2015

2013 | 2014 | 2015

(46-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwujących (...) elementów systemu automatyki (...)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(45-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

( 44 - 2015) Wykonanie inspekcji TV kanalizacji sanitarnej oraz opracowanie opinii Technicznej - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(43-2015)Wykonanie projektu technicznego budowlano-wykonawczego dla zadania: Przebudowa kolektora sanitarnego z przepompowni P4 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(42-2015)Wykonanie projektu technicznego budowlano-wykonawczego dla zadania: Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Kościuszki oraz Wilków Morskich ( od ul. Staszica do ul. Kościuszki) - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

( 41-2015) Wykonanie projektu technicznego budowlano-wykonawczego dla zadania: Przebudowa kolektora sanitarnego tłocznego zrzutowego o śr. 400 mm z przepompowni ścieków P2 na oczyszczalnię ścieków- INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(40-2015) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wojska Polskiego w Świnoujściu - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(39-2015) INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni po robotach ziemnych ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(38-2015)Informacja o unieważnieniu postępowania - Sprzedaż agregatu prądotwórczego oraz agregatu sprężarkowego S300

Znak sprawy: 59/2015Sprzedaż agregatu prądotwórczego oraz agregatu sprężarkowego S300Termin składania ofert upłynął w dniu 15.11.2015r. o godz.: 11:00 [...]

(37-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Przetarg Ustny nieograniczony na dzierżawę działek

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg ustny nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(36-2015) Remont Przepompowni P1 przy ul. Bolesława Chrobrego w Świnoujściu - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(35-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy - II

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(34-2015)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Sprzedaż koparko-ładowarki kołowej JCB 3CX

Znak sprawy: 53/2015Sprzedaż koparko-ładowarki kołowej JCB 3CXTermin składania ofert upłynął w dniu 22.09.2015r. o godz. 11:00  [...]

(33-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świnoujściu w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świnoujściu w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016znak sprawy 43/2015Termin składania ofert upłynął w dniu 02.09.2015r. o godz.: 13:30 [...]

(32-2015)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Zakup wraz z dostawą 2 spręzarek

znak sprawy 50/2015Zakup z dostawą dwóch sprężarekTermin składania ofert upłynął w dniu 17.08.2015r. o godz.: 13:00 [...]

(26-2015) informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Okresowy przegląd i konserwacja urządzeń transportu bliskiego - UTB w okresie 24 miesięcy

Znak sprawy: 42/2015Okresowy przegląd i konserwacja urządzeń transportu bliskiego - UTB w okresie 24 miesięcyTermin składania ofert upłynął w dniu 16.07.2015 o godz.: 13:30 [...]

( 31 -2015 ) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Odbiór i zagospodarowanie skratek o kodzie 190801 z oczyszczalni ścieków w Świnoujściu

znak sprawy 49/2015 Odbiór i zagospodarowanie skratek o kodzie 190801 z oczyszczalni ścieków w ŚwinoujściuTermin składania ofert upłynął w dniu 04.08.2015r. o godz.: 13:00 [...]

( 30-2015 ) Okresowy serwis generatorów TBG 234 V 8 DUTZ-MWM - UNIEWAŻNIENIE

Znak sprawy: 48/2015Okresowy serwis ( przegląd E50 po 50000 godzinach pracy) generatorów TBG 234 V 8 DUTZ-MWMTermin składania ofert upłynął  w dniu 31.07.2015r. o godz.: 13:30Przetarg został unieważniony [...]

(29-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -Remont ogrodzenia obiektu przy ul. Daszyńskiego w Świnoujściu

Znak sprawy: 46/2015REMONT OGRODZENIA NA OBIEKCIE PRZY UL. DASZYŃSKIEGO w ŚWINOUJŚCIUTermin składania ofert upłynął w dniu 28.07.2015r. o godz.: 13:30 [...]

(28-2015) Informacja o wyborze oferty - Remont dachu na obiektach przy ul. daszyńskiego w Świnoujściu

Znak sprawy: 44/2015REMONT DACHU NA OBIEKTACH PRZY UL. DASZYŃSKIEGO w ŚWINOUJŚCIUTermin składania ofert upłynął w dniu 28.07.2015r. o godz.: 13:30 [...]

(27-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa zatapialnego mieszadła wolnoobrotowego

Znak sprawy: 47/2015Dostawa zatapialnego mieszadła wolnoobrotowegoTermin składania ofert upłynął dniu 17.07.2015 o godz.: 13:30 [...]

(25-2015) Dostawa wapna w okresie 12 miesięcy - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Znak sprawy: 34/2015Dostawa wapna w okresie 12 miesięcy  - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejTermin składania ofert upłynął w dniu 10.07.2015r. o godz.: 13:30 [...]

(24-2015) Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej - Dostawa wraz z pierwszym rozruchem agregatu prądotwórczego

Znak sprawy: 38/2015Dostawa wraz z pierwszym rozruchem agregatu prądotwórczego Termin składania ofert upłynął w dniu 10.07.2015r. o godz.: 13:30 [...]

(23-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejZAKUP POMP

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(22-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Dostawa paliw płynnych w okresie 12 miesięcy

Znak sprawy: 40/2015Dostawa paliw płynnych w okresie 12 miesięcyTermin składania ofert upłynął w dniu 22.06.2015r. o godz.: 13:30 [...]

(21-2015) Informacj o wyborze oferty najkorzystniejszej-Dostawa komponentów do sterowników głównych na Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu

Znak sprawy: 33/2015Dostawa komponentów do sterowników głównych na Oczyszczalni Ścieków w ŚwinoujściuTermin składania ofert upłynął w dniu 26.06.2015r. o godz.: 13:30 [...]

(20-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Dostawa proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu pofermentacyjnego na wirówkach w okresie 24 miesięcy

Znak sprawy: 31/2015Dostawa proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu pofermentacyjnego na wirówkach w okresie 24 miesięcyTermin składania ofert upłynął w dniu 01.07.2015 o godz.: 13:30 [...]

(19-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie projektu technicznego budowlano-wykonawczego dla zadania: Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Bałtyckiej dz. Nr 238/2 nr 12 obręb 003 w Świnoujściu

Znak sprawy: 29/2015Wykonanie projektu technicznego budowlano-wykonawczego dla zadania: Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Bałtyckiej dz. Nr 238/2 nr 12 obręb 003 w ŚwinoujściuTermin składania ofert upłynął w dniu [...]

(18-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie projektu technicznego budowlano-wykonawczego dla zadania: Przebudowa sieci sanitarnej w ul. Wojska Polskiego z przeniesieniem przepompowni ścieków P4 (...)

Znak sprawy: 27/2015Wykonanie projektu technicznego budowlano-wykonawczego dla zadania: Przebudowa sieci sanitarnej w ul. Wojska Polskiego z przeniesieniem przepompowni ścieków P4 dz. Nr 27 obręb 0003 w ŚwinoujściuTermin składania ofert [...]

(17-2015) Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie projektu technicznego budowlano-wykonawczego dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego od ul. Kruczkowskiego do ul.Matejki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(16-2015)Informacja o unieważnieniu postepowania-Wykonanie modernizacji elewacji budynku technicznego i zbiornika zlokalizowanych na terenie stacji uzdatniania wody Odra w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(15-2015) Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie projektu technicznego budowlano-wykonawczego dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w ul.Gdyńskiej od ul.Szkolnej do ul.Gdańskiej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(14-2015) Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej- Wykonanie projektu technicznego budowlano-wykonawczego dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w ul.Sienkiewicza od ul. Matejki do ul.Małachowskiego w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(13-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie projektu technicznego budowlano-wykonawczego dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w ul.Toruńskiej od ul.Szkolnej d ul.Gdańskiej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(12-2015) Inspekcja studni głębinowych - badanie rynku

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście,zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego [...]

( 11-2015 ) informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

( 10-2015) Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa wapna w okresie 12 miesięcy

Znak sprawy: 16/2015Dostawa wapna w okresie 12 miesięcyTermin składania ofert upłynął w dniu 04.05.2015r. o godz.:  13:30 [...]

(9-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej płatnej w 36 miesięcznych ratach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(8-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie trzech studni głębinowych na UW Granica w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(7-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego w sitach bębnowych w ilości 28 000 kg w okresie 24 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza  wynik przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(6-2015) Informacja o unieważnieniu postępowania-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektu budowlano-wykonawczego remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(5-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa nadmanganianu potasowego do uzdatniania wody pitnej oraz podchlorynu sodowego w okresie 12 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(4-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa, montaż i uruchomienie krat zgrzebłowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(3-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Dostawa środków chemicznych: KEMIRA-PIX D, KEMIRA-PIX 113

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(2-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w dzielnicy Karsibór i innych rejonach miasta Świnoujścia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(1-2015) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie projektu dla zadania - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Bydgoskiej (na odcinku od ul.Olsztyńskiej do ul.Zamkowej) w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij