Archiwum przetargów

2013 | 2014 | 2015

(39-2012) Dostawa urządzenia do wykonywania przecisków wraz z osprzętem i sprężarką

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych [...]

(38 - 2012) Dostawa pompy odwodnieniowej w zabudowie wyciszonej typu ZD900SSP wraz z osrprzętem

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych [...]

(37-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Konserwacja instalacji i urządzeń systemów alarmowych sygnalizacji SSWiN zainstalowanych w obiektach ZWiK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(36-2012) Budowa sieci wodociągowej w ul. OKÓLNEJ_ FIŃSKIEJ w Świnoujściu - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, zamieszcza informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie [...]

(35-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa olejów i smarów w okresie 12 miesięcy - odpowiedzi na pytania

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(34-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Jednorazowa dostawa materiałów elektrycznych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [...]

(33-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa samochodu dostawczego fabrycznie nowego - odpowiedzi na pytania

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [...]

(32 -2012) Wymiana poszycia dachowego na budynku przy ul. Kołłątaja4 w Świnoujściu - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie [...]

(31-2012)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa publicznego ciągu pieszo - jezdnego na przedłużeniu ul. Powstańców Śląskich w Świnoujściu - sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna - grawitacyjna i tłoczna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(30-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Modernizacja poprzez wymianę sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej oraz budowa przyłączy i zewnętrznych instalacji do przyległych posesji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(29-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Udzielenie kredytu walutowego w kwocie 500 000,00 EURO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(28-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -WYKONANIE SIECI KANALIZACYJNEJ na tzw BAZA LAS W ŚWINOUJŚCIU

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(27 - 2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa Sieci wodociągowej rozdzielczej na SUW ODRA w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(26-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Okólnej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie [...]

(25-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa agregatów głębinowych produkcji firmy Hydro - Vacuum S.A.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(24-2012) 5 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa wraz z montażem 4 szt bram garażowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [...]

( 23 - 2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -Kanalizacja ul. Krzywej etap I

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza informację na temat wyboru oferty najkorzystniejszej w przetarg nieograniczonym o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na [...]

(22-2012) Odpowiedź na pytania - Wykonanie tablic pamiątkowych

Postępowanie związane jest z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych  Miasta Świnoujście” , współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i [...]

(21-2012)Informacja o wyborze oferty-dostawa: Pojazdu specjalnego kombinowanego przeznaczonego do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych wraz z usuwaniem osadów w trybie ciągłego i jednoczesnego ssania, płukania i odzysku wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(20-2012) informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO FABRYCZNIE NOWEGO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [...]

(19-2012) Jednorazowa dostawa materiałów elektrycznych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [...]

(18-2012 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa fabrycznie nowej wirówki osadów przefermentowanych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(17-2012) informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego na wirówkach w ilości 12 000 kg w okresie 12 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(16-2012) Dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego w sitach bębnowych w ilości 12 000 kg w okresie 12 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(15-2012) Informacja o unieważnieniu postępowania - Jednorazowa dostawa środka chemicznego o nazwie OPTIFLOC A 305 T w ilości 2 tony

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(14-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Serwis elementów systemów automatyki znajdującej się na ujęciach i stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica, Wydmy i Odra w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [...]

(13-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa samochodu dostawczego fabrycznie nowego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [...]

(12-2012)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Naprawa osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(11-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa wapna w okresie 12 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(10-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa paliw płynnych w okresie 12 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [...]

(9-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [...]

(8-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - KONCEPCJA ROZBUDOWY KANALIZACJI W DZIELNICY NADMORSKIEJ W ŚWINOUJŚCIU

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(7-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa nadmanganianu potasowego oraz podchlorynu sodowego w okresie 12 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [...]

(6-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Kompleksowa obsługa geodezyjna wszystkich robót wykonywanych przez Spółkę na terenie Świnoujścia w okresie 24 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [...]

(5-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ( dot. części II) Informacja o unieważnieniu postępowania ( dto. części I) - Dostawa paliw płynnych w okresie 12 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [...]

(4-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Sosnowej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(3-2012) Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa nadmanganianu potasowego oraz podchlorynu sodowego w okresie 12 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(2-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa środków chemicznych: KEMIRA - PIX 112D, KEMIRA - PIX 113

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

( 1-2012) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZAŁADUNEK I WYWÓZ USTABILIZOWANYCH ZKF ODWODNIONYCH KOMUNALNYCH OSADÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWINOUJŚCIU

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(34-2011) Wykonanie tablic pamiątkowych

Postępowanie związane jest z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych  Miasta Świnoujście” , współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i [...]

(33-2011) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wywóz nieczystości stałych i płynnych z obrębu posesji zarządzanych przez ZWiK Sp. z o.o. oraz piasku i skratek (...)

postępowanie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na zadanie o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

(32-2011) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa olejów i smarów w okresie 12 miesięcy

Dostawa olejów i smarów w okresie 12 miesięcy Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) [...]

(31-2011) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Jednorazowa dostawa materiałów elektrycznych

Jednorazowa dostawa materiałów elektrycznych Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na [...]

(30-2011) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. zamkowej (Legionów) w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(29-2011) ZAŁADUNEK< WYWÓZ I ODZYSK OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych [...]

(28-2011) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PRZETARG NIEOGRANICZONY Modernizacja rurociągu tłocznego z przepompowni P1 przy ul.B. Chrobrego do oczyszczalni ścieków w Świnoujściu - na odcinku od S1 do S50

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [...]

(27-2011) Informacja o unieważnieniu postępowania - Przetarg nieograniczony Załadunek wywóz i odzysk osadów ściekowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(26-2011) Informacja o unieważnieniu przetargu 7/UE/2011

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świnoujściu  działając na podstawie art. 93 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje o unieważnieniu [...]

(25-2011) „ Modernizacja rurociągu tłocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni ścieków przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu - na odcinku od S1 do S50”

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu   09.08.2011r. pod numerem: 236310 - 2011     Postępowanie związane jest z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja i budowa sieci [...]

(25-2011)odpowiedź na pytanie Wykonawcy - Sprostowanie zapisu pkt. 10 Formularza oferty - Modernizacja rurociągu tłocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni ścieków przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu - na odcinku od S1 do S5

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(24-2011) „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Barlickiego w Świnoujściu ” – 6/UE/2011

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu   22.07.2011r. pod numerem: 212470 - 2011     Postępowanie związane jest z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja i budowa sieci [...]

(24-2011) INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Barlickiego w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(23-2011) „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okólnej w Świnoujściu ” – 5/UE/2011

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu   08.07.2011r. pod numerem: 191818 - 2011     Postępowanie związane jest z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja i budowa sieci [...]

(23-2011)INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okólnej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(22-2011)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Okresowy przegląd konserwacyjny urządzeń transportu bliskiego - UTB w okresie 24 miesięcy

Okresowy przegląd konserwacyjny urządzeń transportu bliskiego - UTB w okresie 24 miesięcy Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 14 000,00 EURO   [...]

(21-2011) „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Barlickiego w Świnoujściu ” – 3/UE/2011

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu   14.06.2011r. pod numerem: 155876 - 2011     Postępowanie związane jest z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja i budowa [...]

(21-2011) Informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Barlickiego w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(20-2011) Jednorazowa dostawa materiałów elektrycznych

Jednorazowa dostawa materiałów elektrycznych Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w trybie zapytania o cenę zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 z [...]

(19-11)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Naprawa osadnika wtórnego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(18-2011)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Serwis elementów systemów automatyki znajdującej się na ujęciach i stacjiach uzdatniania wody Wydrzany, Granica, Wydmy i Odra w Świnoujściu

Serwis elementów systemów automatyki znajdującej się na ujęciach i stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica, Wydmy i Odra w Świnoujściu Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2011r. pod [...]

(17-2011) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont garaży P2 przy ul. daszyńskiego w Świnoujściu

Remont garaży P2 przy ul. daszyńskiego w Świnoujściu Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę w oparciu o "Regulamin wewnętrzny w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług ", [...]

(16-2011) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Załadunek, wywóz i rozładunek ustabilizowanych w ZKF, odwodnionych komunalnych mosadów ściekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu we ilości ok. 6000 Mg/rok do Elektrowni (...

Załadunek, wywóz i rozładunek ustabilizowanych w ZKF, odwodnionych komunalnych osadów ściekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków  w  Świnoujściu   w  ilości  ok. 6000  Mg/rok do Elektrowni Dolna Odra Nowe [...]

(14-2011) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego na wirówkach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(13-2011) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego w sitach bębnowych

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych [...]

(12-2011) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie badań ścieków oczyszczonych i surowych oraz wody surowej przez laboratorium akredytowane w okresie od 01.05.2011r. do 30.04.2012r.

Wykonanie badań ścieków oczyszczonych i surowych oraz wody surowej przez laboratorium akredytowane w okresie od 01.05.2011r. do 30.04.2012r. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę w oparciu o "Regulamin wewnętrzny w sprawie [...]

(11-2011) Inżynier Kontraktu nad realizacją projektu pn.: „Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście”.

Postępowanie związane jest z ubieganiem się  przez Zakład Wodociągów Kanalizacji sp. z o.o. w Świnoujściu o przyznanie współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w [...]

[11-2011]Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Inżynier Kontraktu nad realizacją projektu pn.: Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(10-2011)Informacja o unieważnieniu postępowania - Odzysk ustabilizowanych w ZKF, odwodnionych komunalnych osadów ściekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu w okresie 12 miesięcy

Odzysk ustabilizowanych w ZKF, odwodnionych, komunalnych osadów ściekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu w okresie 12 miesięcy Termin składania ofert: do dnia 15.04.2011 do godz.: 11:00  [...]

(09-2011) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa zbiornika do transportu i dystrybucji wody pitnej

Dostawa zbiornika do transportu i dystrybucji wody pitnej Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i [...]

(07-2011) Informacja o uniewważnieniu postępowania - Odzysk ustabilizowanych w ZKF, odwodnionych komunalnych osadów ściekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu w okresie 12 miesięcy

Odzysk ustabilizowanych w ZKF, odwodnionych komunalnych osadów ściekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu w okresie 12 miesięcy [...]

(06-2011) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Modernizacja trzech zbio0rników sedymentacyjnych na stacji uzdatniania wody Wydrzany w Świnoujściu

Modernizacja trzech zbiorników sedymentacyjnych na stacji uzdatniania wody Wydrzany w Świnoujściu. [...]

(05-2011) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa paliw płynnych w okresie 12 miesięcy

Dostawa paliw płynnych w okresie 12 miesięcy Ogłoszenie zostało opublikowane w biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2011r. pod numerem: 35872-2011 [...]

(04-2011) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - jednorazowa dostawa materiałów elektrycznych

Jednorazowa dostawa materiałów elektrycznych Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w trybie zapytania o cenę zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r, nr 113, poz. 759 z [...]

(03-2011) informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wymiana sieci Wodociągowej Kościuszki/Rybaki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(02-2011)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa nadmanganianu potasowego oraz podchlorynu sodowego w okresie 12 miesiecy

Dostawa nadmanganianu potasowego oraz podchlorynu sodowego w okresie 12 miesięcy Znak sprawy: 02/2011 wartość zamówienia: poniżej progów unijnych Termin składania ofert: do dnia 14.02.2011r. do godz. 11:00  [...]

01-2010) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa środków chemicznych: PIX 112D, PIX 113

Dostawa środków chemicznych: PIX 112D, PIX 113 Znak sprawy: 01/2011 wartość zamówienia: poniżej progów unijnych Termin składania ofert: do dnia 07.02.2011r. do godz.: 11:00 [...]

(34-2010) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania                  pn.:” Wywóz nieczystości stałych i płynnych z obrębu posesji [...]

(33-2010) Wywóz nieczystości stałych i płynnych z obrębu posesji zarządzanych przez ZWiK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(32-2010) Dostawa posiłów profilaktycznych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(31-2010) Wymiana przepływomierza przetarg II

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(30-2010) Dostawa nowej koparko ładowarki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(29-2010) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

  dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:” Wymiana indukcyjno-magnetycznego przepływomierza na odpływie oczyszczalni ścieków w [...]

(28-2010) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

  Dotyczy:  Postępowania na dostawy olejów i smarów W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. [...]

(27-2010) Wymiana przepływomierza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(26-2010) Renowacja kanalizacji w ul Piastowskiej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(25-2010) informacja o braku rozstrzygnięcia

  Zarząd spółki informuje,że podczas przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o „Regulamin wewnętrzny w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień  na wykonanie robót budowlanych, [...]

(24-2010)Modernizacja układu osadu zawracalnego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza II przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(23-2010) Dostawa olejów i smarów w okresie 12 miesięcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na [...]

(22-2010) Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery na "REMONT AGREGATÓW GŁĘBINOWYCH" [...]

(21-2010) Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zgodnie z § 14 ust. 1 pkt. 2 „ Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług ” unieważnia prowadzone postępowanie. pn: Wymiana  [...]

(20-2010) Wymiana kanalizacji wraz z przykanalikami w ul. Piastowskiej w Świnoujściu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż określona w przepisach podanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych   [...]

(19-2010) Modernizacja układu zawracalnego

Przetarg nieograniczony na wykonanie "Modernizacji układu osadu zawracalnego"nr sprawy: 24/2001Wartość : Poniżej progów unijnychTERMIN SKŁADANIA OFERT 10.08.2010 do godz. 11.00 [...]

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759) unieważnienia postępowanie [...]

(18-2010) Wywóz nieczystości stałych i płynnych z obrębu posesji zarządzanych przez ZWiK Sp. z o.o. oraz wywóz piasku i skratek z terenu oczyszczalni ścieków w Świnoujściu na wysypisko śmieci w okresie 12 miesiecy

Wywóz nieczystości stałych i płynnych z obrębu posesji zarządzanych przez ZWiK Sp. z o.o. oraz wywóz piasku i skratek z terenu Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu na wysypisko śmieci w okresie 12 miesięcy Ogłoszenie zostało [...]

(17-2010) Zabezpieczenie budynku SUW Odra przed wyładowaniami elektrycznymi

Zabezpieczenie budynku SUW Odra przed wyładowaniami elektrycznymi  Termin składania ofert: do dnia 26.07.2010 do godz. 11:00 [...]

(16-2010) Serwis kotłowni gazowej znajdującej się w budynku przy ul. Kołłątaja 4 oraz kotłowni olejowej na SUW Wydrzany

Serwis kotłowni gazowej znajdującej się w budynku przy ul. Kołłątaja 4 oraz kotłowni olejowej na SUW Wydrzany Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę w oparciu o " Regulamin Wewnętrzny w sprawie zasad, form i trybu [...]

(15-2010)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejsze j- Okresowy przegląd konserwacyjny urządzeń transportu bliskiego - UTB

Okresowy przegląd urządzeń transportu bliskiego - UTB Termin składania ofert: do dnia 25.06.2010r. do godz.: 11:00 [...]

(14-2010) Dostawa związku chemicznego PAX XL1905 - informacja o wyborze ofertry najkorzystniejszej

Dostawa związku chemicznego o nazwie PAX XL1905 Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę w oparciu o " Regulamin Wewnętrzny w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i us [...]

(13-2010) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Serwis elementów systemów automatyki znajdującej się na ujęciach i SUW Wydrzany, Granica, Wydmy i Odra w Świnoujściu

Serwis elementów systemów automatyki znajdującej się na ujęciach i stacjach uzdatniania wody Wydrzany, Granica, Wydmy i Odra w Świnoujściu Termin składania ofert: do dnia 14.05.2010r. do godz.: 11:00 [...]

(12-2010) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zabezpieczenie budynku SUW Granica przed wyładowaniami elektrycznymi

Zabezpieczenie budynku SUW Granica przed wyładowaniami elektrycznymi Termin składania ofert: do dnia 28.04.2010r. do godz,: 11:00 [...]

(10-2010) - Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium Wody i Laboratorium Ścieków

Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów eksploatacyjnych dla laboratorium Wody i Laboratorium Ścieków Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę w oparciu o "Regulamin wewnętrzny w sprawie zasad, form i trybu udzielania [...]

(9-2010) Wykonanie badań wody w ramach monitoringu przeglądowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r., przez laboratorium akredytowane, w okresie do 31.12.2010r.

Wykonanie badań wody w ramach monitoringu przeglądowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. przez laboratorium akredytowane, w okresie 31.12.2010 r.   Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę w [...]

(8-2010) informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa wapna w okresie 12 miesięcy

Dostawa wapna w okresie 12 miesięcy Termin składania ofert: do dnia 17.03.2010r. do godz.: 11:00 [...]

(7-2010)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego,calodobowego nadzoru,diagnozowania,prac konserwacyjnych,naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki, znajdujących się na przepompow

Prowadzenie czynności serwisowych w zakresie stałego, całodobowego nadzoru, diagnozowania, prac konserwacyjnych, naprawczych i remontowych elementów systemu automatyki, znajdujących się na przepompowniach ścieków w [...]

(6-2010) Opracowanie projektu przyłącza wodnego do budynku przy ul. B. Prusa 10 w Świnoujściu

Opracowanie projektu przyłącza wodnego do budynku przy ul. B. Prusa 10 w Świnoujściu Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie [...]

(5-2010)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Kompleksowa obsługa geodezyjna wszystkich robót wykonywanych przez Spółkę na terenie Świnoujścia w okresie 24 miesięcy

Kompleksowa obsługa geodezyjna wszystkich robót wykonywanych przez Spółkę na terenie Świnoujścia w okresie 24 miesięcy Termin składania ofert: do dnia 09.03.2010r. do godz.: 11:00 [...]

(4-2010) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego pn.:" Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przełączeniem do istniejących zewnętrznych instalacji wodociągowych w ul. Gdyńskiej od ul. Szkolnej do ul. Grunwaldzkiej

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego pn.:" Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przełączeniem do istniejących zewnętrznych instalacji wodociągowych w ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Szkolenj do ul. [...]

(3-2010) Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Świnoujściu

Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Świnoujściu Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i [...]

(2-2010) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa paliw płynnych w okresie 12 miesięcy

Dostawa paliw płynncyh w okresie 12 miesięcy Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.02.2010r. pod numerem 44210-2010   Termin składania ofert: do dnia 24.02.2010r. do godz.: 11:00 [...]

(1-2010)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej! Dostawa środków chemicznych: PIX 112D, PIX 113

Dostawa środków chemicznych: PIX 112D, PIX 113 Termin składania ofert: do dnia 12.01.2010r. do godz. 11:00 [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij