Sesje Rady Miasta VII Kadencja

II część L sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Porządek obrad II części: 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy [...]

L sesja Rady Miasta Świnoujście w dniu 23 listopada 2017 roku o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XLVII      i XLVIII sesji Rady Miasta). 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Terminala LNG S.A. im. Lecha [...]

XLVIII sesja Rady Miasta Świnoujście w dniu 26 października 2017 roku o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XLV i XLVI sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącego o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. [...]

II część XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Świnoujście zaplanowana została na dzień 25 października 2017 roku o godz. 15:15 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Przedmiotem dalszych obrad będzie projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w związku z przeładunkami siarki granulowanej w porcie świnoujskim przez OT PORT Świnoujście Spółka z o.o. [...]

XLVII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Świnoujście w dniu 11 października 2017 roku o godz. 15.15 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Porządek obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, otwarcie posiedzenia). 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w związku z planowanymi przeładunkami siarki granulowanej w [...]

XLVI Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Świnoujście w dniu 3 października 2017 roku o godz. 15.00 w sali nr 1 Urzędu Maista

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum). 2. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Świnoujściu. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka [...]

XLV sesja Rady Miasta Świnoujście w dniu 28 września 2017 roku o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XLIV sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącego o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja Prezydenta [...]

XLIV sesja Rady Miasta Świnoujście w dniu 31 sierpnia 2017 roku o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącego o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. [...]

Porządek obrad XLIII Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Porządek obrad:1.    Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum).2.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w [...]

Porządek obrad XLII sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXXIX   XL i XLI sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącego o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie [...]

Porządek obrad XLI Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 8 czerwca 2017 roku o godz. 15.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1.Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, otwarcie posiedzenia). 2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2028.3. Podjęcie uchwały w [...]

Porządek obrad XL sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z XXXVII XXXVIII sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącego o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja [...]

Porządek obrad XXXIX Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 18 maja 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Porządek obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, otwarcie posiedzenia). 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Gospodarki Morskiej Rady Miasta Świnoujście oraz wyboru jej [...]

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z XXXV XXXVI sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącego o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja [...]

Porządek obrad XXXVI Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 11 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, otwarcie posiedzenia). 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy - Miasto Świnoujście. 3. Zamknięcie obrad.    [...]

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta II część sesji w dniu 4 kwietnia 2017 roku o godz. 15.00

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z XXXII XXXIII i XXXIV sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącego o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. [...]

Porządek obrad XXXIV Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 6 marca 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjecie porządku obrad). 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnej Joanny Agatowskiej z funkcji Przewodniczącej Rady Miasta Świnoujście.    3. [...]

Porządek obrad XXXIII Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, otwarcie posiedzenia). 2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 3. Podjęcie uchwały w [...]

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 9 lutego 2017 r. o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między [...]

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 12 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między [...]

Porządek obrad XXX sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXIX sesji Rady Miasta). 2. Informacja o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja Prezydenta Miasta o pracy [...]

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 24 listopada 2016 r. o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku  obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. [...]

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 27 października 2016 r. o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja Prezydenta Miasta o pracy [...]

Porządek obrad XXVI Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 13 października 2016 r. o godz. 16.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum). 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów [...]

Porządek obrad XXV sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 29 września 2016 r. o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. [...]

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 25.08.2016 r. o godz. 11.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta, II część w dniu 31.08.2016 r. o godz. 13.00.

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między [...]

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 30.06.2016 r. o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta. II część sesji w dniu 07.07.2016 r. godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między [...]

Porządek obrad XXII sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 19.05.2016 r o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między [...]

Porządek obrad XXI sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 28 kwietnia 2016 roku o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między [...]

Porządek obrad XX sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 31.03.2016 r. o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja [...]

Porządek obrad XIX sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 25.02.2016 r. o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja Prezydenta [...]

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 28.01.2016 r. o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta). 2. Wręczenie Honorowego Obywatelstwa Miasta Świnoujście dla Pana Jerzego Porębskiego. 3. [...]

Porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 17.12.2015 r. o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja Prezydenta Miasta o pracy [...]

Porządek obrad XVI sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 26.11.2015 r. o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja [...]

Porządek obrad XV Uroczystej sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 11 listopada 2015 roku o godz. 12.30 w sali Miejskiego Domu Kultury

1. Wręczenie tytułów Honorowego Obywatelstwa Miasta Świnoujście. 2. Wręczenie pamiątkowych medali Pionierom Miasta. [...]

Porządek obrad XIV sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 22.10.2015 r. o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja [...]

Porządek obrad XIII sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 24.09.2015 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta). 2. Ślubowanie radnego Sebastiana Lecha Olszara (Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 15 września 2015 r. [...]

Porządek obrad XII sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 27.08.2015 r. o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z IX i X sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja [...]

Porządek obrad XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 01.07.2015 r. o godz. 15.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, otwarcie posiedzenia). 2. Omówienie aktualnej sytuacji w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. 3. Zamknięcie obrad.      [...]

Porządek obrad X sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 25 czerwca 2015 roku o godz. 9.00 w sali nr 1.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja Prezydenta [...]

Porządek obrad VIII sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 28 maja 2015 r. o godz. 9.00 w sali nr 1.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja Prezydenta [...]

Porządek obrad VII Sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 23 kwietnia 2015 roku o godz. 9.00 w sali nr 1.

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między [...]

Porządek obrad VI Sesji Rady Miasta Świnoujścia w dniu 26 marca 2015 roku o godz. 9.00 w sali nr 1

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta). 2. Informacja Przewodniczącej o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami. 3. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między [...]

porządek obrad V Sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 26 lutego 2015 roku o godz. 9.00.

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołów z III i IV Sesji RM). 2. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między Sesjami Rady. 3. Interpelacje Radnych. 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie [...]

Porządek obrad IV Sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 8 stycznia 2015 roku o godz. 8.00.

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołów z I i II Sesji RM). 2. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między Sesjami Rady. 3. Interpelacje Radnych. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy [...]

III Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Świnoujście w dniu 18 grudnia 2014 roku o godz. 12.00.

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum). 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2014.3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w [...]

II Sesja Rady Miasta Świnoujście w dniu 08 grudnia 2014 roku o godz. 13.00.

Porządek obrad:1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum).2. Ślubowanie radnego Stanisława Bartkowiaka. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Świnoujście.4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij