Data złożenia petycji02 kwietnia 2019 r.
Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję Stowarzyszenie Zielony Wyspy Świnoujście
Nr petycji  2/2019
Skan petycji  Skan petycji
Termin załatwienia petycji (do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia - termin przewidywany) czerwiec 2019
Korespondencja