[start]Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Organizacja edukacji ekologicznej w mieście” w 2018 r.[koniec]

Prezydent Miasta Świnoujście w dniu 06 marca 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert
 na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Organizacja edukacji ekologicznej w mieście” w 2018 r.

W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do dnia 04 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00 wpłynęła jedna oferta złożona przez Ligę Ochrony Przyrody z siedzibą w Szczecinie.

Na posiedzeniu w dniu 04 kwietnia 2018 r. Komisja konkursowa ustaliła,
że oferta Ligi Ochrony Przyrody spełniła warunki formalne wobec czego dokonano oceny merytorycznej tej oferty. Oferta złożona przez Ligę Ochrony Przyrody uzyskała 434 punktów na 500 możliwych.

Zarządzeniem Nr 231/2017 z dnia 05 kwietnia 2018 r. Prezydent Miasta Świnoujście zaakceptował ofertę Ligi Ochrony Przyrody i przeznaczył na jej realizację dotację
w wysokości 10.000,00 zł.