Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w naborze na stanowisko podinspektor/inspektor w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej w Urzędzie Miasta Świnoujście


Działając jako Prezydent Miasta Świnoujście, informuję, że przedłużam termin składania ofert pracy w naborze na stanowisko podinspektor/inspektor w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej nabór II w Urzędzie Miasta Świnoujście.

Nowy Termin składania ofert:


Oferty można składać do 28 sierpnia 2020 roku.

Pozostałe zasady naboru pozostają bez zmian.

Świnoujście, 18 sierpnia 2020r.