Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Specjalista ds. księgowości (1) (księgowość) 1/2 etatu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Małgorzata Antończyk , Świnoujście

uzasadnienie wyboru O wyborze kandydata zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie zadań na w/w stanowisku. Pani Małgorzata Antończyk wykazała się wiedzą merytoryczną wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

Szczegóły

stanowisko Specjalista ds. księgowości (1) (księgowość) 1/2 etatu

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 6 Świnoujście), na adres: ul. Staszica 17, 72-600 Świnoujście

Treść

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu
poszukuje kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze
I.    Określenie stanowiska
Specjalista ds. księgowości (1)
(księgowość)
Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
1.    obywatelstwo polskie,
2.    wykształcenie minimum średnie,
3.    doświadczenie zawodowe na stanowiskach finansowo-księgowych,
4.    znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług,
5.    znajomość obsługi komputera – edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
6.    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7.    niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia pu-blicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8.    nieposzlakowana opinia.
II.    Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1.    doświadczenie w obsłudze programu finansowo-księgowego,
2.    predyspozycje osobowościowe:
a)    sumienność,
b)    dokładność,
c)    odpowiedzialność,
d)    skuteczność działania,
e)     komunikatywność i umiejętność współpracy.  
III.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.    prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych Szkoły Podstawowej nr 6,
2.    prowadzenie ewidencji analitycznej kont rozrachunkowych,
3.    prowadzenie analizy należności Szkoły,
4.    sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie prowadzonych ewidencji księgowych,
5.    rozliczanie  sprzedaży obiadów,
IV.    Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1.    praca przy monitorze ekranowym,
2.    brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
3.    czas pracy: ½ etatu – 20 godzin tygodniowo,
4.    wysiłek umysłowy.
V.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    list motywacyjny,
2.    życiorys (cv) – musi być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
5.    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
6.    kopia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
7.    oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
8.    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
VI.    Miejsce wykonywania pracy:
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Świnoujściu, ul. Staszica 17.
VII.    Forma i okres zatrudnienia – umowa o pracę – ½ etatu
VIII.    Sposób i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 23.04.2018 r. do godziny 14:00 (uwaga: liczy się data wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 6  Świnouj-ście), na adres: ul. Staszica 17, 72-600 Świnoujście  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Księgowości”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 321-37-07 w. 19

Uwaga:
O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oferty, które wpłyną do Szkoły niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatry-wane.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij