Rejestry

Rejestr skarg

Sposób udostępnienia Informacje udzielane są bezpośrednio osobie zainteresowanej na jej ustny wniosek przez odpowiedniego pracownika Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli ul. Wojska Polskiego 1/2 II piętro pok. 205 i 206 [...]

Rejestr petycji

1/2017 Petycja wielokrotna w sprawie ochrony przyrody w ŚwinoujściuNa podstawie Art. 11 ust. 1 i 2 zarządzono łączne rozpatrywanie wniesionych petycji, okres oczekiwania na dalsze petycje ogranicza się do 02.10.2017 r.Data złożenia [...]

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Świnoujście, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. [...]

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta Świnoujście

Sposób udostępnienia Dane udostępniane są zainteresowanym zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie [...]

Rejestr stowarzyszeń (bez sportowych)

  Sposób udostępnienia Dane udostępniane są zainteresowanym zgodnie z ustawą z 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) i ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie [...]

Rejestr obiektów na terenie miasta, w których prowadzony jest wypoczynek dzieci i młodzieży oraz wypoczynek w ramach akcji ``zielone szkoły``

Sposób udostępnienia Informacje udzielane są bezpośrednio osobie zainteresowanej na jej ustny wniosek przez pracownika Wydziału Edukacji pok. 324 [...]

Rejestr samorządowych instytucji kultury

Sposób udostępnienia Informacje udzielane są bezpośrednio osobie zainteresowanej na jej ustny wniosek przez pracownika Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu ul. Wojska Polskiego 1/2a pok. 217 [...]

Księga Małżeństw

Sposób udostępnienia Księgi Małżeństw od 1946 r. dostępne w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego pok. 4 na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej [...]

Rejestr zaświadczeń dla banków, zakładów pracy dotyczących wykupu lokali

Sposób udostępnienia Dane są udostępniane przez pracowników Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 209, w miarę możliwości niezwłocznie (na ustny wniosek), w pozostałych przypadkach na wniosek pisemny, w terminie 14 dni, [...]

Rejestr wniosków dotyczących samodzielności lokali

Sposób udostępnienia Dane są udostępniane przez pracowników Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 209, w miarę możliwości niezwłocznie (na ustny wniosek), w pozostałych przypadkach na wniosek pisemny, w terminie 14 dni, [...]

Rejestr umów o wykonanie wyceny lokalu oraz udziału w gruncie

Sposób udostępnienia Dane są udostępniane przez pracowników Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 209, w miarę możliwości niezwłocznie (na ustny wniosek), w pozostałych przypadkach na wniosek pisemny, w terminie 14 dni, [...]

Rejestr zwierząt i roślin chronionych na podstawie Konwencji Waszyngtońskiej

Sposób udostępnienia Informacje udzielane są bezpośrednio osobie zainteresowanej na jej ustny wniosek przez odpowiedniego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa ul. Wyspiańskiego 35c pok. 204 [...]

Rejestr form ochronnych przyrody ( rezerwaty, parki, użytki ekologiczne )

Sposób udostępnienia Informacje udzielane są bezpośrednio osobie zainteresowanej na jej ustny wniosek przez odpowiedniego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa ul. Wyspiańskiego 35c pok. 204 [...]

Rejestr decyzji o wycince drzew

Sposób udostępnienia Informacje udzielane są bezpośrednio osobie zainteresowanej na jej ustny wniosek przez odpowiedniego pracownika Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 321 B [...]

Rejestr decyzji wodnoprawnych

Sposób udostępnienia Informacje udzielane są bezpośrednio osobie zainteresowanej na jej ustny wniosek przez odpowiedniego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa ul. Wyspiańskiego 35c pok. 204 [...]

Rejestr decyzji o hałasie

Sposób udostępnienia Informacje udzielane są bezpośrednio osobie zainteresowanej na jej ustny wniosek przez odpowiedniego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa ul. Wyspiańskiego 35c pok. 205 [...]

Rejestr decyzji o odpadach

Sposób udostępnienia Informacje udzielane są bezpośrednio osobie zainteresowanej na jej ustny wniosek przez odpowiedniego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa ul. Wyspiańskiego 35c pok. 203 [...]

Rejestr decyzji o zanieczyszczeniu powietrza

Sposób udostępnienia Informacje udzielane są bezpośrednio osobie zainteresowanej na jej ustny wniosek przez odpowiedniego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa ul. Wyspiańskiego 35c pok. 204 [...]

Rejestr decyzji geologicznych

Sposób udostępnienia Informacje udzielane są bezpośrednio osobie zainteresowanej na jej ustny wniosek przez odpowiedniego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa ul. Wyspiańskiego 35c pok. 203 [...]

Rejestr wydawanych oznakowań ( herbów ) na taksówki

Sposób udostępnienia Informacje udzielane są bezpośrednio osobie zainteresowanej na jej ustny wniosek przez odpowiedniego pracownika Wydziału Komunikacji ul. Wojska Polskiego 1/2 pok. 6 [...]

Rejestr wydanych : dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych znaków legalizacyjnych i kart pojazdów

Sposób udostępnienia Zgodnie z ustawą "Prawo o ruchu drogowym", dane udostępnia się : Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, [...]

Rejestr rozpłodników

Sposób udostępnienia Informacje udzielane są bezpośrednio osobie zainteresowanej na jej ustny wniosek przez odpowiedniego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa ul. Wyspiańskiego 35c  pok. 204 [...]

Rejestr decyzji o promieniowaniu

Sposób udostępnienia Informacje udzielane są bezpośrednio osobie zainteresowanej na jej ustny wniosek przez odpowiedniego pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska pok. 317 [...]

Rejestr wydawanych zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Sposób udostępnienia Informacje udzielane są bezpośrednio osobie zainteresowanej na jej ustny wniosek przez odpowiedniego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa ul. Wyspiańskiego 35c  pok. 204 [...]

Rejestr druków dotyczących rejestracji pojazdów

Sposób udostępnienia Zgodnie z ustawą "Prawo o ruchu drogowym", dane udostępnia się : Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, [...]

Rejestr tablic rejstracyjnych

Sposób udostępnienia Zgodnie z ustawą "Prawo o ruchu drogowym", dane udostępnia się : Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, [...]

Rejestr przedpoborowych ( dla każdego rocznika podlegającego rejestracji )

Sposób udostępnienia Dane udostępniane są zainteresowanym zgodnie z ustawą z 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) i ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych [...]

Rejestr wyborców

Sposób udostępnienia Dane udostępniane są zainteresowanym zgodnie z ustawą z 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) i ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych [...]

Rejestr mieszkańców miasta ( obecnych i byłych )

Sposób udostępnienia Dane udostępniane są zainteresowanym zgodnie z ustawą z 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) i ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych [...]

Księga Urodzeń

Sposób udostępnienia Księgi Urodzeń od 1946 r. dostępne w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego pok. 4 na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej [...]

Księga Zgonów

Sposób udostępnienia Księgi Zgonów od 1946 r. dostępne w Wydziale Spraw Obywatelskich i  Urzędzie Stanu Cywilnego pok. 4 na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej [...]

Rejestr wpływających wniosków o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Sposób udostępnienia Dane są udostępniane przez pracowników Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 210, na wniosek innych wydziałów tut. Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego itp. Natomiast dla osób postronnych informacje nie [...]

Rejestr aktów notarialnych dotyczących sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta Świnoujścia

Sposób udostępnienia Dane są udostępniane przez pracowników Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 210, na wniosek innych wydziałów tut. Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego itp. Natomiast dla osób postronnych informacje nie [...]

Rejestr komputerowy użytkowników wieczystych, w tym pierwszych opłat rocznych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu m. Świnoujścia

Sposób udostępnienia Dane są udostępniane przez pracowników Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 210, na wniosek innych wydziałów tut. Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego itp. Natomiast dla osób postronnych informacje nie [...]

Rejestr zmian użytkowników wieczystych

Sposób udostępnienia Dane są udostępniane przez pracowników Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 210, na wniosek innych wydziałów tut. Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego itp. Natomiast dla osób postronnych informacje nie [...]

Rejestr wpływających wniosków w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Miasta

Sposób udostępnienia Dane są udostępniane przez pracowników Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 207A na żądanie innych wydziałów tut. Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego itp. Natomiast dla osób postronnych informacje w [...]

Rejestr umów dzierżaw stałych

Sposób udostępnienia Dane są udostępniane przez pracowników Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 207A na żądanie innych wydziałów tut. Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego itp. Natomiast dla osób postronnych informacje w [...]

Rejestr umów dzierżaw sezonowych

Sposób udostępnienia Dane są udostępniane przez pracowników Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 207A na żądanie innych wydziałów tut. Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego itp. Natomiast dla osób postronnych informacje w [...]

Rejestr faktur VAT oraz faktur i not korygujących -w zakresie dzierżaw

Sposób udostępnienia Dane są udostępniane przez pracowników Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 207A na żądanie innych wydziałów tut. Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego itp. Natomiast dla osób postronnych informacje w [...]

Rejestr faktur VAT -w zakresie sprzedaży nieruchomości oraz lokali użytkowych

Sposób udostępnienia Dane są udostępniane przez pracowników Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 209 na żądanie innych wydziałów tut. Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego itp. Natomiast dla osób postronnych informacje w [...]

Rejestr dowodów osobistych

Sposób udostępnienia Dane udostępniane są zainteresowanym zgodnie z ustawą z 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) i ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych [...]

Rejestr wydanych decyzji z zakresu zmiany imion i nazwisk

Sposób udostępnienia Dane udostępniane są zainteresowanym zgodnie z ustawą z 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) i ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych [...]

Rejestr postępowań administracyjnych

Sposób udostępnienia Dane udostępniane są zainteresowanym zgodnie z ustawą z 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) i ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych [...]

Rejestr użytkowników wieczystych na gruntach Skarbu Państwa

  Sposób udostępnienia Dane są udostępniane przez pracowników Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206 na żądanie innych wydziałów tut. Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego itp. Natomiast dla osób postronnych [...]

Rejestr dzierżawców na gruntach Skarbu Państwa

  Sposób udostępnienia Dane są udostępniane przez pracowników Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206 na żądanie innych wydziałów tut. Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego itp. Natomiast dla osób postronnych [...]

Rejestr VAT za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa

  Sposób udostępnienia Dane są udostępniane przez pracowników Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206 na żądanie innych wydziałów tut. Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego itp. Natomiast dla osób postronnych [...]

Rejestr skomunalizowanych nieruchomości

  Sposób udostępnienia Dane są udostępniane przez pracowników Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 109 na żądanie innych wydziałów tut. Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego itp. Natomiast dla osób postronnych [...]

Rejestr sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz oddawania gruntu w użytkowanie wieczyste albo jego sprzedaży

  Sposób udostępnienia Dane są udostępniane przez pracowników Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 209, w miarę możliwości niezwłocznie (na ustny wniosek), w pozostałych przypadkach na wniosek pisemny, w [...]

Rejestr spraw dotyczących sprostowań aktów notarialnych

  Sposób udostępnienia Dane są udostępniane przez pracowników Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 209, w miarę możliwości niezwłocznie (na ustny wniosek), w pozostałych przypadkach na wniosek pisemny, w [...]

Rejestr spraw dotyczących wspólnot mieszkaniowych

  Sposób udostępnienia Dane są udostępniane przez pracowników Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 209, w miarę możliwości niezwłocznie (na ustny wniosek), w pozostałych przypadkach na wniosek pisemny, w [...]

Rejestr wniosków o wykup lokalu

  Sposób udostępnienia Dane są udostępniane przez pracowników Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 209, w miarę możliwości niezwłocznie (na ustny wniosek), w pozostałych przypadkach na wniosek pisemny, w [...]

Rejestr wydawanych kart wędkarskich

  Sposób udostępnienia Informacje udzielane są bezpośrednio osobie zainteresowanej na jej ustny wniosek przez odpowiedniego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa ul. Wyspiańskiego 35c  pok. 204 [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij