Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Dane kontaktowe

Tablica ogłoszeń

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

                                                                                                                                   Świnoujście, dnia 14.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego.

   Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, Dz. U. z 2019 r poz. 730) informuję, że w siedzibie Biura Geodety Miasta w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego 1/3 w lokalu nr 2, I piętro w terminie od 29 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. w godzinach od 8ºº do 15ºº, zostanie wyłożony do wglądu dla zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dotyczący obrębów nr 0010 – 0019 położonych w Gminie - Miasto Świnoujście. Podstawowymi elementami ww. projektu jest mapa ewidencyjna, rejestr budynków i lokali oraz kartoteka budynków i lokali.
Zgodnie z art. 24a ust. 6 ww. ustawy, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania, związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Osoby zgłaszające się celem zapoznania z dokumentacją winny posiadać dokumenty tożsamości, posiadające nr PESEL (osoby fizyczne) lub nr REGON (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych).
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, i ujawnienia danych w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gmina – Miasto Świnoujście.


Przygotował: p.o. Geodeta Miasta Jacek Borzymowicz

Informacja o zgromadzeniu publicznym

Zgodnie a art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) Prezydent Miasta Świnoujście udostępnia informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia Zgromadzenie publiczne organizowane w dniu 29 sierpnia 2019 r. Czas trwania: od godz....

Obwieszczenie AP-1.7840.1.45-8.2019.MM

Decyzja nr 108/2019 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. "Budowa stacji regulacyjnej za ZZU Kaminke wraz z budową gazociągów wysokiego ciśnienia DN300"

Utworzenie operatu ewidencji gruntów i budynków

Informacja Prezydenta Miasta Świnoujście z dn. 11 lipca 2019 o utworzeniu operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 0010-0019 w jednostce ewidencyjnej Gmina - Miasto Świnoujście

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 24/2019 z dnia 03 czerwca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie parkingu dla potrzeb pacjentów Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 182/88, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Świnoujście [woj. Zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty MON.

OSTATNI NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA WYMIANĘ OGRZEWANIA

Informuję, iż rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę ogrzewania opartego na paliwie węglowym. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadanie w roku 2019 to 100 000 zł. Nabór trwa od 31 maja do 1 lipca tego roku . Wszystkie osoby chcące...

WOS.6220.12.7.2019.BZ

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie przedsięwzięcia pn."Kontenerowa stacja paliw do obsługi jednostek pływających w Świnoujściu przy ul. Jachtowej”.

Informacja o zgromadzeniu publicznym

Zgodnie a art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) Prezydent Miasta Świnoujście udostępnia informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia   Zgromadzenie publiczne w dniu 19 maja 2019 r. Godzina rozpoczęcia: godz. 07:30 ...

Informacja o zgromadzeniu publicznym

Zgodnie a art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) Prezydent Miasta Świnoujście udostępnia informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia   Zgromadzenie publiczne w dniu 17 maja 2019 r. Godzina rozpoczęcia: godz. 18:45 ...

Informacja o zgromadzeniu publicznym

Zgromadzenie publiczne w dniu: 2 maja 2019 r. Czas trwania: w godz. od 10.00 do 16.00. Miejsce rozpoczęcia: Świnoujście wejście do Parku Zdrojowego przy Rondzie Róży Wiatrów, spacery przyrodnicze po parku (ścieżki parku) na trasie Rondo Róży Wiatrów – Park...

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie parkingu dla potrzeb pacjentów Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie parkingu dla potrzeb pacjentów Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu i...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Świnoujściu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Świnoujściu na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij