Posiedzenia Komisji Edukacji

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na 2018 rok (każda [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 24 października 2017 roku o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Działalność Uniwersytetu II Wieku (pkt 9 planu pracy komisji). 3. Wypracowanie opinii [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 27 września 2017 roku o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Omówienie spraw związanych z przekazaniem Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Świnoujście za 2016 rok. 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia). 2. Wybór Wiceprzewodniczącego komisji.3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 25 kiwetnia 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 13.30

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu     Gminy Miasto [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 14 marca 2017 r. o godz. 16.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta (posiedzenie wspólne z KGiB, KZiSS, KU)

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Omówienie założeń ekonomiczno – społecznych przyjętych do modelu finansowania budowy wielofunkcyjnego obiektu spędzania czasu wolnego [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 27 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 2 marca 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta (posiedzenie wspólne z KGiB, KZiSS, KU) POSIEDZENIE ODWOŁANE

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Omówienie założeń ekonomiczno – społecznych przyjętych do modelu finansowania budowy wielofunkcyjnego obiektu spędzania czasu wolnego [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 8 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 10 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz porządku obrad). 2. Sprawozdanie z pracy komisji w 2016 r. oraz przyjęcie planu pracy na rok 2017. 3. Wolne [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1.  Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu). 2.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 5 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 UM

w sprawie wydania opinii do projektu budżetu na 2017 rok oraz WPF na lata 2017-2028. [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 30 listopada 2016 r. (bezpośrednio po seminarium budżetowym, które rozpocznie się o godz. 14.00) w sali nr 1 Urzędu Miasta

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na 2017 rok (każda [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 22 listopada 2016 r. o godz. 12.00

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 25 października 2016 r. o godz. 14.00

Projekt porządku obrad posiedzenia wyjazdowego: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz porządku obrad). 2. Informacja o działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu i planach w zakresie oferty programowej na [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 28 września 2016 r.

I część posiedzenia: - godz. 12.00 wizyta w Gimnazjum Publicznym Nr 2. Podsumowanie działania Programu „Orlik” w latach 2010 – 2015,  funkcjonowanie obiektu w obecnej infrastrukturze sportowej w mieście. Przedstawienie [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 23 sierpnia 2016 r. o godz. 13.30 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Świnoujście na [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 17 maja 2016 r. o godz. 12.00 (wyjazd) w sali nr 1 Urzędu Miasta (od godz. 13.00).

Projekt porządku obrad:   I część posiedzenia wyjazdowa wizyta w Przedszkolu Miejskim Nr 3 „Pod Żaglami” –      zapoznanie z warunkami pracy oraz jego osiągnięciami.II - część posiedzenia 1. [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Świnoujście. 3. [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 29 marca 2016 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Świnoujście na [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 23 lutego 2016 roku o godz. 13.00

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2016 roku o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 15 grudnia 2015 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołów oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 7 grudnia 2015 roku (posiedzenie wspólne wszystkich Komisji Rady bezpośrednio po seminarium budżetowym rozpoczynającym się o godz. 14.00)

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na 2016 rok (każda [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 24 listopada 2015 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 20 października 2015 roku o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Świnoujście na [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 22 września 2015 roku o godz. 12.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

22 września 2015 roku (wtorek) godz.12.00: I część posiedzenia wizytacja w szkole ponadgimnazjalnej, zapoznanie z warunkami pracy oraz jej osiągnięciami – Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 24 sierpnia 2015 roku o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad:   1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 22 czerwca 2015 roku o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za rok 2014. 3. [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 25 maja 2015 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodek Sportu i [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 20 kwietnia 2015 roku o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołów oraz porządku obrad).2. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 2 kwietnia 2015 roku o godz. 11.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

  1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad). 2. Informacja na temat podejmowanych działań w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem narkomanii wśród [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 23 marca 2015 roku o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Posiedzenie wspólne z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych.  1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołów, przyjęcie porządków obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 23 lutego 2015 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta.

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu, przyjęcie porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 23 lutego 2016 r. o godz. 13.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu oraz porządku obrad). 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 14 stycznia 2015 roku o godz. 14.00 w sali nr 1.

Porządek obrad: 1.      Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad). 2.      Informacja na temat aktualnej sytuacji MKS Flota. 3.      [...]

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta w dniu 5 stycznia 2015 roku o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z dnia 17.12.2014 r.         oraz przyjęcie porządku obrad). 2. Wybór Wiceprzewodniczącego komisji. 3. [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij