Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 19 października 2017 roku o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z poprzednich posiedzeń). 2. Kontrola Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie przydzielania mieszkań komunalnych i [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 4 października 2017 roku o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

  Porządek obrad:   1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad). 2. Praca Komisji Rewizyjnej nad wypracowaniem wniosków dot. kontroli Prezydenta Miasta w zakresie realizacji zadań z Budżetu [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 18 września 2017 roku o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Porządek obrad:   1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia). 2. Kontrola Prezydenta Miasta w zakresie realizacji zadań z Budżetu [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 19 czerwca 2017 r. godz. 12.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 10 maja 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, informacja Przewodniczącego KR). 2. Praca Komisji Rewizyjnej nad wypracowaniem opinii w sprawie wykonania budżetu [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujście w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Porządek obrad: 1.  Sprawy organizacyjne (stwierdzenie kuorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, informacja Przewodniczącego KR). 2.  Praca Komisji Rewizyjnej nad wypracowaniem opinii [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujście w dniu12 kwietnia 2017 roku o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie kuorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, informacje Przewodniczącego KR). 2. Ustalenie (robocze) zasad pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujście w dniu 14 marca 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Porządek obrad:1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Ocena kryteriów przyznawania dotacji dla stowarzyszeń z budżetu miasta na rok 2017 (pkt 2/1 [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Porządek obrad:   1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Ocena kryteriów przyznawania dotacji dla stowarzyszeń z budżetu miasta na rok 2017 [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 9 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Porządek obrad:   1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za rok 2016.3. [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 29 listopada 2016 roku o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Uzgodnienie wniosków z kontroli celowości wydatków realizowanych z udziałem dotacji [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 11 października 2016 roku o godz. 12.30

Porządek obrad:   1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Kontrola celowości wydatków realizowanych z udziałem dotacji z budżetu miasta w [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Praca Komisji Rewizyjnej nad wypracowaniem opinii w sprawie wykonania budżetu jednostki [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 12 kwietnia 2016 roku o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Ustalenie zasad pracy Komisji Rewizyjnej nad wypracowaniem opinii w sprawie wykonania budżetu [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 21 marca 2016 roku o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia) 2. Uzgodnienie wniosków z kontroli Prezydenta Miasta w zakresie realizacji zadań z [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 9 marca 2016 roku o godz. 13.00

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Kontrola Prezydenta Miasta w zakresie realizacji zadań z Budżetu [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 16 lutego 2016 roku o godz. 13.00

Porządek obrad:   1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Kontrola Prezydenta Miasta w zakresie realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego za rok [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 19 stycznia 2016 roku o godz. 14.00

Porządek obrad:   1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za rok [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 8 grudnia 2015 roku o godz. 13.30.

Porządek obrad:   1.Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń). 2. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 17 czerwca 2015 roku o godz. 13.00.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Zapoznanie członków Komisji Rewizyjnej z: a/ Wyjaśnieniami Dyrektora Ośrodka [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Praca Komisji Rewizyjnej nad wypracowaniem opinii w sprawie wykonania [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 13 maja 2015 r. o godz. 12.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Praca Komisji Rewizyjnej nad wypracowaniem opinii w sprawie wykonania [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 4 maja 2016 roku o godz. 12.00

Porządek obrad:   1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Praca Komisji Rewizyjnej nad wypracowaniem opinii w sprawie wykonania budżetu [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 29 kwietnia 2015 roku o godz. 12.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń). 2. Praca Komisji Rewizyjnej nad wypracowaniem opinii w sprawie wykonania budżetu jednostki [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 15 kwietnia 2015 roku o godz. 11.30 w sali nr 1.

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Zatwierdzenie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej w Żegludze [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujście w dniu 18 marca 2015 roku o godz. 12.00 w sali nr 1.

Projekt porządku obrad: 1.Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołów  z poprzednich posiedzeń). 2. Praca nad ustaleniem stanowiska w sprawie skargi wniesionej przez Pana [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 11 lutego 2015 roku o godz. 13.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołów, przyjęcie porządku obrad). 2. Wysłuchanie informacji o działaniach  podjętych w 2014 r. oraz aktualnym stanie Szpitala Miejskiego im. Jana [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 4 lutego 2015 roku o godz. 12.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad). 2. Praca nad rozpatrzeniem wniosku Pana Krzysztofa Jacyszyna – Szkoła Nauki Jazdy „Scorpion” (zlecenie Uchwałą Nr IV/24/2015 Rady Miasta [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 14 stycznia 2015 roku o godz. 12.30.

Porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad). 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 3. Ustalenie zasad pracy Komisji Rewizyjnej nad skargą wniesioną przez Pana Krzysztofa Jacyszyna [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 18 grudnia 2014 roku o godz. 11.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

 Porządek obrad: 1. Sprawy organizacyjne (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad). 2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 3. Wolne wnioski. 4. Zakończenie obrad. [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij