Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Animator obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie unieważnienia

uzasadnienie unieważnienia Na ogłoszony nabór nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne, w związku z powyższym stanowisko nie zostało obsadzone.

Szczegóły

stanowisko Animator obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 6 budynek B przy ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu

Treść

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu budynek B przy ul. Kościuszki 11

poszukuje kandydatów do pracy na  stanowisko: Animatora obiektu sportowego


I.  Określenie  stanowiska

Animator obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

II.  Wymagania niezbędne:

 • • Ukończony 18 rok życia,
 • • Wykształcenie średnie lub wyższe preferowany kierunek wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja,
 • • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora,
 • • Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz. U. j. t. z 2014 poz. 715 ze zm.).

III.   Wymagania dodatkowe:

 • • Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji,
 • • Przygotowanie pedagogiczne,
 • • Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

IV.   Zakres wykonywanych czynności:

 1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych, w tym dla
  1. dzieci i młodzieży,
  2. osób dorosłych i seniorów,
  3. osób niepełnosprawnych,
  4. rodzin.
 2. Współpraca z szkołami w celu promocji aktywności fizycznej.
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.
 4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu.
 5. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
 6. Promocja Gminy Świnoujście poprzez działalność prowadzoną na obiektach Orlik.
 7. Angażowanie się w akcje organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 8. Dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie.
 9. Nadzór nad korzystaniem z kompleksu boisk.
 10. Prowadzenie harmonogramu i statystyk korzystania z kompleksu boisk.

V.   Wymagane dokumenty:

 • • Życiorys (CV), z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn.zm.)",   
 • • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • • Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • • Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
 • • Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 • • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora i oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 • • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • • Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

VI.   Miejsce wykonywania pracy – Boisko ORLIK Świnoujście, ul. Kościuszki 11.

VII.  Forma i okres zatrudnienia – Umowa zlecenie w godzinach ustalonych w regulaminie, który

         określa zasady i tryb korzystania z kompleksu boisk „Orlik 2012" w Świnoujściu (69 godzin   

         miesięcznie).

VIII. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 30 marca 2018 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6 budynek B przy ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu z dopiskiem „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012″.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl).


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij