Prezydent Miasta Świnoujście
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola Miejskiego nr 11 „Tęcza” w Świnoujściu