Strona główna

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Osiedla Karsibór jako jednostki pomocniczej Gminy Miasto Świnoujście oraz Statutu Osiedla Karsibór

Na podstawie art. 5a ust. 2, w związku z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2016 r.poz.446), zgodnie z zarządzeniem Nr 396/2016 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 24 czerwca 2016 roku, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące utworzenia Osiedla Karsibór, jako jednostki pomocniczej Gminy Miasto Świnoujście oraz Statutu Osiedla Karsibór.

Konsultacje trwały od 4 do 29 lipca 2016 roku i zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr XXI/177/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Świnoujście.

Konsultacje posiadały zasięg terytorialny, obejmujący terytorium Karsiboru.

Zarządzenie Prezydenta Miasta o przeprowadzeniu konsultacji umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Świnoujście oraz w Filii Miejskiego Domu Kultury w Karsiborze.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji był Kierownik Biura Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Świnoujście Robert Karelus.

Konsultacje miały na celu poznanie opinii mieszkańców Karsiboru w kwestii potrzeby utworzenia Osiedla Karsibór jako jednostki pomocniczej Gminy Miasto Świnoujście oraz rozwiązań przyjętych w projekcie Statutu Osiedla Karsibór.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie otwartego zebrania z mieszkańcami Karsiboru, które odbyło się w dniu 14 lipca 2016 roku.

Zebranie  poprzedzone było zapoznaniem zainteresowanych z projektem Statutu Osiedla oraz możliwością wniesienia imiennych wniosków, opinii i uwag  co do projektu statutu na formularzu będącym załącznikiem Nr 2 do zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

Projekt Statutu Osiedla wraz z formularzem były dostępne w punkcie konsultacyjnym, zlokalizowanym w Filii Miejskiego Domu Kultury w Karsiborze, na Stanowisku Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście, na stronie internetowej Urzędu Miasta Świnoujście www.swinoujscie.pl, w zakładce Konsultacje Społeczne.

Wypełnione formularze można było złożyć w punkcie konsultacyjnym, na Stanowisku Obsługi Interesanta oraz za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta, 72-600 Świnoujście,              ul. Wojska Polskiego 1/5 lub poczty elektronicznej na adres: bik@um.swinoujscie.pl w dniach od 4 do 12 lipca 2016 roku.

W okresie trwania konsultacji, w terminie określonym w zarządzeniu, nie wpłynął żaden imienny wniosek, opinia, uwaga co do projektu Statutu Osiedla Karsibór.

Podczas zebrania, w którym udział wzięło 23 mieszkańców Karsiboru, doprecyzowane i zmienione zostały, zgodnie z propozycją przedstawioną przez prawnika Urzędu Miasta oraz po akceptacji uczestników zebrania, niektóre z zapisów projektu Statutu. Dotyczyły one:

- w § 4 ust. 3 i 5 poszerzenia konsultacji o opiniowanie budowy, przebudowy dróg i ich oświetlenia oraz doprecyzowanie zapisu dotyczącego konsultacji w sprawie zieleni, o zapis:                       „ lokalizacji uporządkowanej zieleni komunalnej na obszarze Osiedla”;

- rozszerzenia § 6 ust. 2 o zapis, że: „ uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów”;

- w § 8 ust. 4 oraz § 9 ust. 4 dodania zapisu, że: „ prawo zwoływania zebrania ma Przewodniczący Rada Miasta lub Prezydent Miasta”;

-  w § 12 ust. 3 zmiany zapisu: „ w paragrafie 22” na „ w paragrafie 21 ust. 2”;

- w § 18 ust. 2 zmiany terminu składania wniosków do projektu budżetu Miasta na rok następny z 15 października na 15 września.


W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy Karsiboru wyrazili opinię pozytywną (przy jednym głosie wstrzymującym), co do utworzenia Osiedla Karsibór, jako jednostki pomocniczej Gminy Miasto Świnoujście oraz rozwiązań ujętych w przedstawionym projekcie (przy jednym głosie wstrzymującym) Statutu Osiedla Karsibór.

Wyniki konsultacji przedstawione zostaną Radzie Miasta Świnoujście, opublikowane na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Świnoujście i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Świnoujście, dn. 3 sierpnia 2016.

                                                                                         Janusz Żmurkiewicz

                                                                                   Prezydent Miasta Świnoujście


Wytworzył: Adriana Lesiewicz (21 czerwca 2005)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (21 czerwca 2005, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Adriana Lesiewicz (4 sierpnia 2016, 08:46:04)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 914844

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij