Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świnoujściu

ul. J. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście

tel. 91-322-54-60
fax 91-322-54-61

email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl
strona internetowa: www.mopr.swinoujscie.pl

NIP: 855-14-94-769
Regon: 005473105

Dyrektor Gabriela Poniedziałek - Petruk
Zastępca Dyrektora: Joanna Ingielewicz
Główna Księgowa: Barbara Bartkowska
Kierownik Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego: Agnieszka Wolniak
Kierownik Działu Pracy Socjalnej: Waldemar Miler
Kierownik Działu Świadczeń: Agnieszka Łatkowska
Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych: Beata Baczyńska
Kierownik Działu Usług Opiekuńczych: Ewa Wacławek
Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej: Katarzyna Kwiecień
Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: Agnieszka Zygarlicka

Inspektor Ochrony Danych: Grzegorz KanturskiRedakcja BIP:
Grzegorz Kanturski
e-mail: or@mopr.swinoujscie.pl
tel. 91-322-54-85