Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2017 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 81) starsze uchwały »Uchwała nr XLIII/324/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 czerwca 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XLIII/323/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 czerwca 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świnoujście

Uchwała nr XLIII/322/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 czerwca 2017


w sprawie przejęcia przez jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Świnoujście mienia, należności i zobowiązań finansowych oraz dokumentacji dotychczasowych gimnazjów włączanych do ośmioletnich szkół podstawowych

Uchwała nr XLIII/321/2017 Rady Miasta Świnoujscie z dnia 30 czerwca 2017


w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała nr XLII/320/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 22 czerwca 2017


w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Świnoujście do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świnoujściu.

Uchwała nr XLII/319/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 22 czerwca 2017


w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 11 „Tęcza” w Świnoujściu od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Uchwała nr XLII/318/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 22 czerwca 2017


w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach Rady Miasta Świnoujście dostosowujących szkoły do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała nr XLII/317/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 22 czerwca 2017


w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Świnoujście w Komitecie Rewitalizacji.

Uchwała nr XLII/316/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 22 czerwca 2017


wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości

Uchwała nr XLII/315/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 22 czerwca 2017


zmiany składu Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki Rady Miasta Świnoujście.

Uchwała nr XLII/314/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 22 czerwca 2017


absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016

Uchwała nr XLI/313/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 8 czerwca 2017


przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2027.

Uchwała nr XLI/312/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 8 czerwca 2017


o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2028

Uchwała nr XL/311/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 maja 2017


w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście

Uchwała nr XL/310/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 maja 2017


w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Świnoujście

Uchwała nr XL/309/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 maja 2017


w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Świnoujściu

Uchwała nr XL/308/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 maja 2017


w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miasto Świnoujście na lata 2017-2021

Uchwała nr XL/307/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 maja 2017


o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017 - 2028

Uchwała nr XL/306/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 maja 2017


o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2017
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 81) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij