Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Tablica ogłoszeń

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

                                                                                                                                   Świnoujście, dnia 14.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego.

   Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, Dz. U. z 2019 r poz. 730) informuję, że w siedzibie Biura Geodety Miasta w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego 1/3 w lokalu nr 2, I piętro w terminie od 29 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. w godzinach od 8ºº do 15ºº, zostanie wyłożony do wglądu dla zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dotyczący obrębów nr 0010 – 0019 położonych w Gminie - Miasto Świnoujście. Podstawowymi elementami ww. projektu jest mapa ewidencyjna, rejestr budynków i lokali oraz kartoteka budynków i lokali.
Zgodnie z art. 24a ust. 6 ww. ustawy, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania, związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Osoby zgłaszające się celem zapoznania z dokumentacją winny posiadać dokumenty tożsamości, posiadające nr PESEL (osoby fizyczne) lub nr REGON (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych).
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, i ujawnienia danych w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gmina – Miasto Świnoujście.


Przygotował: p.o. Geodeta Miasta Jacek Borzymowicz

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie parkingu dla potrzeb pacjentów Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie parkingu dla potrzeb pacjentów Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu i...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Świnoujściu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Świnoujściu na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z...

Informacja o zgromadzeniu publicznym

Zgodnie a art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) Prezydent Miasta Świnoujście udostępnia informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia Zgromadzenie publiczne w dniu 28 kwietnia 2019 r. Godzina rozpoczęcia: godz. 8:30 ...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia " Granica" na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu.

WOS.621.1.2019.AP

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świnoujście, opracowanego w ramach realizacji projektu pn....

Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie informuje, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach projektu pn.: "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie...

Projekt Uchwłay Rady Miasta

Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Świnoujście

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij