2014

2013 | 2014 | 2015

(46-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów automatyki (...)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(45-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Konserwacja instalacji i urządzeń systemów alarmowych sygnalizacji SSWiN zainstalowanych w obiektach ZWiK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(44-2014) Informacja o unieważnieniu postępowania - Leasing samochodu osobowego terenowego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(43-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenie miasta Świnoujście

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(42-2014)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Dostawa sond i przetworników na stanowiska pomiarowe osadników czynnych, budynku odpływu i piaskownika Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(41-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa zatapialnego mieszadła wolnoobrotowego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(40-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Odpowiedzi na pytania Wykonawców-Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Karisbór w Świnoujściu - ETAP I

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(39-2014)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa środka chemicznego o nazwie Superfloc A-100PWG w ilości 3 tony

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(38-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego w Świnoujściu wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi do budynków

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(37-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Budowa osiedlowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Zalewowej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(36-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -Przebudowa kolektora sanitarnego żeliwnego o śr. 400 mm z przepompowni P 2 na Oczyszczalnię ścieków w ul.Steyera

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(35-2014) Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej-Opracowanie dokumentacji technicznej-projekt budowlano-wykonawczy dla zadania: Przebudowa sieci wodociągowej w ul.Grunwaldzkiej (...)

(34-2014) Wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni po robotach ziemnych ZWiK Sp. z o.o. w ŚwinoujściuZakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej [...]

(34-2014) Informacja o unieważnieniu postępowania - Wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni po robotach ziemnych ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(33-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Szmaragdowej w Świnoujściu - I etap

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(32-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Juliusza Słowackiego z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(31-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(30-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy i urządzeń do odczytu danych z wodomierzy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(29-2014) Informacja o unieważnieniu postępowania - Wykonanie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w dzielnicy KARSIBÓR i innych rejonach miasta Świnoujście

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

( 28-2014) BADANIE RYNKU - wykonanie 20 zbiorników bezodpływowych w dzielnicy Karsibór miasta Świnoujście

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świnoujściu ogłasza BADANIE RYNKU na wykonanie 20 zbiorników bezodpływowych w dzielnicy Karsibór miasta Świnoujście.Oferty prosimy składać do dnia 13.08.2014r. do godz.: 12:00 [...]

(27-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa zamiennika pompy recyrkulacji zewnętrznej oraz zamiennika mieszadła FLYGT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych [...]

(26-2014) Odbiór i zagospodarowanie skratek o kodzie 190801 z oczyszczani ścieków w Ścinoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(25-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont zbiornika przepompowni P3 zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(24-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Budowa sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Września od ul. Chrobrego do ul. Jana z Kolna w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(23-2014) Sprzedaż pomp Ritz

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, iż posiada do sprzedaży pomoy Ritz typ 50-250.1F - 4 sztOferty należy składać w terminie do dnia  31 lipca 2014 r. do godz.: 9:00 [...]

(22-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ul. Energetyków w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(21-2014) Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa elektrycznego zwijacza kabla

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(20-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Opracowanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano – wykonawczy dla zadania: Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Odrowców (...) w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(19-2014) Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa elektrycznego zwijacza kabla

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(18-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -Opracowanie dokumentacji technicznej - projekt budowlano - wykonawczy dla zadania: Podłączenie studni S-18, S-19, S-20 na ujęciu wody Wydrzany w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(17-2014) Odpowiedź na pytanie Wykonawcy -Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w ul. Sztormowej, Zalewowej, Bocznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej - etap I

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(16-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Czeskiej od ul. Sosnowej do ul. Barlickiego i w ul. Niecałej - etap II ul. Niecała

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(15-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Leasing samochodu dostawczego typu furgon

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(14-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Sprzedaż perforatora do butelek PET, belownicy Orwak 3400, belownicy Orwak 3410

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:Sprzedaż perforatora do butelek PET, belownicy ORWAK 3400, belownicy ORWAK 3410Znak sprawy: [...]

(13-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa wapna w okresie 12 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(12-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa paliw płynnych w okresie 12 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(11-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(10-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem praso - płuczki skratek

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(9-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Opracowanie dokumentacji technicznej - projekt budowlano - wykonawczy dla zadania: Przebudowa sieci wodociagowej z przyłączami w ul. Słowackiego od ul. Prusa do ul. Chrobrego w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(8-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Opracowanie dokumentacji technicznej-projekt budowlano -wykonawczy dla zadania: Przebudowa kolektora sanitarnego żeliwnego o śr. 400 mm z przepompowni P2 na oczyszczalnię ścieków

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(7-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Kompleksowa obsługa geodezyjna wszystkich robót wykonywanych przez Spółkę na terenie Świnoujścia w okresie 24 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(6-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa nadmanganianu potasowego oraz podchlorynu sodowego w okresie 12 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(5-2014)Informacja o wybprze oferty najkorzystniejszej-Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa, (...) w komórkach organizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych [...]

(4-2014) Informacja o unieważnieniu postępowania - Sprzedaż sprzętu: perforator do butelek PET, belownica ORWAK 3400, belownica ORWAK 3410

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:Sprzedaż perforatora do butelek PET, belownicy ORWAK 3400, belownicy ORWAK 3410Znak sprawy: [...]

(3-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Siec wodociągowa w ulicy bocznej od ul. Gajowej

Znak sprawy: 63/2013  Sieć wodociągowa w ulicy bocznej od ul. Gajowej  Termin składania ofert upłynął w dniu 07.02.2014r. o godz.: 13:00 [...]

(2-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wywóz nieczystości stałych z obrębu posesji zarządzanych przez ZWiK Sp. z o.o. oraz wywóz piasku z terenu Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu na wysypisko śmieci w okresie 24 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(1-2014) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Krzywej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij