Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 

 Wydziały, biura i samodzielne stanowiska

Wydziały, biura i samodzielne stanowiska urzędu
Nazwa skróconaPełna nazwa
BB Biuro Budżetu
BE Biuro ds. Egzekucji i Rozliczeń VAT
BGM
Biuro Geodety Miasta
BIK Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych
BK
Biuro Kadr
BP Biuro Nadzoru Prawnego i Koordynacji Zamówień Publicznych
BRM Biuro Rady Miasta
BTI Biuro Technologii Informacyjnych
MRK Miejski Rzecznik Konsumentów
BHP Samodzielne Stanowisko ds. BHP i ppoż.
GM Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Morskiej
OIN Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
SM
Straż Miejska
WAK Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
WE Wydział Edukacji
WEN Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami
WIZ Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej
WIM Wydział Inwestycji Miejskich
WKM Wydział Komunikacji
WK Wydział Księgowości
WOS Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa
WO Wydział Organizacyjny
WPO Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
WPF Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
WPT Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
WRG Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów
WSO Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
WUA Wydział Urbanistyki i Architektury
WZK Wydział Zarządzania Kryzysowego
WZP Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej