W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Kontakt

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Młodszy wychowawca - pełny wymiar czasu pracy

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

stanowisko Młodszy wychowawca - pełny wymiar czasu pracy

miejsce pracy Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Świnoujściu, przy ul. Piastowskiej 55

termin składania ofert

miejsce składania ofert osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko wychowawcy”, przesłać pocztą na adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście lub w formie skanów na adres mailowy: wpow.swinoujscie@onet.pl

Treść

Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Świnoujściu, przy ul. Piastowskiej 55 poszukuje pracownika na wolne stanowisko pracy.
I.    Określenie stanowiska: młodszy wychowawca. 
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wynagrodzenie: 3800 zł  brutto + wysługa
II.    Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,
b) brak pozbawienia, zawieszenia i ograniczenia władzy rodzicielskiej,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
e) zdolność do pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy,
f) znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 821),
g) umiejętność rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz podejmowania natychmiastowych działań naprawczych w sytuacjach trudnych z dzieckiem.
III. Wymagania dodatkowe: 
a)    ogólna wiedza z zakresu pracy z dzieckiem z zaburzeniami,
b)    ogólna znajomość przepisów prawa dotyczących postępowania z małoletnimi i innych regulacji bezpośrednio związanych z wykonywaną pracą (kodeks rodzinny i opiekuńczy)
c)    cechy osobowościowe: empatia, samodzielność, asertywność, odporność na stres, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dyspozycyjność.
IV .Zakres zadań: planowanie i realizacja procesu wychowawczego, opieka i prowadzenie zajęć z grupą, indywidualna praca z dzieckiem. 
V. Wymagane dokumenty: 
•    kwestionariusz osobowy dla kandydata na pracownika,
•    list motywacyjny,
•    dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania oferowanej pracy: kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (przedstawienie oryginałów do wglądu przed podpisaniem umowy)
•    oświadczenia kandydata zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm).
VI. Terminy składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć, w terminie do dnia 15.01.2021 r. osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko wychowawcy”, przesłać pocztą na adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście lub w formie skanów na adres mailowy: wpow.swinoujscie@onet.pl.
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.                                                                                VII. Termin rozpoczęcia pracy – 01.02.2021

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane