Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adaptacja sali lekcyjnej na węzeł sanitarny oraz przebudowa pomieszczeń biblioteki i czytelni w budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Adaptacja sali lekcyjnej na węzeł sanitarny oraz przebudowa pomieszczeń biblioteki i czytelni w budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NR LO/ZP/340/1/2009 na wykonanie zadania: „Adaptacja sali lekcyjnej na węzeł sanitarny oraz przebudowa pomieszczeń biblioteki i czytelni w budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu”. I. Zamawiający 1. Nazwa: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I 2. Adres: ul. Niedziałkowskiego 2 3. Kod pocztowy: 72-600 4. Miejscowość: Świnoujście 5. Województwo: zachodniopomorskie II. Tryb i przedmiot zamówienia 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 2. Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony III. Najkorzystniejsza oferta 1. Zakład Budowlany „EFEKT” Sp.J., ul. Leśmiana7, 72-600 Świnoujście 2. Cena oferty wybranej: cena ryczałtowa brutto 387 321,67 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 67/100). 3. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta . IV. Wykonawcy, którzy złożyli oferty. • Zakład Budowlany „EFEKT” Sp.J., ul. Leśmiana7, 72-600 Świnoujście V. Streszczenie oferty i porównania ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z pkt. 18.2 SIWZ/LO/ZP/340/1/2009 decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez ofertę, obliczona przez komisję przetargową wg poniższego schematu. Punktacja: punkty za cenę obliczane są według wzoru: Pc = (Cmin / Cp) x 100 pkt. gdzie: Cmin - cena ryczałtowa brutto najniższa, Cp - cena ryczałtowa brutto rozpatrywana. Oferty uzyskały następującą łączną punktację: Pc1= (387 321,67/387 321,67) x 100 = 100,00 pkt

TreśćUrząd Miasta Świnoujścia  ogłoszenie o zamówieniu.pdf (315kB)
Urząd Miasta Świnoujścia  OPIS.pdf (70kB)
Urząd Miasta Świnoujścia  Specyfikacja.pdf (281kB)
Urząd Miasta Świnoujścia  zał. nr 2 Umowa.PDF (155kB)
Urząd Miasta Świnoujścia  zał. nr 1 Oferta.PDF (120kB)
Urząd Miasta Świnoujścia  zał. nr 2_1_1 zakres rzeczowy.PDF (77kB)
Urząd Miasta Świnoujścia  zał. nr _2_1_2 wykaz elementów rozliczeniowych.PDF (183kB)
Urząd Miasta Świnoujścia  zał. nr_2_2_ karta gwarancyjna.PDF (154kB)
Urząd Miasta Świnoujścia  zał. nr _2_3 wykaz dokumentacji.PDF (96kB)
Urząd Miasta Świnoujścia  zał. nr 3 specyfikacja techniczna.PDF (259kB)
Urząd Miasta Świnoujścia  01-Opis.pdf (93kB)
Urząd Miasta Świnoujścia  01-Opis techniczny_E.pdf (32kB)
Urząd Miasta Świnoujścia  02-Informacja BIOZ.pdf (133kB)
Urząd Miasta Świnoujścia  zał. nr_4_art. 22 ust.1.PDF (145kB)
Urząd Miasta Świnoujścia  zał. nr_5_ wykaz osób.PDF (113kB)
Urząd Miasta Świnoujścia  zał. nr_6 wykaz części zamówienia.PDF (147kB)
Urząd Miasta Świnoujścia  zał. nr_7 wykaz wykonanych zadań.PDF (139kB)

Budowlane.part01.exe
Budowlane.part02.rar
Budowlane.part03.rar
Budowlane.part04.rar
Budowlane.part05.rar
Budowlane.part06.rar
Elektryczne.part01.exe
Elektryczne.part02.rar
sanitarne.exe

Załączniki

sanitarne.exe exe, 528 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij