Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Specjalista ds. księgowości

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Specjalista ds. księgowości

miejsce pracy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 (pok. Nr 27)

Treść

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. księgowości w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu.

Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. księgowości.

  1. I.                Adres jednostki:

Centrum Edukacji

Zawodowej i Turystyki

w Świnoujściu

ul. Gdyńska 26

72-600 Świnoujście


  1. II.              Określenie stanowiska:

Specjalista ds. księgowości


  1. III.            Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
  2. 1.     Wymagania niezbędne:

1)     Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia podyplomowe i 4 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe

lub

Ukończona średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i 5 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe.

2)     Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3)     Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4)     Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań.

5)     Nieposzlakowana opinia.

  1. 2.     Wymagania dodatkowe:

1)     Umiejętność obsługi komputera i programów: PŁATNIK, VULCAN, EXEL.

2)     Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, oświatowych, podatkowych, płacowych, ZUS i PFRON.

3)     Umiejętność pracy w zespole.

4)     Umiejętność planowania i organizowania pracy.

5)     Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań z zakresu pracy administracyjno- biurowej.

6)     Predyspozycje do samokształcenia, komunikatywność.


  1. IV.             Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     Sporządzanie list płac i innych dokumentów związanych z wynagrodzeniami.

2)     Sporządzanie miesięcznych/rocznych deklaracji rozliczeniowych dot. podatku dochodowego od osób fizycznych  i deklaracji ZUS.

3)     Prowadzenie dokumentacji i rozliczanie stypendiów dla uczniów.

4)     Sporządzanie dokumentacji i wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

IV a.    Warunki pracy

1)     1/2 etatu.

2)     Praca jednozmianowa.

3)     4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku.

4)     20 godzin tygodniowo.

5)     Miejsce wykonywania pracy: w budynku Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki            w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26

6)     Umowa na czas określony, po umowie na czas określony istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

IV b.         Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był niższy niż 6 %.  

 

  1. V.              Wymagane dokumenty:

1)     Życiorys.

2)     List motywacyjny

3)     Kopie dokumentów, potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

4)     Kopie  dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

5)     Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

6)     Oświadczenia o:

a)     Posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b)     Posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)     Niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

d)     Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922).


  1. VI.            Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko                Specjalisty ds. księgowości w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu” do dnia 26 marca 2018 r. w sekretariacie Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki  w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 (pok. Nr 27) do godz. 10.00. Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu i w Biuletynie Informacji Publicznej CEZiT  http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2978

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem tel. 91 321 45 66

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wybrane będą do odebrania u Kierownika Administracyjno- Gospodarczego/ Kadry ( pok. Nr 29).

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij