Tryb: Konkurs ofert

Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

Konkurs na: Organizację oraz kompleksową obsługę Jarmarku w ramach Sail Świnoujście
2019.

Termin składania ofert: 21.03.2019 r. (godzina 15:30)