-24 w Świnoujściu

zamówienie na Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi na przebudowę lokalu użytkowego w budynku mieszkalno-usługowym położonym przy ul. Sosnowej 22-24 w Świnoujściu

nr sprawy ZP.242.7.TK.2019

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 60.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Swinoujściu - Sekretariat

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi dla lokali mieszkalnych nr 5 i 6 położonych w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Łużyckiej 4 w Świnoujściu.

zamówienie na Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi dla lokali mieszkalnych nr 5 i 6 położonych w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Łużyckiej 4 w Świnoujściu.

nr sprawy ZP.242.9.TK.2019

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 60.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu - Sekretariat

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi dla lokali mieszkalnych nr 4 i 6 położonych w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 8 w Świnoujściu

zamówienie na Wykonanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz kosztorysami inwestorskimi dla lokali mieszkalnych nr 4 i 6 położonych w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 8 w Świnoujściu

nr sprawy ZP.242.5.TK.2019

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 60.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu - Sekretariat

zamówienie na: Wynajem, obsługa i bieżące utrzymanie toalet przenośnych na terenie gminy miasto Świnoujście w latach 2019-2020

zamówienie na Wynajem, obsługa i bieżące utrzymanie toalet przenośnych na terenie gminy miasto Świnoujście w latach 2019-2020

nr sprawy WIZ.271.1.2.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście, Stanowisko ds. Obsługi Interesantów

zamówienie na: wynajęcie sali konferencyjnej i zapewnienie usług cateringu podczas Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców „Turystyka wodna czynnikiem rozwoju gospodarczego na polsko-niemieckim obszarze Euroregionu Pomerania”. Szacowana ilość uczestników 100 osób. Forum organizowane przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania, w ramach realizacji projektu - Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch- Oderland w ramach Interregu VA.

zamówienie na wynajęcie sali konferencyjnej i zapewnienie usług cateringu podczas Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców „Turystyka wodna czynnikiem rozwoju gospodarczego na polsko-niemieckim obszarze Euroregionu Pomerania”. Szacowana ilość uczestników 100 osób. Forum organizowane przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania, w ramach realizacji projektu - Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch- Oderland w ramach Interregu VA.

nr sprawy WRG-CUD.042.06.2019.RK

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert cud@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: zapewnienie technicznej obsługi tłumaczenia symultanicznego podczas Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców, organizowanego w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkich-Oderland - Interreg VA”

zamówienie na zapewnienie technicznej obsługi tłumaczenia symultanicznego podczas Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców, organizowanego w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkich-Oderland - Interreg VA”

nr sprawy WRG-CUD.042.03.2019 KR

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert cud@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór w Świnoujściu, sporządzanego na podstawie uchwały nr LX/448/2018 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28.06.2018 r.

zamówienie na Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór w Świnoujściu, sporządzanego na podstawie uchwały nr LX/448/2018 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28.06.2018 r.

nr sprawy WUA.721.2.2019.JD

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście,72-600 - Biuro Obsługi Interesantów

zamówienie na: Wykonanie remontu instalacji wentylacji mechanicznej kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 oraz wentylacji pomieszczenia gospodarczego w poziomie piwnicy w Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Świnoujściu.

zamówienie na Wykonanie remontu instalacji wentylacji mechanicznej kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 oraz wentylacji pomieszczenia gospodarczego w poziomie piwnicy w Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich 8 w Świnoujściu.

nr sprawy WIZ.271.2.19.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: wykonanie papierowych toreb promocyjnych ( eco) wraz z nadrukiem, dla Centrum Usługowo- Doradczego w Świnoujściu. w ramach realizacji projektu Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch- Oderland w ramach Interregu VA”

zamówienie na wykonanie papierowych toreb promocyjnych ( eco) wraz z nadrukiem, dla Centrum Usługowo- Doradczego w Świnoujściu. w ramach realizacji projektu Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch- Oderland w ramach Interregu VA”

nr sprawy WRG-CUD.042.05.2019 KR

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert cud@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Montaż stojaków rowerowych na terenie miasta Świnoujście

zamówienie na Montaż stojaków rowerowych na terenie miasta Świnoujście

nr sprawy WIM.271.2.1.2019 MS

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert W wersji papierowej - Stanowisko Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu – budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jachtowej i ul.Barlickiego w Świnoujściu

zamówienie na Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu – budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jachtowej i ul.Barlickiego w Świnoujściu

nr sprawy WIM.271.1.67.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert w wersji papierowej - Stanowisko Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Zakup pilarko-zagłębiarki Mafell MT 55 cc MidiMAX w systenerze T-MAX z szyną 1,6 m.

zamówienie na Zakup pilarko-zagłębiarki Mafell MT 55 cc MidiMAX w systenerze T-MAX z szyną 1,6 m.

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa zapytanie ofertowe poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Stanowisko Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 lub w formie e-maila na adres: amackiewicz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: Wykonanie modernizacji istniejącego systemu elektronicznej ochrony obiektu w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Świnoujściu.

zamówienie na Wykonanie modernizacji istniejącego systemu elektronicznej ochrony obiektu w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Świnoujściu.

nr sprawy WIZ.271.2.17.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, Biuro Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, na skrzynkę poczty elektronicznej wiz@um.swinoujscie.pl

zamówienie na: „Przebudowa ulicy Odrzańskiej w Świnoujściu”

zamówienie na „Przebudowa ulicy Odrzańskiej w Świnoujściu”

nr sprawy WIIM.271.1.55.2018

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert W wersji papierowej - Stanowisko Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij