Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Specjalista ds. kadr i administracji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Specjalista ds. kadr i administracji

miejsce pracy Żłobek Miejski w Świnoujściu ul. Wyspiańskiego 2

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Żłobka Miejskiego w Świnoujściu ul. Wyspiańskiego 2

Treść

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Świnoujściu ul. Wyspiańskiego 2, przyjmie kandydata do pracy w wymiarze pełnego etatu na stanowisko urzędnicze specjalista ds.  kadr  i administracji.

Umowa na czas określony, po umowie na czas określony istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. Wymagania niezbędne:

                  1.1            zakresie kadr  (minimum 2-letni staż pracy w administracji publicznej lub 4-letni staż pracy zawodowej posiadanie obywatelstwa polskiego;

                  1.2            posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

                  1.3            niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

                  1.4            nieposzlakowana opinia;

                  1.5            stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

                  1.6            wykształcenie wyższe (preferowana specjalizacja w zakresie zarządzania, prawa pracy, administracji);

                  1.7            posiadanie doświadczenia w pracy w).

2. Wymagania dodatkowe:

2.1.      znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,  ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu

             Świadczeń Socjalnych, przepisów samorządowych;

2.2.      umiejętność obsługi komputera ( znajomość programu Vulcan:  Kadry Optivum,   Inwentarz Optivum

             oraz  pakietu Ms Office, );

2.3.      praktyczna znajomość zagadnień kadrowych;

2.4.     samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;

2.5.      wysoka kultura osobista;

2.6.     umiejętności analityczne i interpersonalne;

2.7.     umiejętność pracy w zespole;

2.8.      umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

3. Zakres obowiązków:

3.1.     kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników - papierowo i elektronicznie,

3.2.     przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania

            umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;

3.3.     prowadzenie archiwum akt;

3.4.     prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż. pracownika, szkoleń z zakresu udzielania

            pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kontrola ich aktualności;

3.5.     prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;

3.6.     prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją środków trwałych i nietrwałych placówki w formie

            papierowej i elektronicznej zgodnie z ustawą o rachunkowości;

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

4.1.    list motywacyjny;

4.2.    CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

4.3.    kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4.4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.5.    kserokopie świadectw pracy;


4.6.    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo

           umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności

          instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo

         karne skarbowe;

4.7.     oświadczenie o treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  art. 4 ust.11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.

 

        5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie żłobka  w terminie do 27 lipca 2018 r. do

        godz. 12:00 

5.1. Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne będą  zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 27.07.2018r.

5.2. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Żłobku Miejskim  w Świnoujściu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

5.3. Procedurę naboru przeprowadza się również w przypadku złożenia dokumentów przez jednego tylko kandydata;


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 -321 45 07


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij