Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Kierownik ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Kierownik ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

miejsce pracy Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o.

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Komunikacjt Autobusowej Sp. z o.o. ul. Karsiborska 33a , 72-600 Świnoujście

Treść

Zarząd „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, ul. Karsiborska 33a , 72-600 Świnoujście (zwana dalej Spółką),  ogłasza:

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Kierownika ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu

I.    Opis stanowiska i wymagań:


Kandydaci na stanowisko Kierownika ds. Techniczno-Eksploatacyjnych powinni posiadać:


 1. wykształcenie wyższe techniczne,
 2. co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
 3. dobrą znajomość prawa o transporcie drogowym, publicznym transporcie zbiorowym, zamówień publicznych

ponadto dla Kandydatów na stanowisko Kierownika ds. Techniczno-Eksploatacyjnych dodatkowym atutem będzie:

 1. znajomość przepisów z sektora ochrony  środowiska, prawa budowlanego,
 2. znajomość języków obcych (szczególnie pożądany język niemiecki).

II.    Zgłoszenia kandydatów i proces wyboru:


 1. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie siedziby Spółki.
 2. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Kierownika ds. Techniczno-Eksploatacyjnych”, do dnia  19.03.2018r. do godz. 12:00.
 3. W przypadku przesłania ofert pocztą lub pocztą kurierską decyduje data i godzina wpływu do Spółki.
 4. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

a)       list motywacyjny i życiorys zawodowy (z podaniem adresu do korespondencji, adresu e-mailowego i telefonu kontaktowego),

b)       kserokopie dokumentów potwierdzających:

- ukończenie studiów wyższych,

- kwalifikacje zawodowe do zajmowanego stanowiska,  

- dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, które kandydat uważa za istotne.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może być zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów.


c)       oświadczenie o:

- korzystaniu z pełni praw publicznych,

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- braku prowadzenia postępowania przeciwko kandydatowi  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub    

 postępowanie dyscyplinarne,
- zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 922 ze zm.).


 1. Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci, których zgłoszenia nie będą podlegały rozpatrzeniu, zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, a złożone dokumenty im zwrócone.
 2. Wybrani przez Zarząd Spółki, na podstawie pisemnych zgłoszeń kandydaci, wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej, o terminie której zostaną poinformowani (e-mailem lub telefonicznie).  
 3. Zarząd Spółki  zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela:

Prezes Zarządu Elżbieta Bogdanowicz, tel.: 91 321 45 40.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij