Informacje dla klientów ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu


Skargi i wnioski prosimy przesyłać na adres zwik@zwik.fn.pl


------------------------------------------------------------------------------------------

Jeżeli chcecie Państwo „doprowadzić” wodę do swojego domu lub odprowadzić ścieki należy:
1. UZYSKAĆ WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA
     W tym, celu należy złożyć następujące dokumenty:
      -wniosek o wydanie warunków technicznych
      -mapkę sytuacyjną w skali 1:500 z zaznaczoną działką
Warunki otrzymają Państwo  w  terminie  21  dni.
 
2. WYKONAĆ PROJEKT TECHNICZNY PRZYŁĄCZA
- po otrzymaniu warunków należy zlecić wykonanie projektu                   technicznego  projektantowi z uprawnieniami w branży sanitarnej.
 
3. UZGODNIĆ PROJEKT TECHNICZNY – Wydział Sieci –  tel. 91 321 59 65
 
4. UZGODNIĆ WARUNKI  I TERMIN ZAJĘCIA PASA  DROGOWEGO - Urząd Miasta Wydział  Inżyniera Miasta
 
5. WYKONAĆ  PRZYŁĄCZE ZGODNIE Z PROJEKTEM
Po wykonaniu przyłącza należy zgłosić  się do Wydziału Sieci (ul. Daszyńskiego 38, tel. 091/ -321-59-65) w celu uzgodnienia terminu włączenia się do istniejącej  sieci   wodociągowej  bądź kanalizacyjnej. Włączenia może dokonać  Zakład Wodociągów i Kanalizacji-odpłatnie ( zgodnie z cennikiem usług ) lub osoba uprawniona pod nadzorem przedstawiciela ZWiK .
 
6. DOKONAĆ ODBIORU PRZYŁĄCZY WOD-KAN.
Przed zasypaniem wykonanego przyłącza należy zgłosić przyłącze do odbioru
Odbiór techniczny sieci wod.-kan. w zakresie próby technicznej wodociągu i przeglądu kanalizacji oraz odbiór końcowy winien się odbyć w obecności przedstawiciela ZWiK.
Do odbioru końcowego nowobudowanego przyłącza lub sieci wodociągowej i kanalizacyjnej inwestor winien dostarczyć:
- ważne warunki przyłączenia do sieci miejskiej wydane przez ZWiK.
- jeden egzemplarz dokumentacji projektowej powykonawczej podpisanej  przez uprawnionego wykonawcę robót i sporządzonej na egzemplarzu z oryginalnym uzgodnieniem ZWiK.
- jeden egzemplarz geodezyjnego szkicu powykonawczego i inwentaryzacji wybudowanego uzbrojenia podziemnego wod.-kan.
- protokół z dokonania próby ciśnienia,  wynik badania wody wykonany przez uprawnioną jednostkę (Terenową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną, laboratorium wody ZWiK lub inne).
Pracownik Wydziału Sieci sprawdza  zgodność wykonania przyłącza z projektem technicznym  i sztuką budowlaną, zastrzega sobie możliwość dokonania sprawdzenia drożności i szczelności wykonanego przyłącza.
Po spełnieniu w/w warunków ZWiK wystawia PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO-protokół ten jest niezbędny do odbioru budynku przez   Wydział Architektury Urzędu Miasta.
 
   
  
WODOMIERZE DODATKOWE NA WODĘ ZUŻYTĄ BEZPOWROTNIE

POSTĘPOWANIE
przy zawieraniu porozumień w sprawie rozliczania ilości ścieków z uwzględnieniem ilości wody zużytej bezpowrotnie
 
  1. Zgłoszenie przez Usługobiorcę do sekretariatu ZWiK Sp. z o.o. wniosku o zawarcie porozumienia w sprawie rozliczania ilości odprowadzonych ścieków z uwzględnieniem ilości wody zużytej bezpowrotnie (wnioski można pobrać w sekretariacie ZWiK Sp. z o.o. oraz na stronie BIP w zakładce „Druki do pobrania”).
  2. Uzgodnienie przez pracownika Wydziału Sieci oraz Usługobiorcę miejsca i warunków montażu wodomierza dodatkowego.
  3. Zainstalowanie wodomierza dodatkowego przez Usługobiorcę na własny koszt (art. 27 ust. 6 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.)
  4. Odbiór montażu i oplombowanie wodomierza dodatkowego przez pracownika Wydziału Sieci. Za czynności te pobierana jest opłata w wysokości 61,50 zł brutto (poz. 28 „Cennika usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o.”, na podst. par. 19 ust. 7 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” zatwierdzonego uchwałą RM Świnoujścia nr LV/446/2006 z dn. 2 lutego 2006 r.)
  5. Podpisanie w Dziale Zbytu porozumienia pomiędzy Usługobiorcą a ZWiK Sp. z o.o. w sprawie prowadzenia rozliczeń ilości odprowadzonych ścieków z uwzględnieniem ilości wody zużytej bezpowrotnie (zgodnie z par. 19 ust. 6 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” jw.)
  6. Za wodę zużytą bezpowrotnie pobierana jest opłata jak dla pozostałych odbiorców („Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” zatwierdzonej uchwałą RM Świnoujścia)
  7. W przypadku, gdy Usługobiorca zainstalował dodatkowy wodomierz bez uzgodnień z Wydziałem Sieci, na wniosek Usługobiorcy o zawarcie porozumienia o którym mowa w pkt. 1 ma zastosowanie bezpośrednio pkt 4.
  8. wzór porozumienia na wodę bezpowrotnie zużytą jest dostępny w zakładce "druki do pobrania"


Wytworzył: DT (27 lutego 2006)
Opublikował: Urszula Tokarz (27 lutego 2006, 13:55:00)

Ostatnia zmiana: Urszula Tokarz (28 lipca 2017, 08:15:17)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10230

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij