Posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na 2018 rok (każda [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 22 listopada 2017 roku o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta. 3. Wypracowanie [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 24 października 2017 roku o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu                      z [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 25 września 2017 roku o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Świnoujście za 2016 rok. 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, porządku obrad oraz protokołów). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu rady Miasta Świnoujście w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 11.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad).2. Prezentacja projektu budowy drogi ekspresowej S3 w granicach administracyjnych Gminy Miasta Świnoujście przez [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 14 marca 2017 r. o godz. 16.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta (posiedzenie wspólne z KEKiS, KZiSS, KU)

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Omówienie założeń ekonomiczno – społecznych przyjętych do modelu finansowania budowy wielofunkcyjnego obiektu spędzania czasu wolnego [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 2 marca 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta (posiedzenie wspólne z KGiB, KZiSS, KU) POSIEDZENIE ODWOŁANE

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Omówienie założeń ekonomiczno – społecznych przyjętych do modelu finansowania budowy wielofunkcyjnego obiektu spędzania czasu wolnego [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 6 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 9 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołów oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego i [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 30 listopada 2016 r. (bezpośrednio po seminarium budżetowym, które rozpocznie się o godz. 14.00) w sali nr 1 Urzędu Miasta. II część posiedzenia w dniu 5 grudnia 2016 r. o godz. 12.30

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na 2017 rok (każda [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 22 listopada 2016 r. o godz. 13.00

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku     [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 24 października 2016 r. o godz. 13.00

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na 2017 rok za usunięcie pojazdu z drogi [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 27 września 2016 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta Świnoujście w dniu 22 sierpnia 2016 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 27 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Świnoujście na [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 16 maja 2016 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołów oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.  3. [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 25 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie na okres 10 lat [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu rady Miasta w dniu 20 kwietnia 2016 roku o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad). 2. Przybliżenie głównych zamierzeń działalności Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w odniesieniu do [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 30 marca 2016 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta Świnoujście w dniu 24 lutego 2016 roku o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu rady Miasta w dniu 25 stycznia 2016 roku o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 14 grudnia 2015 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołów, przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 7 grudnia 2015 roku (posiedzenie wspólne wszystkich Komisji Rady bezpośrednio po seminarium budżetowym rozpoczynającym się o godz. 14.00)

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na 2016 rok (każda [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 23 listopada 2015 roku o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu, przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Świnoujście. 3. [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 19 października 2015 roku o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu, przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 8 października 2015 roku o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad:1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad). 2. Charakterystyka kluczowych zamierzeń inwestycyjnych miasta na najbliższe 4 lata    (realizacja punktu 6 planu pracy komisji). [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 21 września 2015 roku o godz. 15.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu, przyjęcie porządku obrad). 2. Informacja Prezydenta Miasta o: -  stanie przygotowań przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa stałego [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 24 sierpnia 2015 roku o godz. 14.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu, przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 22 czerwca 2015 r. o godz. 13.30 w sali nr 1.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu, przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. 3. [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 26 maja 2015 r. o godz. 15.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołów, przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodek [...]

Posiedzenie nadzwyczajne Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 15 maja 2015 r. o godz. 15.00 w sali nr 1.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad). 2. Przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta Świnoujście. 3. Dyskusja. 4. Wypracowanie opinii do projektu dokumentu pn. [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 22 kwietnia 2015 roku o godz. 15.00 w sali nr 1.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu, przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 23 marca 2015 roku o godz. 15.00 w sali nr 1

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu, przyjęcie porządku obrad). 2.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 24 lutego 2015 r. o godz. 14.00 w sali nr 1.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu, przyjęcie porządku obrad). 2. Żegluga Świnoujska – ocena funkcjonowania przepraw promowych. Najważniejsze problemy techniczne, [...]

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta w dniu 5 stycznia 2015 roku o godz. 15.00

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia w dniu 17.12.2014 r. oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Wybór Wiceprzewodniczącego komisji. 3. Zatwierdzenie planu pracy [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij