Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Tablica ogłoszeń

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

                                                                                                                                   Świnoujście, dnia 14.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego.

   Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, Dz. U. z 2019 r poz. 730) informuję, że w siedzibie Biura Geodety Miasta w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego 1/3 w lokalu nr 2, I piętro w terminie od 29 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. w godzinach od 8ºº do 15ºº, zostanie wyłożony do wglądu dla zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dotyczący obrębów nr 0010 – 0019 położonych w Gminie - Miasto Świnoujście. Podstawowymi elementami ww. projektu jest mapa ewidencyjna, rejestr budynków i lokali oraz kartoteka budynków i lokali.
Zgodnie z art. 24a ust. 6 ww. ustawy, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania, związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Osoby zgłaszające się celem zapoznania z dokumentacją winny posiadać dokumenty tożsamości, posiadające nr PESEL (osoby fizyczne) lub nr REGON (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych).
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, i ujawnienia danych w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gmina – Miasto Świnoujście.


Przygotował: p.o. Geodeta Miasta Jacek Borzymowicz

WOS.6220.2.3.2020.BZ

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul. Sienkiewicza w Świnoujściu".

WOS.6220.4.2.2020.BZ

Zawiadomienie w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Myśliwskiej"

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 684 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego - odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 14/5, 15/1 obręb 0013 Ognica, gmina Miasto Świnoujście.

WOS.6220.2.8.2020.SN

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Baltic Park Fort – budynki wypoczynkowo-usługowe i budynek hotelowo-usługowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”,

WOS.6220.3.1.2020.BZ

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie przedsięwzięcia pn. " Obszar koncentracji usług w rejonie ulic Wojska Polskiego i Bałtyckiej w Świnoujściu- zagospodarowanie terenu wystawienniczego i zaplecza komunikacyjnego, na dz. 6/2, 6/3, 7, 10, 11, 12 obr. 3 Miasta Świnoujście"

WOS.6220.2.1.2020.BZ

Prezydent Miasta Świnoujście obwieszcza, że zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Sienkiewicza w Świnoujściu".

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij