Posiedzenia Komisji

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki rady Miasta w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na 2018 rok (każda [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki Rady Miasta w dniu 20 listopada 2017 roku o godz. 12.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów). 2. Informacja o planowanych działaniach inwestycyjnych PEC Sp. z o. o. w zakresie ochrony powietrza. 3. [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki Rady Miasta w dniu 16 listopada 2017 roku o godz. 12.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad). 2. Informacja nt. działań podejmowanych na terenie Miasta w zakresie walki z ponadnormatywnym hałasem oraz spalaniem odpadów. 3. [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki Rady Miasta w dniu 25 października 2017 roku o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

  Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki Rady Miasta w dniu 21 września 2017 roku o godz. 14.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad). 2. Zapoznanie się z problemami środowiska żeglarskiego, koncepcje, strategie i pomysły na rozwój i promocję żeglarstwa w Świnoujściu (pkt 3 planu pracy Komisji [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki Rady Miasta w dniu 29 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1. Przyjęcie planu pracy Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki Rady Miasta. 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania          finansowego wraz ze [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki Rady Miasta w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

  Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki Rady Miasta Świnoujście w dniu 7 czerwca 2017 roku o godz. 8.45 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad). 2. Zapoznanie się z koncepcją zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla dzielnicy [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Świnoujście w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczenia dotacji celowej ze [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 14 marca 2017 r. o godz. 16.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta (posiedzenie wspólne z KGiB, KZiSS, KEKiS)

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Omówienie założeń ekonomiczno – społecznych przyjętych do modelu finansowania budowy wielofunkcyjnego obiektu spędzania czasu wolnego [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 2 marca 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta (posiedzenie wspólne z KGiB, KZiSS, KU) POSIEDZENIE ODWOŁANE

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Omówienie założeń ekonomiczno – społecznych przyjętych do modelu finansowania budowy wielofunkcyjnego obiektu spędzania czasu wolnego [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 8 lutego 2017 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 10 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu). 2. Analiza funkcjonowania obowiązującego na terenie miasta Świnoujście systemu gospodarki odpadami (pkt 9 [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 5 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 UM

w sprawie wydania opinii do projektu budżetu na 2017 rok oraz WPF na lata 2017-2028 [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 30 listopada 2016 r. (bezpośrednio po seminarium budżetowym, które rozpocznie się o godz. 14.00) w sali nr 1 Urzędu Miasta

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na 2017 rok (każda [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Świnoujście w dniu 22 listopada 2016 r. o godz. 15.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Informacja przedstawiciela OT Port Świnoujście nt. wpływu na stan środowiska planowanego do realizacji [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 24 października 2016 r. o godz. 12.00

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz porządku obrad). 2. Podsumowanie sezonu letniego 2016 r. w zakresie utrzymania zieleni, czystości, [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Świnoujście w dniu 22 sierpnia 2016 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udziału Gminy Miasto [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 27 czerwca 2016 r. o godz. 11.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 16 maja 2016 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie absolutorium z [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 25 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 29 marca 2016 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej rady Miasta w dniu 25 stycznia 2016 roku o godz. 11.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej określenia granic pasa technicznego na [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 14 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołów oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/97/2015 Rady Miasta Świnoujście z [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 7 grudnia 2015 roku (posiedzenie wspólne wszystkich Komisji Rady bezpośrednio po seminarium budżetowym rozpoczynającym się o godz. 14.00)

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na 2016 rok (każda [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej rady Miasta w dniu 23 listopada 2015 roku o godz. 11.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej. 3. Wypracowanie opinii do [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 19 października 2015 roku o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Świnoujście w dniu 21 lipca 2015 r. o godz. 12.30 w sali nr 1

  Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad). 2. Omówienie problematyki klimatu akustycznego w dzielnicy nadmorskiej miasta Świnoujście w kontekście pism złożonych przez [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 22 czerwca 2015 roku o godz. 12.00 w sali nr 1.

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 25 maja 2015 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 20 kwietnia 2015 roku o godz. 12.00 w sali nr 1.

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 24 marca 2015 roku o godz. 12.30 w sali nr 1.

  1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności [...]

posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 23 lutego 2015 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania [...]

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta w dniu 5 stycznia 2015 roku o godz. 12.30.

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia w dniu 17.12.2014 r. oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij