Posiedzenia Komisji Zdrowia

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na 2018 rok (każda [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad:  1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Radnych [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 25 października 2017 roku o godz. 13.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 27 września 2017 roku o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta

  1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Świnoujście za 2016 rok. 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Świnoujście w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 15.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu programu funkcjonalno - użytkowego zakładu opieki długoterminowej w Świnoujściu. 3. [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Świnoujście w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 15.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 14 marca 2017 r. o godz. 16.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta (posiedzenie wspólne z KGiB, KEKiS, KU)

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Omówienie założeń ekonomiczno – społecznych przyjętych do modelu finansowania budowy wielofunkcyjnego obiektu spędzania czasu wolnego [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Świnoujście w dniu 9 marca 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad). 2. Informacja o aktualnym stanie Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły Sp. z o.o. za rok 2016 i perspektywach do końca VII kadencji Rady [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Świnoujście w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta (posiedzenie przesunięte na godz. 15.00)

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad). 2. Informacja o aktualnym stanie Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły Sp. z o.o. za rok 2016 i perspektywach do końca VII kadencji Rady [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 2 marca 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta (posiedzenie wspólne z KGiB, KZiSS, KU) POSIEDZENIE ODWOŁANE

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Omówienie założeń ekonomiczno – społecznych przyjętych do modelu finansowania budowy wielofunkcyjnego obiektu spędzania czasu wolnego [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 8 lutego 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz porządku obrad). 2. Sprawozdanie z kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzonych w roku [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2017 r. o godz. 15.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz porządku obrad). 2. Sprawozdanie z pracy komisji w 2016 r. oraz przyjęcie planu pracy na rok 2017. 3. Wolne [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 10 stycznia 2017 r. o godz. 13.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz porządku obrad). 2. Sprawozdanie z pracy komisji w 2016 r. oraz przyjęcie planu pracy na rok 2017. 3. Wolne [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 30 listopada 2016 r. (bezpośrednio po seminarium budżetowym, które rozpocznie się o godz. 14.00) w sali nr 1 UM II część posiedzenia w dniu 5.12.2016 r. godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na 2017 rok (każda [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 23 listopada 2016 r. o godz. 12.00

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 25 października 2016 r. o godz. 13.00

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Analiza Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  pod kątem [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 28 września 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Świnoujście w dniu 23 sierpnia 2016 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2016 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołów oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Świnoujście [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Świnoujście w dniu 22 czerwca 2016 roku o godz. 15.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad). 2. Omówienie wyników z części warsztatowej i przedstawienie wniosków – „Jedna przestrzeń – różne potrzeby”. 3. [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 31.05.2016 r.

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Świnoujście pod hasłem: Jedna przestrzeń – różne potrzeby Warsztaty dla radnych Miasta Świnoujście przygotował i poprowadzi dr Krzysztof Przybylski.    I [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 17 maja 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.  3. [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00

godz. 12.00 -  I część, posiedzenie wyjazdowe - zapoznanie się z problemami Środowiskowych Ognisk Wychowawczych mieszczących się przy ul. Hołdu Pruskiego oraz przy ul. Dąbrowskiego.II - część posiedzenia odbędzie się w sali [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 29 marca 2016 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Świnoujście na [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 23 lutego 2016 roku o godz. 14.30

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2016 roku o godz. 14.00 w sali nr Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Informacja dot. bieżącej sytuacji w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. 3. Sprawozdanie [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 15 grudnia 2015 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołów, przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 7 grudnia 2015 roku (posiedzenie wspólne wszystkich Komisji Rady bezpośrednio po seminarium budżetowym rozpoczynającym się o godz. 14.00)

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na 2016 rok (każda [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 3 grudnia 2015 roku o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad). 2. Zapoznanie się z bieżącą sytuacją w Szpitalu Miejskim oraz perspektywy na rok 2016.  3. Wolne wnioski. 4. Zamknięcie [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 24 listopada 2015 roku o godz. 14.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu, przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Świnoujście. 3. [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 10 listopada 2015 roku o godz. 13.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad). 2. Zapoznanie się z bieżącą sytuacją w Szpitalu Miejskim oraz perspektywy na rok 2016.  3. Wolne wnioski. 4. [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 20 października 2015 roku o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu, przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 21 września 2015 roku o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu, przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta [...]

Posiedzenie wspólne Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych i Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 2 września 2015 roku o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad). 2. Zapoznanie się z obecną sytuacją w Schronisku dla zwierząt, mieszczącym się w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej. 3. Wolne [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych rady Miasta w dniu 24 sierpnia 2015 roku o godz. 12.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu, przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającą uchwałę nr XL/327/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 2 [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 23 czerwca 2015 r. o godz. 14.00 w sali nr 1.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu, przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. 3. [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 25 maja 2015 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu, przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 15 maja 2015 r. o godz. 12.30 - wyjazdowe.

Posiedzenie obejmować będzie wyjazd do wybranych zasobów miasta Świnoujście tj.: Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Nr 1 przy ulicy Sosnowej 16 i Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Nr 3 przy ulicy Modrzejewskiej 20 w Świnoujściu [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 20 kwietnia 2015 roku o godz. 14.45. w sali nr 1

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu, przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 23 marca 2015 roku o gody. 13.00 w sali nr 1,

Posiedzenie wspólne z Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołów, przyjęcie porządków obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 23 lutego 2015 r. o godz. 14.15 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu, przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy [...]

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 12 lutego 2015 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Porządek obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad). 2. Informacja o aktualnym stanie Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły Sp. z o.o. za rok 2014  i perspektywach na rok 2015 (pkt 3 [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij