Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Tablica ogłoszeń

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

                                                                                                                                   Świnoujście, dnia 14.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego.

   Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, Dz. U. z 2019 r poz. 730) informuję, że w siedzibie Biura Geodety Miasta w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego 1/3 w lokalu nr 2, I piętro w terminie od 29 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. w godzinach od 8ºº do 15ºº, zostanie wyłożony do wglądu dla zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dotyczący obrębów nr 0010 – 0019 położonych w Gminie - Miasto Świnoujście. Podstawowymi elementami ww. projektu jest mapa ewidencyjna, rejestr budynków i lokali oraz kartoteka budynków i lokali.
Zgodnie z art. 24a ust. 6 ww. ustawy, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania, związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Osoby zgłaszające się celem zapoznania z dokumentacją winny posiadać dokumenty tożsamości, posiadające nr PESEL (osoby fizyczne) lub nr REGON (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych).
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, i ujawnienia danych w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gmina – Miasto Świnoujście.


Przygotował: p.o. Geodeta Miasta Jacek Borzymowicz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Teligi od ul. Mieszka I do ul. Bohaterów Września w Świnoujściu, na terenie działek nr 145/1dr, 92dr, 85, 86, 87, 88, 89. 90, 91, 93/3, 94, 95, 96, 97, 98, 116/4, w obr. 0007 w Świnoujściu.

O B W I E S Z C Z E N I E       Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5,  działając zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym ( Dz.U. 2018 poz. 1945 )...

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT Przedsiębiorco – wytwarzasz, zbierasz lub transportujesz odpady? Zobligowany jesteś do uzyskania wpisu do Rejestru Bazy Danych Odpadowych (BDO).

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Świnoujście o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia (rejon plaży)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Świnoujście o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia (rejon plaży) w dniach od 29 sierpnia 2019 r. do 19 września 2019 r. w siedzibie...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście

Prezydenta Miasta Świnoujście podaje do publicznej wiadomości miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym na terenie obwodów łowieckich nr 15 i 16.

Informacja o zgromadzeniu publicznym

Zgodnie a art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) Prezydent Miasta Świnoujście udostępnia informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia Zgromadzenie publiczne organizowane w dniu 29 sierpnia 2019 r. Czas trwania: od godz....

Obwieszczenie AP-1.7840.1.45-8.2019.MM

Decyzja nr 108/2019 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. "Budowa stacji regulacyjnej za ZZU Kaminke wraz z budową gazociągów wysokiego ciśnienia DN300"

Utworzenie operatu ewidencji gruntów i budynków

Informacja Prezydenta Miasta Świnoujście z dn. 11 lipca 2019 o utworzeniu operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 0010-0019 w jednostce ewidencyjnej Gmina - Miasto Świnoujście

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 24/2019 z dnia 03 czerwca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie parkingu dla potrzeb pacjentów Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 182/88, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Świnoujście [woj. Zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty MON.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij