Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek”
Miejska Biblioteka Publiczna
Muzeum Rybołówstwa Morskiego
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Komunikacja Autobusowa sp. z o.o.
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”
Żegluga Świnoujska
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Przedszkole Miejskie Nr 1 „Perełki Bałtyku”
Przedszkole Miejskie Nr 3 „Pod Żaglami”
Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”
Przedszkole Miejskie Nr 9
Przedszkole Miejskie Nr 10 „Kolorowy Świat”
Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP
Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego
Szkoła podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  im. kpt.ż.w. Mamerta Stankiewicza
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnoujściu  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II  Przedszkole Miejskie nr 7  
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Świnoujściu im. Mieszka I
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
Lokum Sp. z o.o.