tablica ogłoszeń

Kampania "Białej wstążki" przeciwko przemocy ze względu na płeć „LEPIEJ MNIE KOCHAJ NIŻ BIJ”

                           Kampania „ Białej Wstążki” to największa na  całym świecie akcja mająca na [...]

„ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu od 1 sierpnia br. rozpoczął wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych, na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.   Prawo do [...]

Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu od 1 sierpnia 2017r. rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych (Rodzina [...]

Konsultacje społeczne projekt "Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Świnoujściu na lata 2017-2026:

Ogłoszenie o opublikowaniu do publicznego wglądu projektu dokumentu: „Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Świnoujściu na lata 2017 – 2026”            Zespół do [...]

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Wymagania stawiane kandydatom na kuratorów lub opiekunów prawnych, w szczególności: a)      obywatelstwo polskie, b)      pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw [...]

Zaproszenie do wzięcia udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym "Porozumienie kontra przemoc domowa"

Zaproszenie do wzięcia  udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym „Porozumienie kontra przemoc domowa”       Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu serdecznie zapraszają do [...]

Zaproszenie do wzięcia udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym.

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób mających trudności z radzeniem sobie z emocjami realizowany jest w większości miast Polski i w wielu z nich spotyka się z dużym zainteresowaniem.   Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt  2 [...]

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia ”

Uprzejmie informuję, iż od 1 stycznia 2017 r. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia ” rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą [...]

Podsumowanie Kampanii "Białej Wstążki"

KAMPANIA „BIAŁEJ WSTĄŻKI”                   AKCJA PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA [...]

Kampania „Białej Wstążki” Akcja Przeciwko Przemocy ze względu na płeć

                                 [...]

Zmiany w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” Moduł II

UWAGA STUDENCI – zmiany w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” Moduł II W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące [...]

Pilotażowy program "Aktywny samorząd - 2016

W dniu 22 lutego br. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2016 roku. Wnioski o [...]

Punkt konsultacyjny dla mężczyzn - ofiar przemoc w rodzinie

Coraz głośniej i częściej mówimy w naszym społeczeństwie o równym traktowaniu mężczyzn i kobiet. Równouprawnienie powinno oznaczać także równość w traktowaniu ofiar przemocy jak i dostępność w udzielaniu im pomocy. Tematyka [...]

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zaprasza do składania ofert  na prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.   Kwalifikacje osób składających oferty muszą być [...]

Kampania "Białej Wstążki" przeciwko przemocy w rodzinie

Wiele ostatnio mówi się w Polsce o przemocy w rodzinie. Zaczyna przebijać się do świadomości społecznej, że jest to problem wysokiej wagi i nie można marginalizować go czy przemilczeć. Skala zjawiska w pełni zaczyna docierać do [...]

obchody dnia seniora w Świnoujściu

W dniach 20-29 października 2014 r. w Świnoujściu odbędzie się szereg imprez, spotkań w ramach obchodów Dnia Seniora, czyli osób, które ukończyły 60 lat. Już dziś serdecznie zapraszamy naszych świnoujskich seniorów. [...]

Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych

ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH   Z dniem 1 listopada 2014r. ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych: zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego [...]

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu w związku z realizacją programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy zaprasza do składania ofert na prowadzenie wyżej wymienionego programu. [...]

NOWE KRYTERIA DOCHODOWE W POMOCY SPOŁECZNEJ

Od dnia 1 października 2012 r. będą  obowiązywały nowe kryteria dochodoweoraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: 1)      KRYTERIA DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO ŚWIADCZEŃ [...]

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu w związku z realizacją programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy zaprasza do składania ofert na prowadzenie wyżej wymienionego programu. Kwalifikacje osób [...]

Dzień wolny w MOPR

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu informuje, że 04 maja 2010r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka.   Podstawa prawna: - art. 130 § 2 kodeksu pracy (Każde święto [...]

MONITORING STRATEGII za 2009 rok

Do pobrania tabela dotycząca monitoringu "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Świnoujściu na lata 2008-2015" za 2009 rok - plik doc. [...]

KOLONIE 2009r.

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w formie turnusu 14-dniowego dla 30. dzieci.Termin zorganizowania kolonii: 20 lipca - 17 sierpnia 2009r.Ofertę [...]

Ogłoszenie w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego.

Ogłoszenie w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Świnoujściu   [...]

OIK poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty pracy z rodziną.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu  poszukuje kandydatów na stanowisko - specjalisty pracy z rodziną [...]

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin wraz z załącznikami [...]

Zarządzenie nr 20 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zarządzenie Nr 20/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu z dnia 2 października 2008r.    [...]

Zmiana kont Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

Uprzejmie informuję iż, z dniem 02 czerwca 2008 r. ulegają zmianie konta bankowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Obsługę bankową i kasową Ośrodka od 02.06.2008 r. będzie prowadził Bank Spółdzielczy w Wolinie Filia [...]

Kolonie 2008r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT   na zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  w formie turnusu 14-dniowego dla 30. dzieci – Kolonie 2008r.   Termin [...]

MOPR poszukuje osób do pracy na umowę zlecenie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje osób chętnych do pracy na umowę zlecenie jako: - koordynator projektu systemowego - księgowa projektu systemowego [...]

"Godność przede wszystkim"

Zamieszczamy projekt programu pn. "Godność przede wszystkim" z prośbą o zapoznanie się z planowanymi działaniami. Ewentualne uwagi i propozycje prosimy przesyłać na adres e-mail sekretariat@mopr.swi.pl. [...]

Szkolenie rodzin zastępczych.

Pozyskana dotacja na szkolenie dla rodzin zastępczych. [...]

POMOC DLA OFIAR - MOPR

TRAGEDIA  W  GRENOBLE Wszystkie osoby pragnące przekazać pomoc finansową dla osób poszkodowanych i ich rodzin mogą dokonywać wpłat na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu Bank PKO BP S.A. 67 1020 4870 0000 [...]

POMOC DLA OFIAR KATASTROFY W GRENOBLE

Jeśli chcesz pomóc ofiarom katastrofy autokarowej w Grenoble  oraz ich rodzinom możesz wysłać SMS  o treści POMAGAM na numer 72 902  (koszt całkowity - 2,44zł) lub zadzwonić pod numer 0-400-307-400 (całkowity [...]

Pomoc dla bliskich osób poszkodowanych w wypadku we Francji

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu informuje iż pod numerami: 0-91 32 25 460 (1) - sekretariat 0-91 32 25 477 - ośrodek wsparcia 0-91 32 25 467- całodobowy telefon do ośrodka wsparcia mozna uzyskać informacje na [...]

"Integracyjny wypoczynek letni"

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT   na zorganizowanie integracyjnego wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących z rodzin romskich i dzieci objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w [...]

Kolonie letnie dla dzieci-zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT   na zorganizowanie kolonii letnich z programem z zakresu profilaktyki uzależnień, w formie turnusu 14-dniowego dla 30. dzieci – Kolonie 2007r.   Termin zorganizowania kolonii: 8 [...]

"Podziel się miłością-zostań rodziną zastępczą"

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy realizację projektu pn. "PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ - ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ" [...]

Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu informuje Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne to między innymi: szkolenia pracowników niepełnosprawnych,szkolenia pracowników [...]

PFRON - infolinia.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu informuje   PAŃSTWOWY  FUNDUSZ   REHABILITACJI   OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  od dnia 7 sierpnia 2006r.  uruchamia bezpłatną ogólnopolską [...]

Zajęcia dla dzieci.

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci [...]

Szanowni Pracodawcy (2006)!

Szanowni Pracowdawcy! [...]

Projekt "Lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny"

Projekt "Lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny" [...]

Jednorazowa zapomoga - 1000zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka [...]

Wolontariat-pomoc dzieciom z zaburzeniami psychycznymi.

Wolontariat - pomoc dzieciom z zaburzeniami psychicznymi [...]

Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu informuje, iż bierze udział w realizacji Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi [...]

Program opieki nad dzieckiem i rodziną.

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w ramach realizacji programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.  [...]

Kolonie letnie 2005r.

Ogłoszenie  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu informuje, że w dniach 7 – 20 sierpnia 2005r. odbyła się kolonia letnia w Skorzęcinie w powiecie gnieźnieńskim.Z letniego wyjazdu skorzystało 48. dzieci z rodzin [...]

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze.

Miejski Ośrodke Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. [...]

Informacja dla osób niepełnosprawnych i pracodawców.

Informacja dla osób niepełnosprawnych i pracodawców - infolinia. [...]

Niepełnosprawne osoby uczące się.

Niepełnosprawne osoby uczace się. [...]

Szanowni pracodawcy!

Szanowni pracodawcy! [...]

Uwaga niepełnosprawne osoby bezrobotne.

Uwaga niepełnosprawne osoby bezrobotne lub poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu! [...]

MOPR-pomoc dla ofiar wypadku

  Tragedia w Grenoble Wszystkie osoby pragnące przekazać pomoc finansową dla osób poszkodowanych i ich rodzin mogą dokonywać wpłat na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu Bank PKO BP S.A.  67 1020 4870 0000 [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij