Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej wraz z budową oświetlenia ulicy oraz wykonaniem zagospodarowania zieleni na odcinku od wyjazdu z przejścia granicznego do skrzyżowania z ul. Krzywą (od Hm 4+20 do Hm 8+56,81) oraz budowa kanalizacji deszczowej, przełożenie i zabezpieczenie linii kablowych niskiego i średniego napięcia, renowacja rowu przydrożnego i przebudowa istniejących ogrodzeń na odcinku od granicy Państwa do skrzyżowania z ul. Krzywą (od Hm 0+00 do Hm 8+56,81).

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej wraz z budową oświetlenia ulicy oraz wykonaniem zagospodarowania zieleni na odcinku od wyjazdu z przejścia granicznego do skrzyżowania z ul. Krzywą (od Hm 4+20 do Hm 8+56,81) oraz budowa kanalizacji deszczowej, przełożenie i zabezpieczenie linii kablowych niskiego i średniego napięcia, renowacja rowu przydrożnego i przebudowa istniejących ogrodzeń na odcinku od granicy Państwa do skrzyżowania z ul. Krzywą (od Hm 0+00 do Hm 8+56,81).

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Prezydent Miasta Świnoujścia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa powyżej 60.000 euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Załącznik 2b INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu nr WIM/ZP/340/27/2006 I. Zamawiający 1. Nazwa: Gmina Miasto Świnoujście 2. Adres: ul. Wojska Polskiego 1/5 3. Kod pocztowy: 72-600 4. Miejscowość: Świnoujście 5. Województwo: Zachodniopomorskie II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP Tak Nr BZP - 217 Pozycja - 43547 Data - 22.08.2006r. III. Tryb i przedmiot zamówienia 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej jako transgranicznej drogi turystycznej do przejścia granicznego Świnoujście-Garz – etap I. V. Wybór oferty 1. Oznaczenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): nie dotyczy 2. Wykonawca: a. Nazwa: NCC Roads Sp. z o.o. b. Adres: ul. Lotników 1D c. Kod pocztowy: 73-102 d. Miejscowość: Stargard Szczeciński e. Województwo: Zachodniopomorskie 3. Cena oferty wybranej: 6.578.818,28 złotych (słownie złotych: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście 28/100)

Treść

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Oferta

Załącznik Nr 2.1 do SIWZ - Zakres rzeczowo-finansowy

Załącznik Nr 2.2 do SIWZ - Wykaz dokumentacji projektowej

Załącznik Nr 2 - Projekt Umowy

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Zabezpieczenie należytego wykonania

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór karty gwarancyjnej

Dokumentacja projektowa

Branża elektroenergetyczna

Projekt drogowy

Projekt wzmocnienia podłoża

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zieleni

Przebudowa ogrodzeń

Renowacja rowu

Specyfikacje techniczne

Kanalizacja deszczowa 1

Plan_Swin_Etap_I_Model (w 8 częściach)

plan_Swin_etap_I Model (1).001

plan_Swin_etap_I Model (1).002

plan_Swin_etap_I Model (1).003

plan_Swin_etap_I Model (1).004

plan_Swin_etap_I Model (1).005

plan_Swin_etap_I Model (1).006

plan_Swin_etap_I Model (1).007

plan_Swin_etap_I Model (1).crc

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ z dnia 31.08.2006r.

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 06-09, 07-09 i 08-09.doc

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 11-09.doc

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 12-09.doc

Zmiana terminu otwarcia ofert

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU OTWARCIA OFERT 2.doc

Modyfikacja SIWZ 2

Modyfikacja nr 2 SIWZ z dnia 14-09.zip

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij