2013

2013 | 2014 | 2015

(34-2013) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Odrzańskiej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy bocznej od ul. Odrzańskiej dz dz. nr 366

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(33-2013) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa olejów i smarów w okresie 24 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(32-2013) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie zbiornika retencyjnego na SUW Odra

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(31-2013) Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Czeskiej od ul. Sosnowej do ul. Barlickiego i w ul. Niecałej - etap I ul. Czeska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(30-2013) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w ulicy Pogodnej

    Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy [...]

(29-2013) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa, montaż i uruchomienie kraty zgrzebłowej RakeMax 3300/752/6

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

( 28-2013) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wybór wykonawcy zadania pn. " sieć wodociągowa w ul. Łąkowej i w ul. Skandynawskiej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(27-2013) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Załadunek,wywóz i odzysk ustabilizowanych w ZKF, odwodnionych komunalnych osadów pościekowych o kodzie 190805 w ilości 12500 Mg/3 lata

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(26-2013) Informacja o wybporze oferty najkorzystniejszej - Dzierżawa dwóch nieruchomości należących do ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:   Znak sprawy: 51/2013    Dzierżawa dwóch nieruchmości należących do ZWiK Sp. [...]

(25-2013) Informacja o unieważnieniu postępowania - Wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni po robotach ziemnych ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(24-2013) Informacja o unieważnieniu czynności Zamawiajacego - Infoprmacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chełmskiej i Olsztyńskiej w Świnoujsciu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(23-2013) Informacja o unieważnieniu postępowania - Wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni po robotach ziemnych ZWiK Sp. z o.o. w Świnpoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(22-2013) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Odbiór i zagospodarowanie skratek o kodzie 190801 z oczyszczalni ścieków w Świnoujściu w ilości ok 60Mg/rok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(21-2013) Okresowy przegląd i konserwacja urządzeń transportu bliskiego - UTB w okresie 24 miesięcy-informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(20-2013) Informacja o unieważnieniu postępowania - Załadunek, wywóz i odzysk ustabilizowanych w ZKF, odwodnionych komunalnych osadów pościekowych o kodzie 19 08 05 w ilości 3500 Mg

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(19-2013) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa sprężarki powietrza Aerzen Delta Hybrid typ D 62 S wraz z szafą zasilania i sterowania Aerzen Drive MX 4V 90, obudową dźwiękochłonną, montażem oraz uruchomieniem

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(19-2013) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont elewacji budynku administracji - ul.Kołłątaja 4

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(18-2013) informacja o wyborze najkorzystniejeszej - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Uzdrowiskowej - kanalizacja o długości 600 mb z rur PVC o średnicy 200 mm

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(17-2013) Wybór inżyniera kontraktu dla zadania Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody GRANICA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(16-2013) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego na wirówkach w ilości 24 000 kg w okresie 24 miesięcy - postępowanie II

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(15-2013)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części IV- Sprzedaż kompaktora Ł34, spychacza, rębaka oraz przenośnego zbiornika na olej napędowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na realizację zamówienia:   Sprzedaż kompaktora Ł 34, spychacza, rębaka oraz przenośnego zbiornika na olej [...]

(14-2013) Informacja o unieważnie niu postępowania - Wybór inżyniera kontraktu dla zadania Modernizacja SUW Granica w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona  w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(13-2013) Informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rossvelta w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona  w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(12 - 2013 ) Informacja o wyborze oferty - Dostawa paliw płynnych w okresie 12 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza wynik przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

( 11 - 2013 ) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Jednorazowa dostawa środka chemicznego o nazwie OPTIFLOC A 305 T w ilości 2 tony

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(10-2013) Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa wapna w okresie 12 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(9-2013) Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego na wirówkach w ilości 24 000 kg w okresie 24 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(8-2013) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego w sitach bębnowych w ilości 24 000 kg, w okresie 24 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(07-2013) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa nadmanganianu potasowego oraz podchlorynu sodowego w okresie 12 m-cy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(6-2013) Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego całodobowego nadzoru,diagnozowania (...) elementów systemu automatyki znajdujących się na przepompowniach ścieków oraz na ujęciach i stacjach uzdatniania wody (..) w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(5-2013) Budowa ciągu pieszo - jezdnego na przedłużeniu ul. Trentowskiego w Świnoujściu - sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień [...]

(4-2013) Jednorazowa dostawa materiałów elektrycznych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(3-2013) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa środków chemicznych: KEMIRA - PIX 112D, KEMIRA - PIX 113

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(2-2013) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Modernizacja technologii stacji uzdatniania wody Granica

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(1-2013) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wywóz nieczystości stałych i płynnych z obrębu posesji zarządzanych przez ZWiK Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, zamieszcza informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij