Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świnoujściu

ul. J. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście

tel. 91-322-54-60
fax 91-322-54-61

email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl
strona internetowa: www.mopr.swinoujscie.pl

NIP: 855-14-94-769
Regon: 005473105

Dyrektor Gabriela Poniedziałek - Petruk
Zastępca Dyrektora: Agnieszka Łatkowska
Główna Księgowa: Barbara Bartkowska
Kierownik Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego: Justyna Daniel
Kierownik Działu Pracy Socjalnej:
Kierownik Działu Świadczeń: Dagmara Gutkowska
Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych: Beata Baczyńska
Kierownik Działu Usług Opiekuńczych: Iwona Bieganowska
Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej: Renata Śmierciak
Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: Agnieszka Zygarlicka

Inspektor Ochrony Danych: Grzegorz Kanturski

            Od 01 czerwca 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu obowiązują następujące rachunki bankowe:

 

36 1240 3927 1111 0010 8773 8808 – RACHUNEK PODSTAWOWY – BIEŻĄCY


13 1240 3927 1111 0010 8897 6748 – RACHUNEK DOCHODÓW

 

98 1240 3927 1111 0010 8897 8322 – RACHUNEK – DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI

 

30 1240 3927 1111 0010 8897 8188 – RACHUNEK DEPOZYTÓW

 

16 1240 3927 1111 0010 8897 8537 – ŚRODKI ZFŚSRedakcja BIP:
Grzegorz Kanturski
e-mail: or@mopr.swinoujscie.pl
tel. 91-322-54-85